Eesti Elu
Tartu College pidas aastapeakoosolekut
Eestlased Kanadas 22 May 2009 Eerik PurjeEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Tartu College’i aastapeakoosolek leidis aset 13. mai õhtul. Juhatas abipresident Kaja Telmet, protokollis sekretär Helge Kurm.

Enne tegeliku töö juurde asumist toimus hiljuti lahkunud presidendi Vello Sootsi mälestusele pühendatud presentatsioon, mille käigus Jaan Meri näidatud valguspiltide najal meenutati kadunu mitmepalgeliste töö- ja huvialade eri tahke. Ülo Soots kandis ette vennale pühendatud luuletuse. Lahkunust kõneles Jaan Meri, minnes sobival hetkel üle inglise keelele, seda ta elukaaslase Pat Burchelli huvides. Pat’ile anti üle nägus lillebukett ja ümbrik, mille sisu kohta heatahtliku vihjega tähendati, et reis, mida see võimaldab, võib toimuda ka näiteks Eestisse.

Möödunud tegevusaasta aruanded (laekur Jaan Sauna puudumise tõttu ka majnadusliku) esitas mänedzher Toomas Trei. Selgus, et sügisel oli 98% õpilaskortereist välja üüritud. Küsitlus on näidanud, et üürnikud on elamistingimustega hästi rahul. Enamus on valmis Tartu College’it teistele soovitama. Saali on tegevusaasta jooksul üüritud 100 korda. Täpselt sama palju on seda kasutatud kaasmaalaste poolt kultuurilisteks üritusteks. On ette näha, et eeloleval suvel võib tekkida mõningaid raskusi suveüürnike leidmisega, kuna üldise majandussurutise tõttu reisitakse vähem. Teatud valupunktiks on parkimise probleem, mis võetakse uue nõukogu poolt vaagimisele. Linnavalitsus pole lakanud TC-i ründamast, nõudes parklat enda valdusse.

Garaazhi ümberehituse kohta andis seletust projektijuht Jaan Meri, kelle arvates peaksid augusti keskpaigaks olema tööd lõpetatud. Kulud võivad osutuda eelarvest veidi suuremaks, kuid mitte märkimisväärselt.

Akadeemilise Kodu aruande oli Peeter Birkenbaum saatnud kirjalikult. Eesti Korporatsioonide Liidu aruande esitas presideeriva korp! Sakala esindaja Andres Raudsepp, AKENi aruande Ellen Leivat ja Tartu Instituudi aruande dr Toivo Miljan.

Mitmesuguste kultuuriprogrammide (juhataja Tamara Norheim-Lehela) tegevusest kõnelesid järgnevad isikud: Akadeemiline Segakoor Ööbik – Tiina Maripuu, muusika – Andres Raudsepp, teater ja luule – Ellen :Leivat, kirjandus – Rutt Veskimets, kunst – Anne Remmel.

Kultuuripärandi Klubi tegevusest rääkis Jaan Kruus ning ajalehe Eesti Elu olukorrast Jüri Laansoo. Hariduslikust küljest (Eesti Õppetöö Keskus, Eesti Õppetooli Sihtasutus, Eesti Õppetöö Fond) kõnelesid Elmar Tampõld, Alliki Arro (raamatukogu) ja Eesti Õppetooli juhataja dr Jüri Kivimäe.

Ülaltoodust jäi üht-teist meelde, mis võiks lugejaile huvi pakkuda. AKEN on küll lõpetanud hiigelbasaaride korraldamise, kuid mitte lakanud tegutsemast. Ühe suurema kavatsetava üritusena toimub Eesti Maja kõigis kolmes saalis uusaasta vastuvõtu pidu. Ajaleht Eesti Elu võitleb endiselt lugejaskonna vähenemisega. Hetkel on tellijaid 1800 ringis, seega umbes 100 võrra vähem kui möödunud aastal. Leinakuulutused annavad küll sissetulekut, kuid vähendavad tellijate arvu.

Elmar Tampõld juhtis tähelepanu asjaolule, et kuigi räägime aina garaazhi ümberehitusest, ei tohi unustada, et selles peitub ka VEMU vundament. Huvitavad olid dr Kivimäe arutlused Eesti Õppetooli tegevuse üle. Kuigi huvi eesti keele õppimise vastu pole kuigi elav, on siiski leitud nippe („võimalusi“ oleks liiga pehmelt öeldud) tegevuse jätkamiseks.

Siinkohal otsustati muuta koosoleku päevakorra punktide järjekorda, „hüpates“ valimistest üle. Kuna kohal algatatud küsimuste ja läbirääkimiste all sõnavõtjaid ei olnud, lõpetati ametlikult koosolek ja paluti kõiki asuda nautima suupisteid, kohvi ja veini. Juhatus ja nõukogu siirdus kõrvalruumi läbi viima valimisi. Peagi ilmusid nad tagasi ja koosoleku juhataja tutvustas pidulikult TC uut presidenti, kelleks oli valitud Jaan Meri. Üksmeelseid õnnitlusi saatis kokkulöödud pokaalide kõlin.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus