Toetus Vabadussambale on tõusnud
Eestlased Eestis 14 Dec 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Novembri lõpus ja detsembri alguses toimunud rahvaküsitluse järgi toetab Vabadussõja Võidusamba püstitamist 70% ja uuenenud kavandit 74% eestimaalastest. Monumendi püstitamise vastaste hulk on 17% ja kavandiga ei olnud rahul 19%.

SA Vabaduse Monument poolt tellitud küsitluse viis läbi uuringufirma TNS Emor. Erinevalt varem läbiviidud telefoniküsitlustest küsitleti seekordses uuringus inimesi personaalselt intervjuu vormis. Küsitletutele esitati kaks küsimust, esmalt „Kas Te toetate Vabadussõja Võidusamba püstitamist?” ja teise küsimusena „Kui rahul olete monumendi kavandiga?”. Kavandit puudutava küsimuse juures näidati küsitletavatele ka monumendi pilte.

Eraldi tasub välja tuua eestlaste ja teiste rahvuste esindajate hinnangud monumendile. Monumendi püstitamist toetas täielikult või pigem toetas eestlastest 80%, teiste rahvuste esindajatest oli pooldajaid 47%. Monumendi püstitamist ei toetanud või pigem ei toetanud vastavalt 11% ja 29%.

Monumendi kavandiga oli rahul 84% eestlastest ja 53% teiste rahvuste esindajatest. Üldse ei meeldinud või pigem ei meeldinud monumendi kavad 11%-le eestlastest ja 35%-le teiste rahvuste esindajatest. Mitte-eestlaste hulgas oli võrreldes eestlastega enam neid, kel mõlemas küsimuses seisukoht puudus.

TNS Emori sotsioloogi Jaanika Hämmali sõnul kattuvad antud uuringu tulemused Vabadussõja võidusamba püstitamise osas suuresti septembris TNS Emori poolt Postimehe tellimusel läbi viidud uuringuga, kus samba püstitamist pidasid vajalikuks 68% küsitletutest. „Detsembrikuises uuringus oli toetus samba püstitamisele 70%. Vabadussamba püstitamise vastaseid oli detsembris 17%. Samasuguse tulemuse (püstitamise vastu 16%) andis ka Päevalehe tellimusel detsembris tehtud uuring. Mis puudutab kavandi meeldivust, siis septembris Postimehe küsitluses meeldis kavand 37% küsitletutest, kuid 35% ei osanud seda hinnata, kuna polnud seda näinud või puudus neil lihtsalt hinnang. Detsembris SA Vabaduse Monument tellimusel tehtud uuringus näidati vastajatele ka samba kavandi pilte nii päevase kui öise vaatena andes kõigile vastajatele hindamiseks võrdse aluse. Nii ei osanud kavandi meeldivust hinnata vaid 7% samas kui see meeldis 74% elanikkonnast,” selgitas Hämmal.

28. novembrist 5. detsembrini läbiviidud Omnibuss-uuringu käigus küsitles TNS Emor üle-Eestilises esinduslikus uuringus 509 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

Lisainfo:

Aivar Reivik

SA Vabaduse Monument juhataja

Jaanika Hämmal

TNS Emor projektijuht

Tel: 626 8531

 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus