Toetus väliseesti kultuuriühingule
Eestlased Eestis 05 Dec 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Kultuuriministeerium kuulutab välja 2015. aasta taotlusvooru „Toetus väliseesti kultuuriühingule“. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember 2014.

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele väliseesti kogukondades ning tõhustada infovahetust välis- ja kodueestlaste vahel.

Taotlusvoorust toetatakse väliseesti kultuuriürituste ja festivalide korraldamist ning kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega. Toetatakse ka väliseesti koori- ja tantsujuhtide täiendõpet ning kultuurikollektiivide professionaalset juhendamist, et valmistuda Eesti kultuuri suurüritustel osalemiseks. Lisaks saab toetust taotleda teabeseminaride korraldamiseks.

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Täpsema info väliseesti kultuuriühingute taotlusvooru kohta leiab Kultuuriministeeriumi kodulehelt:

http://www.kul.ee/et/valiseest...
Lugupidamisega

Katrin Juurvee
kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist
Kultuuriministeerium
tel 628 2238
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus