Tervitus võidupühaks
EKN 17 Jun 2005 Avo KittaskEWR
EKN esimees Avo Kittask
23. juunil 1919 kinnitasid Eesti väed koos liitlastega orjuse asemele iseseisvuse, kui nad sundisid Landeswehr’i taanduma.

Tol ajal olid meie vabadusvõitlejatel samad aated ja sihid, mis meie rahval on alati olnud — tõde, õiglus ja avameelsus. Need kolm omadust on aga alati olnud eestlaste vaenlaste kõige nõrgemad iseloomustavad tunnused. Pigem vale, ebaõiglus ja salajasus olid ja on nende kreedo põhialused. Eesti okupandid, kes on igivanast ajast peale on vägivallaga võõrast võimu meie väikesele rahvale peale surunud, on paraku kõik selle ahnuse tagajärjel ise saanud kannatada.

Nüüd on kätte jõudnud aeg, mil maailma tipp poliitikud hakkavad lõpuks avaldama faktilisi tõdesid meie lähiajaloo kohta. Nad ei usu enam venelaste võltsitud valesid Balti riikide okupeerimise kohta. Endistel okupeeritutel on nüüd tugevad liitlased, kes on abiks mitte ainult Balti riikide kaitsmisel, vaid ka ajaloolise tõe levitamisel.

EV Riigikogu on üle 12 aasta teinud uurimustööd ja nüüd on valitsuse ja justiitsministeeriumi toetusel ilmunud „VALGE RAAMAT Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940 – 1991“ (Eesti Entsüklopeediakirjastus 2005). Raamatu välja andnud Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku komisjoni esimees on Vello Salo.

Teos on ka ilmunud inglikeelsena nimega „The White Book.“. Niipea, kui raamatud jõuavad augustikuus Kanadasse, kingime neid igal võimalikul märkimisväärsel üritusel diplomaatidele, ametnikele ja Kanada parlamendiliikmetele EKN-i selgitustöö läbiviimiseks, juhtides tähelepanu tõelisele ajaloo käigule ja valgustades maailmale Eesti rahva kannatusi. Meie ei nõua mitte kättemaksu, vaid õiglust.

Aeg on käes, mil üles tõusma peab tõde!

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas nimel soovin kõigile
head võidupüha ja meeldivat jaanipäeva!

Avo Kittask, esimees
Torontos 23. juunil 2005