Eesti Elu
Teele läks algkooli 58. lend
Eestlased Kanadas 28 May 2010 K.Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Kuuskümmend aastat eesti kooli Torontos. Viiskümmend seitse lendu emakeele- ja kaks lendu immersiooniprogrammi (esto klasside) lõpetajaid. Tuhat kuussada nelikümmend kuus täienduskooli 6-aastase kursuse lõpetajat. Muljetavaldavad arvud, mis kehtisid kuni 25. mai õhtuni.

Sellel õhtul toimus järjekordne täienduskooli lõpuaktus, nüüd juba viiekümne kaheksas. Aktuse ametlik osa algas, kui saali jõudis kooli lipp. Lippuriteks olid 5. klassi õpilased Erik Sadul, Maili Vessmann ja Tiffani Hogg. Ühislaulule “Eesti lipp” järgnes koolijuhataja Liisa Sootsi avasõna ning 6. klassi lõpetajate Joosep Männama ja Emma Soolepa soravas esituses Arved Viirlaidi “Kingi mulle võti”, mis valmis 24. okt. 1989 täienduskooli 40. ja -keskkooli 25. juubeliks.

Pärast koolijuhataja Liisa Sootsi sissejuhatavat sõnavõttu said klassijuhatajalt Kai Kiilaspealt lõputunnistused 58. lennu lõpetajad Kenni Dobson, Sonja Dobson, Teija Korjus-Parker, Annaliisa Linda McConville, Karl Joosep Männama ja Emma Soolepp ning õpetaja Krista Raun-Spence’ilt keelekümbluse/immersioonikursuse 3. lennu lõpetajad Leena Gates-Kass ja Larissa Vompa. Nüüdseks on emakeeleprogrammi lõpetajate arv jõudnud 1652ni.

Väga tublilt esines Annaliisa McConville, kes pidas lõpetajate nimel toreda ja sisuka kõne paralleelselt eesti ja inglise keeles. Annaliisa väljendas oma eakaaslaste mõtteid selle kohta, et lasteaiaeast välja kasvades oli lootus laupäevahommikuti pikemalt voodisse jääda, kuid paraku tulid asemele gaidi- ja skaudikoondused ning neile lisaks veel teisipäevaõhtuti kool. Ka oleks ta soovinud hea meelega pisut “rääkida” sellega, kes kõik need käänded eesti keelde välja mõtles ning eriti küsida selle kohta, miks mõne sõna muutmine nii imelikult käib, sest kuidas võib teada, kas on õige öelda osastavas käändes soola, sooli, soolt või veel midagi. Õnneks sai koolitundides mõnede sõnade kasutamine selgemaks. Annaliisa ütles, et eesti koolis ei käi õppimine ainult tundides, koolis käib külalisi ja külas käiakse isegi. Kõige suurema elamuse andis Eestis laulupeol käimine, eriti tunne, mis valdas laulukaare all seistes, kus tõesti sai selgeks eestlaseks olemise tunne. Kõneleja tänas kaaslaste nimel kõiki, kes on aastate jooksul neid õpetanud ning koolide reise korraldanud.

Koolide aktusi on alati elavdanud muusika. Heli Tenno ja Kaire Hartley olid lastega ette valmistanud esinemiseks kolm laulu, millest muidugi päevakohaseimalt kõlas U. Naissoo “Koolikell”, kus solistiks Joonas Mirka. Julgelt esitati ka O. Ehala “Oma tuba, oma luba”, solistid Maili Vessmann ja Silvi Raud ning H. Kaljuste seatud “Ringmängulaul”.

Klaveril esines veatult Erik Sadul (5.kl), kes mängis “Toccata in E-flat” ja laulusolistina Kaire Hartley klaverisaatel astus üles Maili Vessmann, esitades laulu “Selline sa oled, kodumaa”. Toredate omaloominguliste luuletustega esines esto 1.klass, kes andis teada, mis või kes on tore või hoopis kole. Kassi ja kulla kõrval osutusid toredaks ka eesti keel ja kool.

Aktusel sai sõna ka Toronto Eesti Seltsi (kelle nime all kool tegutseb) esinaine Anne Liis Keelmann, kes tänas õpilasi seltsi juubelipeol osalemise eest ning kutsus kooliperet esinema Eesti Vabariigi aastapäeval tuleva aasta veebruaris. Samas andis ta üle ka toetustsheki.

Tervituseks ja lõppsõnaks astus mikrofoni juurde koolikomitee esinaine Elle Rosenberg, kes oli ka peakorraldajaks koolide väljasõidule Chicagosse, kust heade reisimuljetega oldi just eelmisel õhtul tagasi jõutud. Elle Rosenberg nimetas, et tal on rõõm olla tänusõnade ja preemiate vahendaja. Preemiate saajad otsustati õppenõukogu koosolekul 20. mail. Eesti Sihtkapitali Kanadas juurde on loodud mitmeid fonde koolide õppetöö toetamiseks. Kõige püüdlikuma eesti keele rääkija (lõpuklassist) auhinna Helju Luide mälestusfondist pälvisid Kenni ja Sonja Dobson; A. ja E. Kivi fondi preemiad said Kirsten Saarna (esto 1), Larissa Vompa (esto 3), Katriine Eistrat (4.kl) ja Silvi Raud (5.kl). Auhinnad andis üle ESK esindaja Marcus Kolga. Lõpuklassi õpilaste oma valitud kõige parema, sõbralikuma, lahedama kaaslase auhinna sai Emma Soolepp, kellele andis selle üle Tarvo Hessi mälestusfondi esindaja Kairi Hess.

Elle Rosenberg tänas kõiki abilisi, eriti koolikomitee liikmeid ja toetajaid, lisaks eelpool nimetatuile veel Anvil Jewellery (hõbedased lõpumärgid), EAK, Toronto Eesti Ühispank ja O. & E. Timmase mälestusfond, mis on lubanud toetada taaskord suurt ja väga pingutavat, aga juba ettearvatult väga emotsionaalset ettevõtmist – koolikoori reisi 2011. a noorte laulupeole Tallinnas. Ilma ühiskonna toetuseta oleks koolidel palju raskem majandusliku poolega toime tulla ja koolimaksud oleksid märksa kõrgemad.

Punkti pani aktusele tavakohaselt Eesti hümni laulmine.

Kuigi õppetöö on selleks kevadeks läbi, on lastel omavahel veel võimalus koos olla mitmetes laagrites ja algkooli oodatakse kõiki tagasi 14. septembril.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus