Tähelepanekuid REL'i asjus
Eestlased Rootsis 19 Dec 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     
REL, Rootsi Eestlaste Liit, on ainus organisatsioon, mis pretendeerib esindada eestlasi Rootsis. Viimasel ajal on Eesti Päevalehe, EPLi, veergudel esinenud nii kriitilisi kui ka toetavaid seisukohti selle organisatsiooni kohta.

20. novembri väljaandes oli lugeda EPLi peatoimetaja Tiina Pintsaare kokkuvõtlikku reportaaži RELi Esinduskogu 108. istungi kohta 10. novembril, mis loomult oli neutraalne, nagu asja juurde kuulub.

Mida võib rootsieestlane, RELi liige ja EPLi lugeja provintsis, selle kohta arvata nende andmete alusel, mida on avalikult leida?

RELil on - nagu nüüdsel ajal peab olema - uuendatud portaal või kodulehekülg Internetis: www.rootsieestlasteliit.org. Seal on lugeda põhikiri, mis muuhulgas näeb ette, et RELil on üldvalimistel valitud Esinduskogu, kus on 40 saadikut, kes tulevad kokku vähemalt aastakoosolekuks hiljemalt märtsis. Tava kohaselt leiab ka aset sügisene istung. Koduleheküljel on samaaegselt nimeliselt loetletud ainult 38 saadikut aga ka 25 asemikku. On lugeda, kes on esimees, abiesimehed ja sekretärid.

Koduleheküljel on ka kaust nimega arhiiv, kuid seal on leida ainult 2011. aastaaruanne. Puuduvad igasugused protokollid.

Kurioosumina võib tähele panna, et Infokomisjonis on liikmeks Egert Tiit Särel ning Noorte- ja spordikomisjonis Egert-Tiit Lemmik. Ilmselt on tegemist sama Esinduskogu asemikuga, kes hiljuti on muutnud nime.

Nimetatud EPLi reportaažis RELi esinduskogu 108. istungi kohta on öeldud, et istungi esimeses pooles oli kohal 14 inimest, hiljem umbes 20 inimest. Oli kirjeldatud, et istungi jooksul arutati küsimusi neljas töögrupis, kus kokku oli

19 nimelist osalejat, kes ilmselt moodustasid istungi osalejad. Nendest oli 18 (ainult üks kolmandik!) Esinduskogu saadikud, lisaks oli 2 asemikku ja 4 täpsustamata isikut. Puudusid Esinduskogu mõlemad abiesimehed ja ka saadikud allakirjutanu piirkonnast (Göteborgist). Mida võib järeldada ülaltoodust? Ilmselt on Rootsi eestlaskonna - mida näitab liikmete arv - ja nende esindajate - saadikute - Esinduskogus osalemise huvi RELi tegevuse vastu päris nõrk ja sellega ka RELi osakaal ühiskondlikes arutlustes tagasihoidlik. RELi juhatusel peaks olema parimad võimalused seda olukorda parandada, tuues paremini esile RELi üleriiklikke kogu Rootsi eestlaskonna ühiseid püüdlusi. Sellega oleks RELi tegevus olulisem siinsele eestlaskonnale. Siis kasvaks RELi liikmeskond. Siis oleks Esinduskogu istungitel täisarvulisem osalemine. Selleks edu ja õnne kaasa!

Mart Mägi
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus