Eesti Elu
TORONTO EESTI SELTSI AASTAPEAKOOSOLEKU UUDISED
Eestlased Kanadas 12 Oct 2013  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     


Seltsi korraline 2012/13 aastapeakoosolek toimus Toronto Eesti Majas kolmapäeval, 2. oktoobril. Esimees Anne-Liis Keelmann avas koosoleku, millele järgnes vaikne seisak tegevusaasta jooksul lahkunud seltsi liikmete mälestuseks.
Esitatud päevakord, eelmise aasta peakoosoleku protokoll ja tegevusaasta aruanded kinnitati esitatud kujul. Sissetulekud ja väljaminekud olid tasakaalus. Eelmisel tegevusaastal toetas selts majanduslikult aupeakonsulaati, lasteaeda, täienduskoole, gaide, skaute ja esdocs’i. Täienduskooli laste kirjade ja joonistuste näol saadeti jõulurõõmu eesti sõduritele välismissioonidel.

Valimisele tulid sel aastal revisjonikomisjoni liikmed. Siiri Lepp, Leida Helde ja Leida Pajur nõustusid üheks aastaks edasi jääma. Hilda Härm ei soovinud enam kandideerida.

Elle Rosenberg andis ülevaate koolide tegevusest. Kuna õpilaste arv on viimastel aastatel vähenenud ja mõned koolidele suunatud toetused kahanenud, tuli koolidel teha kokkuhoiuks palju muudatusi. Keskkool ja gümnaasium ühinesid algkooliga teisipäevaõhtuti. Ühendati mõned klassid ja vähendati õpetajate arvu. Samuti on tehtud ja tehakse edaspidi erinevaid tulutoovaid tegevusi (koolikalendrid, garaažimüük jm.) Ajaleheartikli tulemusel saadi annetusi ühiskonnalt, eriti tõhusa summaga toetas Toronto Eesti Ühispank. Et lastele tegevust huvitavamaks teha, loodi sel aastal prooviks huviringid. Laulupeoks on koolikooris nüüd 54 liiget.

Läbirääkimiste all oli soovitus pühitseda ühiselt Toronto Eesti Seltsi, eesti koolide ja lasteaia aastapäevi 2015. a aprillis, näiteks pühapäevase brunchiga.

Võeti vastu ettepanek toetada Koolikoori laulupeole sõitu 3000 dollariga.

Läbirääkimisi ei olnud. Koosolek lõppes kell 19.00.

Tähelepanu artikli lugejale:

Toronto Eesti Seltsi ainukesed sissetulekud, et toetada majanduslikult täienduskoole ja lasteaeda, on Eesti Vabariigi aktuse puhastulu ja liikmemaksud. Seltsi liikmete arv on tunduvalt kahanenud ja samuti osavõtjate arv vabariigi aastapäeva üritusest. Seltsi juhatuse palve Teile: Palun astuge liikmeks ja tulge EV aastapäevale Toronto Eesti Majja, pühapäeval 23. veebruaril 2014. a kell 2.00 p.l., tähistama meie tähtsat riigipüha.
2013/14 a liikmemaksu $10.00, võib tasuda Toronto Eesti Ühispangas Seltsi jooksvale arvele #5630 (ka telefoni teel) või posti teel: Toronto Eesti Selts, 958 Broadview Ave., Toronto ON M4K 2R6.


Toronto Eesti Seltsi juhatus
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus