Toronto Eesti Maja peakoosolek
Eestlased Kanadas 25 Apr 2008 Eerik PurjeEWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Maja peakoosolek peeti neljapäeval, 17. aprillil keskmises saalis algusega kell 18.30. Põhikirja kohaselt tuli algusega pool tundi viivitada, kuna vajalikku kvoorumit polnud kohal. Koosolekut juhatas esimees Raivo Remmel, protokollis sekretär Ivi Kiilaspea.

Raivo Remmel märkis oma tegevusaruandes suure saali ja esiku renoveerimist ja lepingut Eesti Sihtkapitaliga. Erakorralisi kulusid ja muid ebameeldivusi valmistasid möödunud tegevusaastal kaks sündmust. Üks oli suvine tulekahju, mis küll õnneks kiiresti likvideeriti, kuid tekitas ikkagi umbes $10.000 majanduslikku kahju. Seda summat otsustati kindlustusseltsilt mitte sisse nõuda, kuna see oleks kergitanud järgmise aasta kindlustustasu lubamatult kõrgeks. Teine juhtum oli seoses hiina rahvusest üürnikuga, kelle üürilepingut ei pikendatud, kuna Eesti Maja vajas neid ruume muuks otstarbeks. Kuigi otsus oli juriidiliselt igati korrektne, otsustas endine üürnik kaevata Inimõiguste Komisjonile, viidates diskrimineerimisele. Koos Eesti Majaga said isikliku süüdistuse esimees Raivo Remmel ja mänedzher Ülo Isberg. Asi lahenes soodsalt ja süüdistused tunnistati alusetuks, kuid alles pärast $17.000 advokaadikulusid.

Kunstikomitee aruande esitas Nora Wallner, millest selgus, et kümneliikmelise komitee töö tulemusena on edukalt korraldatud mitu näitust. Esimees avaldas sügavat tänu paljudele vabatahtlikele, kes oma aega ja erialaseid oskusi on rakendanud Eesti Maja heaks.

Majandusaruande esitas laekur Tõnu Orav. Aruanded olid kirjalikult kõigile koosolekust osavõtjaile välja jagatud, nii et laekur võis piirduda vaid lisaseletuste andmisega. Esitas samas ka järgmise aasta eelarve. Nii aruanded kui eelarve kinnitati ühel häälel.

Järgmise aasta tegevuskava ühe olulisema punktina peatus esimees Raivo Remmel pikemalt kavatsetava ulatusliku ümberehituse juures. Tulevikukomitee on teinud järelpärimisi ja pinnasondeerimisi, et püüda selgitada, kui reaalsed on nende kavad. On saadud mitmesuguseid arvamusi ja hinnanguid, kuid midagi kindlat lubada oleks veel liialt spekulatiivne. Kindel on, et julgeimate kavade läbiviimiseks ei piisa kahest ostetud kõrvalmajast. Selleks tuleks omandada kõik lõunapoolsed majad järgmise tänavanurgani. Tulevikukomiteesse kuuluvad järgmised isikud: Raivo Remmel, Tõnu Orav, Ilo Puhm, Raivo Uukkivi, Jüri Silmberg, Toomas Marley, Toomas Kütti, Anne Leius, Mart Leesment, Lia Hess, Lea Kõiv ja Peeter Einola. Renoveerimist vajab ka kristallsaal. Parandamist vajab korsten ja on ka muid välisparandusi. Korralik tulekaitse häiresüsteem on juba paigaldatud. Suure saali helisüsteemi heaks annetas Rosemarie Lindau oma venna mälestusele pühendatud kontserdi puhastulu.

Valimisele tuli 9-liikmeline juhatus, kusjuures esimees ja abiesimees valiti eraldi. Ivi Kiilaspea, kes oli seni täitnud nii sekretäri kui abiesimehe kohti, keeldus pärast 12-aastast töökoormust kandideerimast. Tema senist panust hinnati kõrgelt ja teda vääristati koosolijate tunnustava aplausi saatel Eesti Maja teenetemärgiga. Meeldiva uudisena teatas esimees, et Ivi Kiilaspea on nõustunud enda hooleks jätma aktsiate hooldamise ja korrastamise.

Esimeheks valiti tagasi Raivo Remmel ja uueks abiesimeheks senine juhatuse liige Ilo Puhm. Teisteks liikmekandidaatideks esitas juhatus omalt poolt järgmised isikud: Jaan Arro, Kalle Kadakas, Riina Klaas, Tõnu Orav, Jüri Silmberg, Raivo Uukkivi (kõik endised) ja Markus Alliksaar (uus). Kuna teisi kanditaate üles ei seatud, valiti kogu juhatus aklamatsiooni korras. Siserevisjoni komisjoni valiti Alar Petersoo ja Ivar Soever (endised) ning Ivi Kiilaspea (uus). Välisrevidendiks kinnitati Jaan Saun (endine).

Kohal algatatud küsimuste all sõnavõtte ei olnud, läbirääkimiste all oli vaid üks mõttevälgatus. Rõõm oli tõdeda, et koosolek viidi sujuvalt läbi umbes tunni ajaga, milleks kahtlemata aitas kaasa tänapäeva tehnoloogia. Kõik oluline informatsioon, nagu aruannete põhipunktid, esitatud kandidaatide nimed jms, projekteeriti sülearvuti kaudu ekraanile, mis hõlbustas jälgimist. Esimees võis rahuldustundega lõpetada koosoleku ja paluda kõiki kohvi ja kringlit maitsma.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus