Taastatud vaba Eesti15 aastat
Eestlased Kanadas 25 Aug 2006 EKNEWR
    Trüki   E-post   FB     
Esimesest Musta Lindi päevast – 20 aastat

7. septembril tähistame mõlemaid!

Kas on üldse mingeid kaudseidki seoseid nende kahe näiliselt erineva taustaga verstaposti vahel? Üks on verevalamiseta iseseisvumise taastamine õigusliku restitutsiooni alusel; teine aga Molotov-Ribbentrop pakti (MRP) avalikustamine maailmale ajalooliselt olulise faktina. Selgitati, et Hitleri Saksamaa ja Stalini nõukogude Venemaa leppisid omakasupüüdlikult kokku rünnata, vallutada ja okupeerida strateegiliselt tähtsaid Kesk- ja Ida-Euroopa riike; et II maailmasõja algeid ei leidunud mitte ainult natside ambitsioonides (läänemaailma ajalooõpikud rõhutasid, et ainult natsi-Saksamaa oli agressor), vaid et need olid ka kommunistliku Venemaa imperialistlikud kavatsused, millele järgnes  agressioon.



Paraku on raske otseselt seostada N. Liidu kokkuvarisemist ja 20. augustil 1991 toimunud Eesti Vabariigi taastamist Musta Lindi liikumise eduka selgitustööga ning pagulaseestlaste poliitiliste aktsioonidega. Aga kuna MRP avalikustamine käivitus enam kui 50-s linnas, siis oli Eesti, Läti ja Leedu illegaalne okupatsioon ja nende riikide juriidiline edasikestvus järjekindlalt lääne valitsuste päevakorras. Siinjuures saame õigustatult väita, et Eesti taasiseseisvumise kiire tunnustamine ning diplomaatiliste suhete taastamine sõltus suuremas osas pagulaseestlaste välisvõitluste pingutustest. Tuletame meelde, et vabaduse taastamisele eelnenud aastatel taotlesid mõned nõukogude Eesti ametiisikud lääneriikide tunnustust „suveräänsele” nõukogude Eestile.



Eestlaste Kesknõukogu Kanadas poolt korraldataval õhtul 7. septembril esinevad Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimees Jaak Juhansoo, kes oli Bostoni Musta Lindi koordinaator ja Markus Hess, kes oli Musta Lindi ülemaailmse komitee esimees. Koos videomeenutustega kõnelevad mõlemad mehed aktuaalsetel teemadel.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus