Toronto Eesti Ühispanga aastakoosolek - VIDEO (4)
Eestlased Kanadas 06 Apr 2016 Tauno MölderEWR

Your browser does not support HTML5 video.

Lahkudes eileõhtuselt Toronto Eesti Ühispanga aastakoosolekult oli tunne rinnus hea ja kerge. Ja seda hoolimata lumega segatud lörtsisest vihmast mis vaatamata kalendrikuupäevale taevast alla sadas. Aprillikuu ilmale Torontos ei saa kunagi kindel olla. Aga kui Toronto ja selle ümbruskonna eestlased saavad milleski kindlad olla, siis see on raha meie pangas. Jah, meie pangas, sest kõik kes oma raha Ühispangas hoiavad, on ka selle panga omanikud ja seega on meie pank kaugelt kõige suurema arvuga eestlaste (üle 5000) organisatisoon Kanadas.

Estonian Toronto Credit Union, edaspidi lühemalt ETCU, on juba üle 60 aasta olnud siinses eesti ühiskonnas organisatsioon mis on teistele eeskujuks. Ja seda nii panga nõukogu poole pealt kui ka panga töötajate poole pealt. Panga nõukogu liikmed vahetuvad paraja aja tagant, uued juhatuse liikmed toovad sisse värskeid ja uusi ideid, hoides ära hapuks minemist. Praeguse nõukogu esinaise Ellen Valteri sõnul on nõukogu tegutsenud printsiibil “nina sees, sõrmed väljas“, andes sellega panga tegevjuhile ja panga töölistele vabaduse lahendada igapäevaseid probleeme kiirelt ja efektiivselt. Panga töötajad on alati rõõmsameelsed ja abivalmid, tihti piisab tehingu tegemiseks kas telefonikõnest või epostist ja asi saab kiiresti korda.

ETCU aastakoosolek toimus kolmapäeval, 6. märtsi õhtul Toronto Eesti Maja keskmises saalis. Ei hakka seekord koosoleku kulgu ümber kirjutama, tähelepanu väärivaid punkte näeb juuresolevatelt fotodelt ja videost. Mainiks siinkohal siiski lühidalt, et panga varad on 2015 aastal tõusnud $10 mln dollari võrra $121 mln dollarini ning panga majandusliku seisu muutus on üldiselt sarnane teiste ühispankade olukorraga. Suurenenud on hoiuste hulk ($9 mln), laenude hulk ($9 mln) ja panga liikmeskond nooreneb. Panga laenuportfell koosneb valdavalt eraelamute hüpoteeklaenudest (ligi 70%). Ontario ühispankade seas on viimastel aastatel toimunud palju konsolideerumist, ETCUl siiski plaane Toronto Läti Ühispangaga ühineda ei ole.

Panga nõukogusse valiti tagasi Ellen Valter, Peter Poolsaar ja Tiina Liivet, uueks juhatuse liikmeks valiti Mihkel Liik. Nõukogus jätkavad Karin Ots, Mati Pajo, Lea Kõiv, Anne Leius, Kuldar Lindvere ja Peter Poolsaar.

Panga poolt väljaantava Ekbaum stipendiumi saajateks olid see aasta Juliana Bergen, Kenni Dobson, Sonja Dobson, Kati Kiilaspea, Brielle Migur, Ülo Prost, Vincent Teetsov, Markus Tralla ja Tomas Vilde.

Fotod: Tauno Mölder ja Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Panganõukogu esinaine Ellen Valter
tegevjuht Anita Saar
sekretär Mati Pajo
Revisjonikomisjoni juht Lea Kõiv. Foto: Lillian Lennox
Audiitor Paul Bates. Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Toronto Eesti Ühispanga nõukogu. Laua taga vasakult nõukogu esinaine Ellen Valter, Mati Pajo, Tiina Liivet, Mihkel Liik, Karin Ots, Anne Leius, Kuldar Lindvere, Lea Kõiv. Kõnepuldis tegevjuht Anita Saar.
Keskel endine ETCU president Tarmo Lõbu. Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Paul Kiilaspea ja Kati Kiilaspea. Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Lydia Ritso-Kadai, Eda Oja, Tauno Mölder. Foto: Lillian Lennox
EstDocs juhataja Kristi Sau-Doughty, ESK juhatuse president Eva Varangu. Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Foto: Lillian Lennox
Ellen Valter, Tarmo Lõbu, Lea Kõiv. Foto: Lillian Lennox