Eesti Elu
Taastusravi tulipunktis
Eestlased Eestis 13 Feb 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eestis kaotab liikluses ja olmetraumades liikumisvõime 1000–1800 noort inimest aastas. Suur arv, arvestades Eesti rahva iivet. See on inimkapital, mille kaole ei omistatud vajalikku tähelepanu möödunud kümnendil. Aastate jooksul arenes hoolivus ja arusaamine, et iga inimene on Eestile tähtis ja vajalik. On aeg edasi liikuda diagnoosimispõhiselt meditsiinilt inimese reaalse abistamise valdkonda.

Eestis on tulu-kulu efektiivsuselt üks parimaid tervishoiusüsteeme Euroopas, kuid seni on panustatud eelkõige diagnostilistele ja kirurgilistele erialadele. Taastusravi on olnud ja on alarahastatud.

Taastusravivõrgu arengukava näeb Eestis ette statsionaarsete taastusravivoodite koondumise suuremate haiglate juurde, lisaks üks suurem neuro-rehabilitatsiooni keskus Haapsalus. Kaks suuremat laste statsionaarse taastusravi osutajat on Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tallinna Lastehaigla. Tallinna Lastehaigla taastusravi arendamiseks edastas Eesti Ameerika Fond anonüümse annetuse $12.500.

Praegu on taastusravi arengusuunaks ambulatoorse taastusravi arendamine ja tasemel teenuse pakkumine ka pärast haiglaravi lõppemist. Üheks suurimaks ambulatoorse taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuse pakkujaks on Adeli Eesti OÜ, mis sai alguse laste taastusarst Riina Kallaste initsiatiivist a. 2004, kui tol ajal uue ja efektiivse ravimeetodi – koormuskostüümi – maaletoomiseks ei olnud muud võimalust, kui luua oma firma. Tänaseks käib Tallinnas Tuisu 20 asuvas keskuses ravil üle 1000 patsiendi aastas, neist üle pooled lapsed. Patsientidega tegelevad 8 füsioterapeuti, 3 tegevusterapeuti, 4 eripedagoogi, 2 psühholoogi, 1 sotsiaaltöötaja, 3 massööri ja 3 arsti. Laste taastusravi arst dr. Riina Kallaste on lisaks oma erialasele tööle läbinud Tallinna Ülikooli magistratuuri ka sotsiaalteadusete alal. Kui meeskonnaga liitus dr. Varje-Riin Tuulik, kes on ajukahjustusega patsientidega tegelnud 10 aastat, loodi kahe noorte ajutraumadele pühendud arsti initsiatiivil virtuaalne ajutraumakeskus www.ajutrauma.ee, kus on saadaval info ja ajutrauma uudised nii patsientidele, nende lähedastele kui spetsialistidele.

2007. a. sai Adeli arstide unistuseks veelgi progressiivsem ravimeetod oma ajukahjustusega noorte patsientide aitamiseks – kõnnirobot Locomat, mille metoodika põhineb aju võimel õppida uusi skeeme: liigutuste korduv dünaamiline sooritus talletub mällu ja võimaldab inimesel taastada või kujundada normilähedast liikumist. Eestis nimetatakse Locomati kõnnirobotiks, sest palju väikesi samme kõnnirajal annab hea võimaluse liikumisvõime parandamiseks ja endise elu juurde naasmiseks. Kõnnirobot annab võimaluse kõndimise simuleerimiseks ka neil patsientidel, kelle jalad keharaskust muidu ei kannaks. Lisaks hindab kõnniroboti kompuutersüsteem ravi tulemust, mis omakorda aitab ka motiveerida patsiente.

Locomati hind käis väikesele Adeli firmale üle jõu. Et aga vajadus kõnniteraapia järele oli suur, tuli oma unistuse realiseerimiseks leida teisi võimalusi. Aparaat otsustati tuua Eestisse mittetulundusühingu Diana Arenduskeskus vahendusel, mis oli seni tegutsenud vaid puuetega laste laagrite korraldamise alal. Appi tuli ka Elle Kull, Eesti UNICEFi president, kes endise Riigikogu liikmena suutis 2007. a. Riigikogu veenda tegema esimese osamaksu 1,2 miljon krooni. Teise osamaksu kogumiseks on algatatud mitmeid kampaaniaid. Kahjuks on üha süvenev ülemaailmne majanduskriis tabanud raskelt ka Eestit. Valitsuse säästueelarvesse Locomati teine osamaks ei mahtunud. Nüüd on lootus heategevusel. Hetkel on Eestis on käimas kampaania, mis on suunatud esmajoones edukatele firmadele ja jõukamatele ringkondadele. Esimene firma — hulgimüügifirma Tridens ja esimene eraisik tegid oma annetused juba möödunud jõulude ajal. Pr. Kull pöördus ka Eesti Ameerika Fondi poole. Fondi juhatuse seisukoht on, et teatud piires oleks võimalik katta Locomati osamaksu ja Eestis laekunud toetuse vahe. Kui suure toetusega oleks fondil võimalik osaleda, oleneb fondi toetajate suhtumisest. Teise osamaksu tähtpäev on märtsis. Kui sellega hakkama ei saa, tuleb teha valik kahe halva lahenduse vahel – Locomat läheb tagasi Shveitsi ja Eesti krediidiusaldatavus saab sinise silma või muutub raviprotseduuri hind eesti puudega inimese jaoks selliseks, et piisava sagedusega ravi jätkamine pole enam võimalik. Seni, kuni säilib lootus osta Locomat välja heategevuse vahenditest ja füsioterapeudi töö maksab kinni ravikindlustus, jääb maailmatasemel kõnniteraapia võimalus eesti inimesele alles.

6 kuuga on käinud Locomati kõnniravil juba 65 patisenti, neist 18 last. Seljaajutraumaga noori mehi käib ravil 10, neist enamiku ravi peaks ideaalis jätkuma regulaarselt vähemalt 3 tundi nädalas mitme kuu jooksul.

Lisainformatsiooni saab veebilehekülgedelt www.ajutrauma.ee

Toetusi edastab Estonian American Fund, PO Box 13266, Silver Spring MD 20911-3266
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus