Eesti Elu
Toronto saarlaste tänavune sügistegevus algab varajase perekondliku koosviibimisega
Eestlased Kanadas 08 Jul 2011 Johannes PahapillEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Saarlaste Ühing Torontos (SÜT) otsustas oma äsjasel aastapeakoosolekul alustada uut tegevusaastat varajase perekondliku sügiskoosviibimisega Eesti Maja kohvikus esmaspäeval, 19. septembril.

Laudade ettetellimine ja muud detailid tehakse teatavaks Eesti Elus augustikuu alguses. Palume ühingu liikmetel ja sõpradel juba varakult märkida eelpool mainitud kuupäev oma sügisesse tegevuskalendrisse!

SÜT-i aastapeakoosoleku ülevaade

30. mail kogunes Eesti Majas toimunud SÜT-i peakoosolekule kena hulk ühingu liikmeid. Mis aga eriti meeldiv – ühinguga liitusid neli uut liiget! Koosoleku avas esimees, kes tervitas ja tänas kokkutulnuid. Esmalt mälestati aasta jooksul manalasse lahkunud kaas-saarlasi leinaseisakuga. Koosoleku juhatajaks valiti ühingu esimees, protokollijaks kirjatoimetaja Leida Tõsine; häältelugejaiks ja peakoosoleku protokolli kinnitajaiks Arno Kapp ja Õie Riis.

Ühingu eelmise aasta peakoosoleku protokolli ettelugemise ja selle kinnitamise järel andis esimees ülevaate möödunud tegevusaastast. Olude sunnil jäid ära 2010. a sügiskoosviibimine ja küünlapäeva pidu. Möödunud aasta jooksul on ühingu juhatuse liikmed aktiivselt osalenud mitme teise kohaliku eesti organisatsiooni pidustustel, sh. Tartu College’i 40. ja Toronto Eesti Maja 60. juubelite tähistamisel. SÜT-i majandusaruande luges ette abiesimees Leida Helde. Aasta jooksul olid ühingu kassa sissetulekud/väljaminekud enam-vähem võrdsed, kassa seis vähenes vaid mõnekümne dollari võrra. Revisjonikomisjoni esimees Arno Kapp kiitis oma aruandes ühingu korralikku ja täpset rahalist asjaajamist. Aasta tegevus- ja majandusaruanded kinnitati ühel häälel.

Valimiste osas valiti juhatusse tagasi tänavu väljalangevad liikmed Johannes Pahapill ja Leida Helde. Ühingu kauaaegne sekretär Leida Tõsine ei kandideerinud tagasi; koosolek otsustas ühingu abiesimehe ja sekretäri ametid eeloleval tegevusaastal panna ühe ja sama isiku õlgadele; juhatuse liikmete Hilda Härmi ja Aino Rauna mandaat ulatub eeseisvasse tegevusaastasse; uueks juhatuse liikmeks valiti Agnes Paju. Revisjonikomisjoni valiti tagasi Arnold Kapp ja Walter Kongats, kandidaadiks Õie Riis.
Aastaks 2011/2012 võeti vastu ühingu tegevuse raamkava: otsustati korraldada suhteliselt varane perekondlik sügiskoosviibimine Eesti Maja kohvikus 19. septembril. Kesktalvise küünlapäevapeo asemel kavatsetakse korraldada varakevadine perekondlik kokkutulek. Lisaks kavatsevad ühingu juhatuse liikmed aktiivselt osaleda teiste kohalike eesti organisatsioonide üritustel (nt Maakondlik Esinduskogu, kogudused, Eesti Maja jt.).
Aastapeakoosolekule järgnesid Arno Elmiku koostatud referaat tuntud saarlasest Otto Pukkist, mille luges ette Leida Tõsine, ja koosviibimine hubases ja rikkalikus kohvilauas.

Siiras tänu ühingu nimel nii referaadi kirjutajale kui esitajale; samuti kohvilaua peakorraldajatele – Leida Heldele ja Hilda Härmile!
Koosviibimisele järgnes veel lühike juhatuse koosolek, kus ametid jaotati nii: Johannes Pahapill – esimees; Leida Helde – abiesimees ja sekretär; Hilda Härm – laekur; Aino Raun – abilaekur; Agnes Paju – juhatuse liige.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus