Toronto Eesti Maja pidas peakoosolekut
Eestlased Kanadas 27 Apr 2007 Eerik PurjeEWR
    Trüki   E-post   FB     
Toronto Eesti Maja korraline aastapeakoosolek peeti kolmapäeval, 18. aprillil kell 18.30 Eesti Maja keskmises saalis. Fuajees olid agaralt ametis üheksa registreerijat, kes jagasid liikmeile hääletussedeleid ja kelle vahendusel iga kohaletulnu võis saada trükitud koosoleku päevakorra ja majandusaruande koos järgmise aasta eelarvega.

Ettenähtud kvoorumi puudumise tõttu algas koosolek pooletunnise hilinemisega. Esimees Raivo Remmel avas koosoleku ja palus kõigepealt hetkelise leinaseisakuga mälestada möödunud tegevusaasta vältel lahkunud juhatuse liiget Vaido Rooneeme. Põhikirja kohaselt juhatas koosolekut esimees ja protokollis sekretär Ivi Kiilaspea. Rakendamise käigus tuli valida vaid häältelugejad, kelledeks esimehe ettepanekul ühehäälselt kinnitati registreerijad.

Möödunud aasta tegevusaruande esitas esimees Raivo Remmel. Esimese ja olulisima punktina mainis ta ametliku kokkuleppe sõlmimist Eesti Sihtkapitaliga. Nende kahe organi koostööks on loomulik ja arusaadav vajadus. Eesti Maja on meie ühine kodu, mille katuse all tegutsevad eesti täienduskoolid, skautlikud noored ja kolm laulukoori ning mitmed muud organisatsioonid, siin korraldatakse arvukalt mitmepalgelisi eesti üritusi. Sihtkapital suunab oma toetused sinna, kus see on eestluse huvides kõige õigem ja vajalikum. Esimees avaldas sügavat tänu Sihtkapitali esinaisele Lia Hessile, kellega koostöö on suurepäraselt laabunud. Suure saali ja esiku katuste lekkimine on tekitanud probleeme ja ebamugavusi, eriti viimase osas, kus oli raskusi lekkekoha avastamisega. Meeste tualettruum on moderniseeritud, mille eest avaldati tänu arhitekt Guido Laikvele, kes selleks andis tasuta oma professionaalse panuse. Suurde saali on paigaldatud korralik lavavalgustus. Maja lähedusest on kõrvaldatud suur puu, mis kuivanuna oli ammu muutunud ohtlikuks. See võimaldas ka parandada sissesõidutee. Kunstikomitee tegevusest esitas aruande Nora Wallner ja klaverikomitee tööst kõneles Marlene Kuutan, kel oli rõõm teatada, et klaveri ostuga seotud kulud said tänu heldeile toetajaile ja korraldatud tuluõhtuile kaetud palju kiiremini kui eelarves ette nähtud. Kontserte kavatsetakse jätkata ja sellest laekuv tulu läheb klaveri hooldamiseks ning korrashoiuks.

Esimees tänas lahkuvat juhatust hea koostöö ja tugeva panuse eest. Erilise tänu osaliseks said aga kaks isikut, kes oma pikaajalise tegevusega Eesti Maja hüvanguks on välja teeninud teenetemärgi koos vastava diplomiga. Need olid Anne-Mai Kaunismaa ja Marlene Kuutan, kelledest viimane viibis kohal ja kellele märk ning diplom koosolijate heakskiitvate ovatsioonide saatel üle anti.

Majandusaruanne, mille samuti esitas Raivo Remmel, oli kõigile kätte jagatud ega vajanud seetõttu erilist selgitust. Esimees juhtis vaid tähelepanu asjaolule, et mitte-eestlastelt laekunud üüritulud on märksa suuremad kui kaasmaalaste omad. Seetõttu pani ta kõigile ruume üürida soovijaile südamele tegutseda aegsasti, muidu on juhatus sunnitud ruumid loovutama võõrastele. Aruanded olid nii sise- kui välisrevidentide poolt üle vaadatud ja heaks kiidetud.

Tegevuskava osas mainis esimees, et jätkub suure saali moderniseerimine ja võetakse ette trepikäsipuude ajakohastamine. Praegused käsipuud on adekvaatsed küll täiskasvanuile, kuid liiga kõrged lastele. Ka katuseparandusega tuleb veel tegelda. Klaverikomiteel on sügisel taas kavas kontsert ja kunstikomitee valmistub 20. aastapäeva juubelinäituseks. Pikemas perspektiivis tuleb mõelda Eesti Maja tulevikule üldse ning püüda tegutseda nii, et see paik jääks meie ühiseks koduks veel võimalikult pikkadeks aastateks. Koosolek kiitis heaks nii tegevuskava kui sellega kaasnenud eelarve, mis leiti olevat realistlik.

Uue juhatuse valimisel tulid põhikirja kohaselt valimisele esimees ja abiesimees eraldi. Nii esimees Raivo Remmel kui abiesimees Ivi Kiilaspea nõustusid edasi kandideerima. Kuna teisi kandidaate ei esitatud, valiti nad aklamatsiooni korras tagasi. Ülejäänud seitsmest liikmest ei pidanud võimalikuks kandideerida Marlene Kuutan, Krista Kiilaspea ja Epp Aruja. Nende asemele oli juhatus leidnud uued kandidaadid, kes nüüd üles seati. Ka siin polnud koosolijail uusi kandidaate esitada ja kogu juhatus valiti aklamatsiooni korras. Uue juhatuse koosseis lisaks esimehele ja abiesimehele on järgmine: Riina Klaas, Ilo Puhm, Jüri Silmberg, Jaan Arro, Tõnu Orav, Kalle Kadakas ja Raivo Uukkivi. Kolm viimatinimetatut on uued liikmed.

Kolmeliikmelisse revisjonikomisjoni ei soovinud edasi kandideerida Egbert Runge ja Mart Pedel. Valiti Alar Petersoo (endine), Robert Kruus ja Ivar Soever (uued). Välisrevidendiks kinnitati endiselt Jaan Saun.

Kohal algatatud küsimuste all olid mõned lühikesed ning asjalikud sõnavõtud, milledele juhatusel olid sama asjalikud ja selged vastused olemas. Läbirääkimiste all sõnavõtte ei olnud. Esimees tänas kokkutulnuid ja palus kõiki kohvi ja kringli juurde vabale mõttevahetusele.

Kogu koosolek kulges sujuvalt, leplikus vaimus ja viidi läbi umbes tunniga. Asjalik juhatamine ja näiliselt põhjalik ettevalmistus jätsid hea mulje. Võis lahkuda rahuldustundega, et Eesti Maja tulevik on heades ja võimekates kätes.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus