Eesti Elu
Tartu College’i aastapeakoosolek
Eestlased Kanadas 21 May 2010 Eerik PurjeEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Tartu College’i korraline aastapeakoosolek peeti kolmapäeval, 12. mail. Juhatas president Jaan Meri, protokollis sekretär Helge Kurm.

President andis ülevaate 2009. aasta tegevusest, mis oli väga rikkalik nii kultuurisel kui akadeemilisel pinnal. On rajatud uus veebilehekülg, kust soovija võib leida mitmesugust vajalikku informatsiooni organisatsiooni kohta, nagu näiteks ruumide üürimise kord ja tingimused, samuti kõik TC põhikirja sätted. On ellu kutsutud VEMU ja selle korrastajaks palgatud kaheks aastaks kogemustega arhivaar Piret Noorhani Eesti Kirjandusmuuseumist. Arhiivile on annetanud tammised uksed kunstnik Otto Rannamäe.

Mänedzher Toomas Trei aruandest selgus, et ruumid on olnud maksimaalselt üüritud. Koridorid on värvitud ja paigaldatud uued vaibad. On aset leidnud Ontario valitsuse tervishoiu- ja turvakontroll, kelle nõuded on rahuldatud. Suur saal on olnud tugevalt hõivatud, sada korda on seda kasutanud eesti organisatsioonid. Kuna neile on saal olnud tasuta, võib märkida, et eestluse heaks on TC kulutanud umbes $250.000 ehk 10% kogu sissetulekust. Tänu koristajaile, kes on teinud eeskujulikku tööd. Võrreldes möödunud aastaga on veidi langenud üürnike hinnang, seda peamiselt müra tõttu, mida on põhjustanud käimas olevad ehistustööd.

Asjalike aruannete vahele poetas president „perekondliku“ vahemärkuse. Nimelt on möödunud tegevusaasta juhtkonnas neli juubilari, kes kõik pühitsesid ümmargusi tähtpäevi. Nendeks on president Jaan Meri, asepresident Kaja Telmet, mänedzher Toomas Trei ja arhivaar Piret Noorhani.

Suhteliselt palju aega pühendati parkimisprobleemile, mille on põhjustanud halb vahekord linnavalitsusega. Viimased on üritanud kohtu teel TC kõrval asuvat parklat oma valdusse saada. Siiani on TC jäänud protsessidel võitjaks, kuid nõudmised kestavad ja on tekitanud TC-le suuri juriidilisi kulutusi. Ka hetkel on kaalumisel linnavalitsuse pakkumine, mille tagasi lükkamine tähendaks uus kohtuprotsessi. Arutati põhjalikult, mida rahaliselt tähendaks pakkumise vastuvõtt ja mida kohtuprotsess, mis võib lõppeda meile soodsalt või ebasoodsalt. Pärast põhjalikku arutlust otsustati pakkumine esialgu tagasi lükata ning enne järgmise sammu astumist konsulteerida vastava ala asjatundjatega.

Rahalise aruande esitas laekur Jaan Saun, mis samas kinnitati. Välisrevidendiks nimetati ja kinnitati juhatuse ettepanekul senine John E. Soosaar.

Juhatusse valitud akadeemiliste organisatsioonide esindajate nimekiri on hetkel puudulik, mistõttu avaldame selle hiljem.

Ehituse programmi ülevaate andis president Jaan Meri, kelle sõnul esimese faasi tööd loodetakse lõpule viia käesoleva aasta juuni keskpaigaks. See tähendab, et on kulunud esialgselt kavandatud 9 kuu asemel 21 kuud ja kulutatud eelarvekohase $1,1M asemel $2,1M. On avastatud uusi vajalikke ja kulukaid töid, nagu seda ikka juhtub vana hoone renoveerimise puhul, kus palju probleeme tulevad ilmsiks alles lammutamisel.

Organisatsioonide ülevaateist otsustati koosolekul esitada vaid neli olulisemat, kuna ülejäänud tehakse kättesaadavaks veebilehekülje kaudu.

Eesti Õppetöö Keskuse aruande esitas Piret Noorhani, jagades selle kahte ossa: kultuuriline tegevus ja arhiiv. Esimeses osas on peetud rida seminare ja loenguid ning hiljuti toimus Ene Timmuski raamatu „Minu Kanada“ esitlus, mille käigus usutleti autorit. Arhiivi osas on kasutusel Vaba Eestlase ja Karl Auna arhiivid. Raamatute katalogiseerimine on toimunud käimas olevate ehitustööde tõttu aeglaselt. Tulevikuprojektina on kavas peroodika ja pisitrükiste katalogiseerimine. On käimas eeltööd isikuarhiivide hankimiseks. Koostööläbirääkimised käivad Eesti Keskarhiiviga Kanadas. Osa materjale asuvad praegu ajutiselt Vana-Andrese kiriku ruumides. Mai lõpul sõidavad Piret Noorhani ja Maimu Mölder Thunder Baysse, et tutvuda sealse eestlaskonna arhiivmaterjalidega, mida need soovivad meie valdusse anda.

Ellen Valter kõneles Estdocs’i nimel. Möödunud aastal toimus viies Estdocs, kus esitati mitmel pool suur arv dokumetaalfilme. Lisaks nendele viidi ka läbi lühifilmide konkurss. Peale tasuliste linastuste tutvustati filme ka eesti lasteaias, täienduskoolides ja Ehatares. Järgmised pidustused toimuvad käesoleva aasta oktoobri lõpul.

Eesti Õppetooli aruande esitas dr Jüri Kivimäe. Ta on töötanud põhiliselt üksi, viies läbi kolm ajaloo kursust. Enam kui kaheksakümne lõpetaja hulgas oli vaid üks eestlane. Oli kavatsusel ka eesti keele kursus, kuid jäi ära, kuna taas registreeris end vaid üks üliõpilane. Ajalooseminaridel abistasid teda mõningal määral Paavo Loosberg ja dr Sirje Kivimäe.

Eesti Elu poolt kõneles peatoimetaja Elle Puusaag, kes tänas Tartu College’it ja eriti asutajaesimeest Elmar Tampõldu hea koostöö ja lahke kaasabi eest. Lehe tellijate arv, mis pikkamööda kahaneb, on hetkel umbes 1800. Alates 1. juulist on peatoimetaja otsustanud loobuda oma ametist ja minna puhkepalgale. Leht tegutseb edasi ilma peatoimetajata, kuid tegevtoimetaja ülesannetesse on lubanud astuda senine talitusjuht Kai Kiilaspea. Teised toimetuse liikmed jäävad oma endistele ametikohtadele.

TC asepresident Kaja Telmet tänas lahkuvat peatoimetajat kingituste ja lillebuketiga.

Kuna kohal algatatud küsimuste ega läbirääkimiste all sõna ei võetud, tegi president Jaan Meri ettepaneku siirduda kõrvalruumi, kus pühitseti peatoimetaja peatset pensionile siirdumist ja vahetati mõtteid kuuldu üle, nautides samas hõrgutisi ja jooke.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus