Tallinna meer sõdib Tõnismäe säilmete ümbermatmise vastu EPLO
Kuumad uudised 22 Jul 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Ulvar Käärt

Tallinna linnavõimud tahavad pronkssõduri küsimust lahendada ümarlaual.

Tallinna linnapea Jüri Ratas teatas vastuses peaminister Andrus Ansipi kirjale, et ei pea pronkssõduri juurde maetud säilmete ümbermatmist õigeks, kuna ühiskonnas puudub antud küsimuses konsensus.


Läkitusest selgub, et linnavõimud on säilmete ümbermatmise asjus tellinud õigusliku hinnangu, mille kohaselt vajavad enne säilmete ümbermatmist ning Tõnismäel asuvate rajatiste lammutamist lahendamist mitmed küsimused.
Esmalt see, kuidas ümbermatmine läbi viia ning kuhu matmispaigas asuvad põrmud ümber matta, et oleks tagatud Genfi konventsioonidest ja nende lisaprotokollist tulenev õigustus isikute ümbermatmiseks.
Ratase arvates vajab väljaselgitamist, kas ja millistel tingimustel lubab mälestiste õiguslik regulatsioon matmispaiga kui mälestise olulist muutmist või hävitamist ning milline on ümbermatmisprotseduur – kes on pädev vastavat protseduuri läbi viima ning kuidas seda finantseeritakse.


Tahab ümarlauda
Ühtlasi pole Ratase hinnangul teada, kes peab koostama ja rahastama mälestise osaks oleva pronkssõduri lammutamise projekti ning kelle kanda jäävad lammutustööd ja sellega seotud kulud.
Ratas ei tahtnud eile peaministrile saadetud vastust veel kommenteerida, kuna kiri polnud Ansipini jõudnud. “Igasugune lahendus Tõnismäel eeldab, et on olemas konsensuslik seisukoht. Ja seetõttu leian, et kõikide osapoolte ühise laua taha kutsumine on õige suund, et see küsimus saaks lahendatud,” märkis ta.
Seni, kuni säilmete ümbermatmise osas pole täit selgust, soovib Ratas hauarahust kinnipidamist ning ka pronkssõduri politsei valve all hoidmist.
Peaminister Ansip lausus juuni lõpus, et üksmeel Tõnismäel pronkssõduri monumendi all olevate säilmete ümbermatmiseks Siselinna kalmistule on olemas. Muinsuskaitseameti kinnitusel on säilmete ümbermatmiseks vaja Tallinna linna nõusolekut, kuna kaevamistöödeks peab loa andma Tallinna kultuuriväärtuste amet.

Pealekaebus

Pronkssõduri kaitsjad
lubasid Euroopa Liidule
Ansipi peale kaevata
•• Tõnismäe pronkssõdurit kaitsvad vene ühendused teatasid kavatsusest kaevata Euroopa Liidule peaminister Andrus Ansipi peale, kes soovib Tõnismäele maetud ümber matta.
•• Avalduse ajendas peaministri usutlus 13. juuli Eesti Päevalehes, milles Ansip ütles, et Tõnismäe pronksmehe juurde maetute säilmed võiks surnuaeda ümber matta juba selle aasta sees.Eesti Päevaleht
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus