Toronto Eesti Maja noorteruum 30
Eestlased Kanadas 24 Oct 2008 Ervin AleveEWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti noortele oma kodu soetamise idee on sama vana kui Eesti Maja mõte. See jooksis alati rööbiti vanema generatsiooni sooviga saada meie kogukonnale kooskäimiskoht, kus võiksime end tunda ühise perena. Meie kõik — lapsed, noored, täiskasvanud.

Kui 1. aprillil 1960 osteti 958 Broadview Ave. asuv endine koolimaja, et seda ümber ehitada vajalike ruumidega Eesti Majaks, oldi üks samm lähemal noorte unistustele. Võttis aga aastaid, palju sõnavõtte koosolekuil, aktsioone, füüsilist tööd, enne kui jõuti E. Maja neljandal korrusel asuva hästi välja ehitatud ja mugava noorte koduni, nagu tunneme seda tänapäeval.

E. Maja esimene ümberehitus andis 1963.a. suure saali ja klassiruumid. Alles uue frondi juurdeehitus rohkem kui kümmekond aastat hiljem võimaldas praeguse ruumide jaotuse, selle hulgas ka kontoriruumid Eesti Ühispangale. Uue frondi ehituse kavandamisel muutusid noorteorganisatsioonide esindajad eriti aktiivseks, kuna nähti viimast võimalust oma kodu saamiseks. Kas nüüd või mitte kunagi.

31. märtsil 1974.a. peetud aktsiaseltsi peakoosolekul oli palju sõnavõtte. Mõned näited: E. Komi — noortele on vaja suuremaid ruume. A. Vahtra — kuna maja on võlavaba, võimaldame noortele tasuta ruumid. A. Sepa — ehitame noortele kauni kodu. Noortejuht E. Kiilaspea soovib tervet neljandat korrust. Vajatakse ruume ka väljapanekuiks, mis praegu erakodudes üle linna laiali. Skaudid ja gaidid moodustasid aktsioonitoimkonna aktsiate levitamiseks, et finantseerida noorteruumi ehitamist. Aktsioon õnnestus hästi ja leidis tunnustamist E. Maja juhatuse poolt.

Noortetöö toetajaid oli palju vanema generatsiooni hulgas. Juba 1963 raiuti E. Maja nurgakivvi H. Visnapuu sõnad: Me kestame üle aja. Üle aja on võimalik kesta ainult noorte kaudu. Toimetaja Karl Arro kirjutas, et Eesti Maja on see kants ja kindlus, mis annab noortele eestlusest pildi. Käies E. Majas täienduskoolis ja võttes osa gaidide-skautide tegevusest E. M. ruumides leiab noor kontakti oma rahvaga.

Frondi juurdeehituse lõpetamisel said noorteorganisatsioonid ruumi, mille kujundamisele asuti otsekohe. Noorteruumi komitee esimehe ameti kõrval oli väsimatuks ehitajaks Enn Kiilaspea koos Konsa Leemetsaga. Oli palju teisi: Arnold Karu, Heino Halling, Rein Holsmer, Endel Leis, Erni Metsalo, Raid Väikemäe. Endla Komi kinkis Täienduskooli kaudu lavastatud teatrietenduse tulu, elektrimaterjale muretses Ärni Käärid, ehitusmaterjale Erni Metsalo. Liikuva vaheseina ruumi poolitamiseks kinkis Ülo Niit. Raamaturiiulite materjalide kulud kandis Johanna Pätsi mälestusfond ja parkettpõranda TERR Kungla.

Kuigi noorteruumi ametlik avamine toimus 29. aprillil 1979 pärast jüripäeva paraadi, tuleb noorteruumi vanust lugeda 17. oktoobrist 1978. Sellel päeval kirjutati alla leping Toronto Eesti Maja ja Eesti Gaidide Malev Kanadas ning Eesti Skautide Malev Kanadas vahel, mille kohaselt TEM annab neljanda korruse ruumi malevate haldusse lepingus ettenähtud tingimusil. Leping on tähtajatu. Alla on kirjutanud TEMi poolt Nikolai Valge, gaidmaleva poolt Tiia Kütt ja skautmaleva nimel Silver Kask.

Eesti Maja noorteruum on kolme aastakümne jooksul täitnud hästi oma ülesannet. Koondused gaididele ja skautidele, koosolekud juhtidele, omavahelised koosviibimised nii noortele kui vanemate organisatsioonide liikmeile, võistlused ja kursused. Väike kööginurk võimaldab kohvi keetmist. Panipaigad kappide näol mahutavad jooksvat ja arhiivimaterjali. Ruumis olevat klaverit saab kasutada laulude saateks või muuks otstarbeks. Vitriinid läbipaistvate klaasustega on sobivad väljapanekuiks. Ühel seinal on hiigelsuur teadetetahvel info jaoks. Ühes ruumi otsas mugav nurk istmiseks ja kaaslasega mõtete vahetamiseks.

Noorteruum ei ole ainult kooskäimiskohaks, vaid see on muuseum, arhiiv ja alaline näitus noortetööst Kanadas pagulaspõlve algaastaist kuni tänapäevani. Noorteruum allub skaudi- ja gaidiseadustele ja on kasutamiseks avatud teistele organisatsioonidele, kes neid seadusi respekteerivad ja heaperemehelikult käituvad ruumis väljapandud rohkete eksponaatidega.

Kolmkümmend aastat Toronto Eesti Maja noorteruumi. Tänu ehitajaile, kes ise on nüüd vanaks saanud või läinud igaviku teedele.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus