Teade Rootsist
Eesti kirikud 30 Jun 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
E.E.L.K. Göteborgi ja Lääne-Rootsi Koguduse hääletamissedel Eesti ja Välis-Eesti Kirikute ühinemise osas.

1. E.E.L.K. ja EELK taastavad oma ühtsuse. Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) jätkab tegevust EELK Välis-Eesti piiskopkonnana.

Seoses Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (E.E.L.K.) ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) taasühinemisega on vajalik muuta E.E.L.K. Pöhimääruseid järgmiselt: Praegu seisab Pöhimääruste Paragrahv 6.(21): "Eesti Evangeeliumi Luterliku Kirikut juhib peapiiskop körgema vaimuliku juhina."
Selle asemele tuleks:

2. "EELK Välis-Eesti piiskopkonna ülemkarjane on EELK peapiiskop. Senine E.E.L.K. peapiiskop asub EELK Välis-Eesti piiskopkonda juhtima piiskopi ülesannetes. Edasipidi valitakse sellele ametikohale piiskop".

Nimi: Poolt: Vastu:
Nimi: Poolt: Vastu:
Nimi: Poolt: Vastu:
Nimi: Poolt: Vastu:

Palun saatke teie vastus lisatud ümbrikuga koguduse aadressile nii kiiresti kui vöimalik.
Kirjad mis ei ole jöudnud kohale 10. juulil loetakse nagu oleks hääletatud: Poolt!
Asjaga on päris kiire kuna alles hiljuti jöuti ühisele arusaamisele ja juba septembris käesoleval aastal tahavad meie peapiiskopid ja konsistooriumid dokumendid alla kirjutada.

Lisatud on ka liikmemaksu kaart. Koguduse liikmemaks käesoleva aasta eest (2008) on 100 kr.
Issanda osaduses
Jaak Reesalu, E.E.L.K. Göteborgi ja Lääne-Rootsi Koguduse Öp.

The address on the enclosed envelope, with a stamp on it, is:

E.E.L.K.
Göteborgi ja Lääne-Rootsi Kogudus
Box 189
431 23 MÖLNDAL

Lisaks:

E.E.L.K. Konsistooriumi teadaanne
Kohalikud uudised 09 Jun 2008 EE Online
Trüki Trüki E-post E-post
Edit | Delete | FP Remove | Entered from 72.138.168.255 by vaado | Modified by elle at 2008-06-10 07:41:06
E.E.L.K. Konsistooriumi teadaanne 15. mail 2008. a. Torontos

Lugupeetud koguduste õpetajad ning nõukogu esimehed ja esinaised!
Palun lugege tähelepanelikult kaaskirjale lisatud ,,Eesti Elu” artiklit. Selles artikils on esiletoodud põhjused miks E.E.L.K. ja EELK peaksid ühtsuse taastama, mis ajalooliselt oli lõhutud patu ja II Maailmasõja tulemusena.

Ühel kirikul saab olla ainult üks peapiiskop ja tänapaeval on loomulik, et peapiiskopi asukoht on Tallinnas. Ühtsuse taastamisel on läbiräkimise all kuus punkti, milles omavahel on kokku leppinud nii E.E.L.K. kui EELK:......

1. Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ühineb Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga ja moodustab
EELK Välis-Eesti piiskopkonna.
2. EELK ja Välis-Eesti Piiskopkond toimivad kumbki oma ,,Põhikirja”ja ,,Põhimääruste” alusel,
välja arvatud punktides, mida on vaja muuta ühinemise tingimustes.
3.EELK Välis- Eesti piiskopkonna ülemkarjane on EELK peapiiskop ja E.E.L.K. peapiiskop asub
EELK Välis- Eesti piiskopkonda juhtima piiskopi ülesannetes.
4. EELK Välis-Eesti piiskopkonnal on tegevuse ja aruandmiskohustus EELK peapiiskopi ees.
5. EELK piiskopkondade kogudustel on õigus kuuluda ka päritolumaa Luterlikesse sinoditesse.
6. Krikuelu ühtlustamine toimub jätkuva protsessina, vajadusel täiendades piiskopkondade
õigusakte.
Konsistooriumide vahelistel läbirakimistel on selgunud, et kõige loomulikum ja vastavalt kiriku tavale nähtava ühtsuse taastamisel, on luua EELK Välis-Eesti piiskopkond. See tähendab, aga ka muutust meie ,,,,Põhimäärustes”, kus sõna ,,peapiiskop” asendub sõnaga ,,piiskop”. Välis-Eesti piiskopkonnale jääb alles oma konsistoorium, jääb õigus ise korraldada oma administratiivseid asju.
,,Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik on Vaba Rahvakirik kodumaal ja asundustes.”, see on meie alus, millest me lähtume ja kinni hoiame, et me oleme üks kirik Eestis ja asundustes - I Kirikukongress 31. mai -- 1.juuni 1917.a.
Meie ettepanek on muuta ,,Põhimääruste” paragrahvi nr. 21 järgmiselt:
,,Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikut juhib peapiiskop kõrgema vaimuliku juhina.” asemel tuleks nüüdsest: ,,.EELK Välis- Eesti piiskopkonna ülemkarjane on EELK peapiiskop ja E.E.L.K. peapiiskop asub EELK Välis- Eesti piiskopkonda juhtima piiskopi ülesannetes.”

27. mail toimub E.E.L.K. Konsistooriumi ja EELK Konsistooriumi ühisistung. Peale ühiskoosolekut saadetakse teile valimismaterial. Käesolev kiri on mõeldud, et aegasti oma seisukoht juhatuses kaaluda ja läbimõelda.
Palun teil otsustada aidata taastada kiriku ühtsus ja palun saatke oma vastus läbi faksi või e-mailiga E.E.L.K. Konsistooriumi aadressile, kusjuures kindlasti peab ka valimissedel jõudma allkirjastatuna posti teel meie E.E.L.K. Konsistooriumi aadressile 15. 07. 2008.a.
Tänades ja önnistust soovides:

Dr. Andres Taul Naani Holsmer Ivar Nippak
E.E.L.K. peapiiskop E.E.L.K. konsistooriurni E.E.L.K.
majandusassessor Peasekretär


Siit EE artikkel : http://www.eesti.ca/main.php?o....
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus