Toimetusele saadetud kirjandust
Arvamus 01 Feb 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Kirik nr. 3, 2006.

Käesolev number on pühendatud eeskätt lõikustänupühale. Sellest kirjutavad E.E.L.K. peapiiskopi kt Thomas Vaga, Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas, Vancouveri Peetri koguduse asendusõpetaja assessor Tiit Salumäe ning Baltimore, Washingtoni ja Seabrooki koguduste õpetaja Heino Nurk. Vastavasisulise luuletusega esineb Vilge Olup. Thomas Vaga avaldab ka mõtteid E.E.L.K. olemasolust ja iseloomust paguluses ning mälestab lahkunud peapiiskop Udo Petersood. Samal teemal kirjutab EV aupeakonsul Kanadas Laas Leivat, meenutades kadunud vaimulikku kui välisvõitlejat.

Toronto Peetri koguduse õpetaja dr Andres Taul annab ülevaate külalisõpetajatest Eestist, keda kogudus aastate jooksul on siia kutsunud. Oma muljeid Vancouverist jagab asendusõpetaja assessor Tiit Salumäe. Samalaadseid mõtteid avaldab Eesti Kirik Eestis peatoimetaja Sirje Semm oma lõppevas artiklitesarjas „Avasüli Ameerikas“.

Üldvaimulikel teemadel kirjutavad Chicago koguduse vikaarõpetaja Nelli Vahter ja Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk. Abipraost Valdeko Kangrot õnnitleb 90. juubeli puhul Ylo Anson. Eesti Kirik Torontos peatoimetaja Toivo Ok saadab oma läkituse toimetaja töölaualt ja meenutab leeripüha Vana-Andrese kirikus.

Eesti Kirik nr. 4, 2006.

Aasta viimane kvartal kulmineerub jõuludega. Oma jõulusõnumid saadavad selles numbris teele E.E.L.K. peapiiskopi kt Thomas Vaga, E.E.L.K. praost Gustav Peeter Piir ja õpetaja Heino Laaneots. Assessor Tiit Salumäe jätkab oma tagasivaadet tegevusele asendusõpetajana E.E.L.K. Vancouveri koguduses ja Kaire Tensuda edastab õpetaja Kalle Kadaka mõtteid, kes tunneb end Torontos olevat vaimses mõttes kodus.

E.E.L.K. Konsistooriumi peasekretär Ivar Nippak kirjutab eelseisvatest peapiiskopi valimistest, tehes teatavaks kandideerijate nimed. Kõiki viit kandidaati tutvustatakse põhjalikult järgnevatel lehekülgedel.

Artikleid või jutlusi on veel kahelt vaimulikult: E.E.L.K. Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk ja õpetaja Kersti Kimmel. Peatoimetaja Toivo Oki sõnum lugejaile kannab pealkirja „Jumal me üle valvaku“.

Sõnum, sügis 2006. E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Peapiiskoplik Kogudus.

Trükis algab E.E.L.K. peapiiskop Udo Petersoo viima-
se karjasekirjaga palvepäevaks 2006. Temalt on ka selle aasta Võidupüha mõtted ja Heikki Paara kirjeldab sündmust, kus peapiiskop Petersoo 2. aprillil pidulikult õnnistab ametisse E.E.L.K. Kirikuvalitsuse liikmed. Järgneb toimetuse teade armastatud peapiiskopi lahkumisest ja järelehüüe koguduse esimehelt Heikki Paaralt. Seoses selle kurva sündmusega avaldavad oma mõtteid edaspidiseks tegevuseks peapiiskop Andres Põder Eestis ja abipraost Jüri Pallo Los Angeleses.

Koguse õpetajalt Kalle Kadakalt on kolm jutlust: nelipüha jutlus, leeri õnnistamise kõne ja kodumaalt lahkumise aastapäeva jutlus. Mitmesugustest kiriklikest sündmustest annavad ülevaateid toimetaja Heikki Paara ja Enn Kiilaspea. Lisaks koguduse tegevuse üldine kroonika. Tapa Väljaõppekeskuse kabeli pühitsemisest kirjutab Tiiu Pikkur ning Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ajakirjast Laste Sõber peatoimetaja Lia Kaljuste. On ära toodud ka õpetaja Kalle Kadaka aruanne koguduse tegevusest ja koguduse liikmeskonda puudutavaid statistilisi andmeid. Rohkesti on kvaliteetset fotomaterjali, osalt värvitrükis.

Sidemees, jõulud 2006.

Tegemist on Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Koguduse vaimuliku ajakirjaga, mis ilmub 1952. aastast alates. Seekordse numbri juhatab sisse hiljuti lahkunud torontolane Peeter Kaups lihtsa, kuid haarava jõulusõnumi ja uue aasta soovidega. Toimetaja Villi Vink meenutab päeviku vormis jõule aastast 1964. Tegelikust elust võetud ususõnumeid edastavad Ronald Dunn ja Osvald Tärk (1904– 1984). Vaimuliku sisuga luuletuste autoreiks on A. Rei ja E. Mänd. Ulatusliku tagasivaate tegevusest ja sündmustest koguduses on koostanud Herbert Kirves.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus