TESSi aastapeakoosolekult
Eestlased Kanadas 06 Jun 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi (TESS) korraline aastapeakoosolek leidis aset 29. mail Toronto Eesti Maja noorteruumis. Koosolekut rakendas ja juhatas esimees Ruho Paluoja, protokollis sekretär Katrin Otsa.

Pearõhk Kotkajärve hooldamise kohustuste kõrval on TESSil Kotkajärvele uue köögi ehitamine. Nagu möödunud aasta aruannetest selgus, läks plaan tänavuse suurlaagri „Muskoka“ ajaks avada uus köök bürokraatia tõttu luhta.

Esimees Paluoja seletas, et Huntsville Townshipile, kuhu Kotkajärve nüüd kuulub, oli „uudiseks“, et Kotkajärvel asub laagriala. Ilmselt on Brunel Townshipi — mis mõnda aega tagasi võeti Huntsville’i hõlma alla — Kotkajärvega seotud paberid kusagile kadunud. Sinna olid talletatud kõik Kotkajärve ametlikud kohaliku valitsusega seotud vajalikud paberid. Seetõttu on viimasel aastal toimunud laagrialade kaardistamine maamõõtja poolt, kuhu kõik laagrihooned peavad olema märgitud. Need tööd on lõpukorral.

Bürokraadid ei olevat ka teadnud midagi olemasolevast „septic“ tankist ehk roiskveesettehoidlast. Selge olevat aga, et uus köök vajab uut tanki, praegune on liiga vana. See omakorda vajab provintsi keskkonnaministeeriumilt luba. Samuti tuleb praeguse veevärgi ja selle ärajooksu detaile ministeeriumiga kooskõlastada. Seega – kõikide heade tahtmiste kiuste takerduti bürokraatiasse. Uue köögi ehitamisega alustatakse siis, kui kõik riigiga seotud mured on murtud.

Mikk Jõgi kui Kotkajärve komitee esindaja juhatuses andis ülevaate uuendustest ja parandustöödest. Suuremate tööde nimekirjas tuleks nimetada uute veetorude vedamist laagriplatsidele. 24.—25. mail toimusid esimesed tänavused talgud Lembitu ja Raudhabemete perede osavõtul, kokku 35 osavõtjat. Raudhabemed viimistlesid sauna teist riietusruumi, Lembitu talgulised koristasid metsa, värvisid köögi söögivarjualuseid pinke ja laudu, toimetasid sügisel ehitatud telgipõrandaid – kokku 20 – laagriplatsidele, jpm.

Revident Jaan Saun kandis ette majandusliku aruande, millest tuli välja, et paraku kindlustusmaksud võtavad lõviosa.

2008.a. tegevuskava keskendub suurlaager „Muskoka“ kordaminekule ja köögi lubade saavutamisele.

Tähelepanu! Talgute kuupäevad!

Enne suurlaagrit on veel kolm nädalalõppu, mil toimuvad talgud. Palume kirja panna järgmised kuupäevad – igale talgulisele on tööd oskuse ja jõu järgi, lehtede riisumisest raskemate ehitustöödeni.

Järgmised talgud on 21.—22. juunil, siis 19.—20. juulil ning viimased, lihviandvad, on 9.—10. augustil. Kuupäevad on ka kirjas Eesti Elu võrgulehe sündmuste kalendris. Kõik endised ja praegused skaudid, gaidid, juhid ning noortesõbrad on väga oodatud!


Järgnesid korrapärased valimised. Kauaaegne juhatuse liige Tõnis Laar avaldas lahkumisesoovi; Mikk Jõgi, suurlaagri tehniline juht, soovis laagrile keskenduda ja uude juhatusse mitte kandideerida. Ruho Paluoja esitas siis koosolekule uue juhatuse kandidaadid: Anne Agur, Robert Kivi, Tõnu Naelapea, Katrin Otsa, Ruho Paluoja, Mart Pikkov ja Pearu Tamm. Asendusliikmete kandidaatideks esitati Hendrik Nõmmik ja Riki Roos. Koosolek valis ühel häälel uue juhatuse.

Pärast koosoleku lõpetamist nauditi kohvi ja kringlit, juhatus jagas samal ajal ameteid, mis jäid samaks, kui endises juhatuses: esimees Ruho Paluoja, abiesimees Mart Pikkov, sekretär Katrin Otsa, laekur Anne Agur.

Näeme talgutel, ja siis suurlaagris, kõlas koosolekult lahkudes TESSi liikmete suust.
(T)
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus