Taevaminemispüha jumalateenistus Peetri kirikus
Eestlased Kanadas 09 Jun 2006 P.R.EWR
    Trüki   E-post   FB     
Peetri koguduses Torontos on igal aastal märgitud selle tähendust kõige lähemal seisval pühapäeval. Vaatamata väga kuumale ja niiskele hommikule oli palvelisi saabunud kirikusse ohtralt. Jumalateenistusest võttis osa ka EELK peapiiskop Andres Põder koos abikaasa Marjega ja E.E.L.K. Konsistoorium peaaegu täies koosseisus. Kodu-Eestist viibis peale peapiiskopi kirkus ka EELK Konsistooriumi kantsler Mati Maanas.

Jutlustas õp. Andres Taul. Lõpuliturgias õnnistas peapiiskop Andres Põder. Orelil koguduse organist Roman Toi.

Jutluse kokkuvõte

Dr. Andres Taul selgitas selle püha tähendust väheste evangeeliumides leiduvate andmete põhjal. Seetõttu on tekkinud isegi valeõpetusi.

Mida ütlevad evangeeliumid? Matteus lõpetab sõnadega: „Vaata, ma olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani.“ Markus: „Ja, Issand Jeesus, kui ta oli rääkinud nendega, võeti üles taevasse ja istub Isa paremal poolel. Nad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja Issand töötas ühes nendega.“ Luuka evangeeliumi järgi lahkus Jeesus jüngritest, õnnistades neid. Johannes ei kirjuta üldse midagi taevaminemisest.

Jeesuse taevamineku sisu ja tuum on selles, et ehkki Ta lahkus oma jüngritest, on Kristus maailmas jätkuvalt edasi oma Vaimu kaudu. Ta ütleb: „Ma olen teiega maailma ajastu lõpuni“. See paradoks, et ehkki Jeesus lahkus taevasse ja elab samas ometi maa peal edasi, viitab taeva ja maa ühendusele ja ühtsusele. See on otsekui suletud ring.

Teisisõnu — taevas on maa peal. Jumalariik algab siit. Issand on meie keskel.

Me ei otsi Kristust ajaloo tolmu alt, ka mitte üksnes Piibli kaante vahelt; meie otsimine ja leidmine toimub siinsamas — ka tänasel jumalateenistusel. Paulus kirjutab, et Kristus on nähtamatu Jumala kuju. Tema läbi on loodud kõik — mis on nähtav ja mis nähtamatu. Kristuses on terve universum loodud ja Tema vere läbi lunastatud. Järgnes armulaud.

Koosolek

Pärast jumalateenistust kogunesid õpetajad ja konsistooriumide liikmed naisringi ruumi. Peale eelpoolnimetatute võtsid koosolekust osa praost Tiit Tralla, õp. Kalle Kadakas, õp. Mart Jaanson ja õp. Kersti Kimmel. Koosoleku eesmärk oli anda informatsiooni peapiiskop Andres Põderile ja EELK Konsistooriumi kantslerile Mati Maanasele E.E.L.K. koguduste kohta Põhja-Ameerika mandril. Koosolekut juhatasid assessorid Tõnu Orav ja Ivar Nippak.

Peapiiskop Andres Põder koos abikaasaga leidis aega, et käia õnnitlemas meie organisti dr. Roman Toid, mis valmistas „noorhärrale“ meeldiva üllatuse.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus