Eesti Elu
„The Way It Was“ Montrealis
Eestlased Kanadas 27 Mar 2009 Ralf KallEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Montreali eestlaskonnas tekitas põnevat ootusärevust teade, et Montreali Eesti Pensionäride Klubi kutsel on dr. prof. Heli-Kristy Kultas-Ilinsky koos abikaasa dr. prof. Igor Ilinskyga, mõlemad rahvusvaheliselt tuntud neuroteadurid, otsustanud külastada Montreali. Ootusärevust suurendas asjaolu, et dr. prof. Kultas-Ilinsky lubas kõnelda Montreali Pensionäride Klubi koosviibimisel 13. märtsil 2009, tutvustamaks oma mälestusteost „The Way It Was — the story of one special exile from Estonia“ (Trafford Publishing 06/08/2008). Seda ta ka tegi, ja nii köitvalt ja huvitavalt, et kuulajate aplaus ei tahtnud lõppeda.

Avades koosviibimise, palus klubi esimees Elmar Ani dr. Martin Puhvelit tutvustada kõnealust teost ning selle autorit. See sai tehtud kokkuvõtlikult ja asjalikult, seega mitte „lahjendades“ autori sõnavõttu, millest kujunes kuulajatele äärmiselt siduv elamus.

Kultas-Ilinsky eestikeelses esitluses avanes eepiline lugu raskustest ja kannatusist Siberis — väike tüdruk venna ja vanematega kistud eesti ilusast kodust, küüditamisrongis ema ja lapsed lahutatud isast, komandeeringud ühest Siberi vaesest külast teise, tüüpiline Stalini rezhiim külmetamise, nälgimise, haiguste ja surmaga. Avanes aga ka Kultas-Ilinsky elu iseloomustav ja allutamatu eestlase jonn ning tahe säiluda. See väljendus ka kõneleja esitlusstiilis, mis kohati sidus ülikurbi ja karmilt ebainimlikke situatsioone teravmeelsete ja vahest isegi humoorikate seikadega.

Kui peale Stalini surma olukord Venemaal aegamööda inimlikumaks muutus, algasid ka Kultas-Ilinsky elus muudatused, mis tema tahtejõu, aga osaliselt ka õnnelike juhuste abil, viisid ta Moskvasse, kus ta alustas õpinguid oma väljavalitud alal — neuroloogias. Järgnesid tähtsad sammud, elukaaslaseks sai aatekaaslane ja neuroteadur dr. prof. Igor Ilinsky, ning uueks elukohaks Ameerika.

Käesolev artikkel ei ole Kultas-Ilinsky raamatu „The Way It Was“ hinnang ega arvustus. Mälestustes avaneb igaühe elu individuaalsus ja ainukordsus, nii nagu seda mäletaja näeb ja kirjeldab. Seda silmas pidades sai allakirjutanu koos kuulajaskonnaga autori otsekohese ja elava ettekande kaudu kindla arusaamise, et mainitud raamat on üks haruldane mälestusteos.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus