Eesti Elu
Toronto Eesti Baptisti Koguduse 60. juubeli päevad lähenemas
Eesti kirikud 10 Jul 2009 Jüri PuusaagEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Peatselt tähistatakse Amsterdamis baptismi 400. juubelit, kus esimese baptistikoguduse rajas usulise tagakiusu pärast sinna Inglismaalt põgenenud anglikaani vaimulik John Smith – üks paljudest tollastest ametliku kiriku reformeerijatest.

Baptistlik liikumine laienes ning saavutas suurima edu Ameerikas, kus ta haakus kõige paremini uute demokraatlike ideedega. Eestis sai see alguse Rootsist tulnud kooliõpetajate kaudu ning esimesed kogudused tekkisid 1884. a. Haapsalus, Tallinnas, Kärdlas ja Pärnus. Nende registreerimine tollasel Venemaal osutus küllaltki keeruliseks; seda tuli teha Peterburis tegutsenud Saksa Baptisti Koguduse kaudu viimase osakondadena. Peatselt saavutasid aga osakonnad iseseisvuse ja organiseerusid Eesti Baptisti Liiduks, mis kuulus ka Baptisti Maailmaliidu asutamisest peale (1905) selle koosseisu.

Iseseisvas Eesti Vabariigis asutati oma jutlustajate seminar, anti välja ajakirju ja trükiseid. Mitmed noored vaimulikud said oma hariduse USAs ja Euroopas. Eesti okupatsioon ja sõda jätsid oma valusa jälje ka baptistidele. Suleti seminar, lõppes trükiste ilmumine.

Mitmed liidu juhid põgenesid välismaale, kus aga kiiresti organiseeruti. 16 Eestist siia saabunud baptisti otsustasid Torontos rajada oma koguduse 26. juunil 1949. Asutamiskoosolek toimus pärast Toronto Peoples Church’is toimunud jumalateenistust. Valiti 3-liikmeline juhatus: Peeter Kaups, Victor Krabi ja Elmar Hanikat. Tööd alustati New Yorgi Eesti Baptisti Koguduse osakonnana. Viimase pastoriks oli Karl Kaups. Kanada Baptistiliit võimaldas jumalateenistuste pidamiseks ruumid Beverley tänaval asuvas kirikus.

20. mail 1950 kutsuti jutlustajaks Richard Kaups ja 18. juunil 1950 moodustati iseseisev Toronto Eesti Baptisti Kogudus (TEBK). Järgnesid aktiivsed sisserännu aastad Kanadasse. TEBK oli tollal üks kiiremini kasvavaid baptistikogudusi Torontos.

Uus periood koguduse elus algas 1954. a., mil pastoriks sai Kaljo Raid, kes oli lõpetanud oma muusika-alased ja vaimulikud õpingud USAs. Et Beverley kirik jäi väikeseks, hakati korraldama jumalateenistusi suuremas, Danforth’i kirikus. Oma kiriku ehitamise mõte tekkis juba 1950ndate keskel. Loodi ehitusfond, kuhu kuulusid A. Kahu, E. Hanikat ja V. Krabi.1959. a. moodustatud ehituskomiteesse lisandusid nendele veel E. Jürimäe, L. Väljas ja J. Wilbiks. 1962. a. leiti sobiv krunt ja alustati ehitustöödega. Uue kiriku sisseõnnistamine toimus kiriku praeguses asukohas 5. mail 1963.
Ehituskulud olid 145.000 dollarit, millest laekus koguduseliikmete annetustena ca $100.000. Paljud tööd tehti talgute korras. Juba 5 aastat hiljem oli kogudus võlavaba.

Selles uues kirikus kasvas üles uus, Kanadas sündinud põlvkond noori kristlasi. Nendel ja nende lastel lasub praegu koguduseelu raskuspunkt. Abiellumised, kultuurilised ja ka keelelised põhjused on viinud paljud eesti juurtega noored TEBK-st eemale. Mitmetest neist on saanud Kanada ingliskeelsete koguduste hinnatud töötegijad.

Jumal on eriliselt õnnistanud kogudust. Seejuures pole kaotatud ka kristlikku jagamise meelsust. Esimesel võimalusel hakati korraldama välisriikides töötavate eesti misjonäride tööd. Ei unustatud ka kodumaal elavaid usukaaslasi. Kõiki kontakteerumise võimalusi kasutati agaralt. Millise rõõmuga tervitati Eestis esimesi välismaalt saabunud usukaaslasi!

Aastakümneid töötanud kodumaa abistamiskomitee (nüüd eesti rahvusmisjoni komitee) on andnud suure panuse uue seminari (Kõrgem Usuteaduslik Seminar Tartus) ning paljude kirikute taastamisel ja ehitamisel. Tänu kodu- ja väliseesti baptistide vahel alati valitsenud usalduslikkusele ja vastastikusele mõistmisele polnud vaja hakata suhteid taastama. Need olid ammu olemas ja tugevad ning saavutasid kohe kodumaa vabanemise järel uue kõrgpunkti. Üheks tunnistuseks sellest oli ka 1990. a. toimunud koguduse uue pastori kutsumine Eestist.

Viimase 10 aasta vältel on kogudusega liitunud juba teine välismaal üles kasvanud eestlaste põlvkond. Keel ja kultuur ei ole meile probleemiks. Kõik erinevused on ületatavad kristliku armastuse kaudu, mille kohta laulus öeldakse: „Ühte seob meid Ta armastus…”

TEBK tähistab 20.–23. augustini oma juubelit moto all „Siin ma olen”. Kutsume kõiki rahvuskaaslasi juubelipäevade üritustel osalema. Peakõnelejaks on Tallinna Oleviste Koguduse vanempastor Siim Teekel. Muusikat teevad peamiselt meie oma koguduse liikmed. Põnevusega ootame nn. juubelikoori ülesastumist, kus praeguste lauljatega ühinevad ka endised. Reedel, 21. augustil annab kontserdi meie külalissolist Timo Lige.

TEBK on igati püüdnud olla kaasosaline meie kristlik-rahvuslike traditsioonide säilitamisel ja arendamisel välismaal. Kindlasti tahame viia ka seekord külakosti Ehataresse ja Eesti Kodusse.

Kohtumiseni meie juubelipäevadel!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus