Tartu Ülikooli nõukogu valis kolm professorit ja nimetas viis audoktorit
Kuumad uudised 29 May 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Reedesel, 29. mai istungil valis Tartu Ülikooli nõukogu kolm professorit ning nimetas viis audoktorit. Rahvusvahelise õiguse professoriks valiti Lauri Mälksoo, peremeditsiini professoriks Ruth Kalda ja spordipsühholoogia professoriks Lennart Raudsepp. Audoktoriteks nimetati E.E.L.K. peapiiskop Andres Taul, Groningeni ülikooli professor Cornelius Theodor Hasselblatt, Tampere ülikooli emeriitprofessor Kai krohn, Erasmuse ülikooli professor Frank G. Grosveld ning Sussexi ülikooli professor George Nicholas von Tunzelmann.
 - pics/2009/05/23966_1_t.jpg

Lauri Mälksoo on sündinud 1975. aastal Viljandis. 1998. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (cum laude), aasta hiljem kiitusega Georgetowni ülikooli magistrantuuri. 2002. aastal kaitses Mälksoo doktorikraadi Berliini Humboldti Ülikoolis (summa cum laude). Tartu Ülikoolis töötamist alustas 1997. aastal võrdleva õiguse professori tudeng-assistendina, on töötanud õppeülesande täitjana rahvusvahelise õiguse valdkonnas (1999–2002) ning rahvusvahelise õiguse lektori ja lektoraadi juhina (2002–2005). 2005. aastast on Lauri Mälksoo töötanud rahvusvahelise õiguse dotsendi ning õppetooli hoidjana. Tema peamised uurimisteemad on Eesti, Läti ja Leedu rahvusvahelis-õiguslik seisund, rahvusvahelise õiguse teaduse ajalugu Ida-Euroopas ning inimõigused ja inimsusevastased kuriteod.

Ruth Kalda on sündinud 1965. aastal Võrumaal. Ta on lõpetanud TÜ arstiteaduskonna ravi erialal 1989. aastal ning kaitsnud meditsiiniteaduste doktorikraadi 2001. aastal. Tema teenistuskäiku mahuvad erakorralise teaduri amet TÜ polikliinikus (1999–2000) ja TÜ sisekliinikus (2000–2001), ta on olnud TÜ polikliiniku ja perearstiteaduse teadur (2001–2002) ning õppetooli assistent (2000–2003). 2000. aastast on Ruth Kalda osalise koormusega töötanud perearstina OÜ Ülikooli Perearstikeskuses, 2002. aastast TÜ polikliiniku ja perearstiteaduse õppetooli vanemteadurina ning alates 2003. aastast õppetooli dotsendina. Viimase aasta teadustegevus on seotud perearstiabi järjepidevuse uuringutega
krooniliste haigete näitel.

Lennart Raudsepp on sündinud 1967. aastal Põlvas. Ta on lõpetanud TÜ kehakultuuriteaduskonna 1992. aastal bakalaureuse-, 1994. aastal magistri- ning 1996. aastal doktorikraadiga. Lennart Raudsepp on Tartu Ülikoolis töötanud alates 1993. aastast: Spordipedagoogika Instituudi assistendina (1993–1994), spordipedagoogika lektorina (1994–1997), spordijuhtimise- ja liigutusõpetuse dotsendina (1997–2004). Alates 2004. aastast töötab Lennart Raudsepp spordi sotsiaalteaduste professorina. Tema peamised uurimisvaldkonnad on kehaline aktiivsus ja selle psühholoogilised ning sotsiaalsed determinandid lastel ja noorukitel, emotsionaalsed seisundid võistlusspordis ning liigutusvilumused ja motoorne võimekus lastel.

E.E.L.K. peapiiskop Andres Taul nimetati usuteaduse audoktoriks väljapaistvate teenete eest eestluse ja emakeele säilitamisel eksiilis.

Groningeni ülikooli professor Cornelius Theodor Hasselblatt nimetati eesti keele ja eesti kirjanduse audoktoriks väljapaistvate saavutuste eest eesti keele, kirjanduse ja kultuuri uurimisel ning pikaajalise tulemusliku koostöö eest TÜ filosoofiateaduskonnaga.

Tampere ülikooli emeriitprofessor Kai Krohn nimetati arstiteaduse audoktoriks väljapaistvate teadussaavutuste eest molekulaarpatoloogia valdkonnas ning pikaajalise tulemusliku koostöö eest TÜ teadlastega.

Erasmuse ülikooli professor Frank G. Grosveld nimetati loodusteaduse audoktoriks väljapaistvate teadussaavutuste ja olulise panuse eest kliinilise geneetika arengusse ning pikaajalise tulemusliku koostöö eest Tartu Ülikooli teadlastega.

Sussexi ülikooli professor George Nicholas von Tunzelmann nimetati majandusteaduse audoktoriks olulise panuse eest Eesti ja Tartu Ülikooli uue majandusteadlaste põlvkonna kujundamisel ja Tartu Ülikooli kui teadusülikooli rahvusvahelise tuntuse arendamisel.

Audoktorite promoveerimine toimub Tartu Ülikooli aastapäeval detsembris.

Lisainfo: Ivar-Igor Saarniit, TÜ akadeemiline sekretär, 737 5605,
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus