Eesti Elu
Sümpoosion keelest ja identiteedist
Eestlased Eestis 28 Oct 2011 Kärt PettaiEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
20. -22. oktoobrini toimus Tartu ülikoolis kolmepäevane arutelu keele ja identiteedi teemadel. Ürituse ametlik nimetus oli Language and identity symposium, konverentsi töökeeleks oli inglise keel ning esinejaid oli kokku tulnud erinevatest mainekatest Euroopa ülikoolidest.

Esimesel päeval arutati keele ja identideedi küsimust poliitilisest aspektist. Sel päeval esines avaettekandega sümpioosioni üks favoriite Naesa Hegarty Iirimaalt, Dublinist. Tema ettekanne rääkis vähemkasutatud keeltest Euroopa Liidu asutustes.

Teine sümpoosioni päev keskendus kuuluvustundele ja eneseesitlusele (belonging and self-representatsion). Ettekannetega esinesid muuhulgas John E. Joseph Edinburgh’ist („Kuulumistunde tunnused – register ja tõlgendamine keeles“), Emili Boix-Fuster Barcelonast („Keel ja identiteet tänapäeva Kataloonias: integratsioon, suldandumine ja eristumine“), Anneli Sarhimaa Maini ülikoolist („Mis me ütleme, on üks asi, mida meie kõne räägib identiteedist aga teine: identiteetide ja grammatiliste valikute vastasmõjust“).

Kolmanda päeva teemaks oli mitmekeelsus. Säravaimateks esinejateks olid Eestis paljutunnustatud sotsiolingvistid (sotsiolingvistika on keeleteaduse suund, mis käsitleb keele ja ühiskondlike nähtuste seoseid) Johanna Laakso (Viini ülikool), Martin Ehala (Tartu ülikool) ning Anna Verschik (Tallinna ülikool). Anna Verschiku põnev ettekanne rääkis eesti keele mõjust venekeelsetele blogidele, Martin Ehala kõneles vene keele rääkijatest Balti riikides, nende keelekasutusest ning identiteedist, Johanna Laakso ettekanne oli Euroopa väikekeeltest ning sellest, kellele ja miks neid tarvis on.

Kõikidel huvilistel on võimalus kuulata ingliskeelseid ettekandeid Tartu ülikooli kodulehelt: http://www.ut.ee/lis
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus