Eesti Elu
St. Catharines’i Pauluse Kogudus pühitses 60. sünnipäeva
Eestlased Kanadas 05 Jun 2009 E.L.Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Meie kogudus siin St. Catharines’i linnas on püsinud 60 aastat kristliku tegevuse ja jumalateenistuste näol. Oleme tänulikud, et oleme suutnud säilitada oma eestikeelse kiriku, pühitseda rahvuslikke tähtpäevi ja korraldada seltskondlikke kokkusaamisi.

Koguduse pidupäev 24. mail 2009 algas jumalateenistusega, kus teenis E.E.L.K. peapiiskop dr. Andres Taul. Orelil oli kaastegev koguduse organist dr. Hoekstra. Peapiiskop Tauli jutluse aluseks oli pühakirja tekst, mis puudutab meie välise inimese kõdunemist ja sisemise inimese uuenemist päev-päevalt. Sel viisil vaimulikult arenev inimene muutub aina rõõmsamaks, kasvades oma Issandas. Organist dr. Hoekstra perekond laulis kirikus mitmeid laule. Kohal oli ka kohaliku koguduse pastor Robin Korsch, kes luges epistli ja pidas kirikupalve. Õp. Taul tänas kohaliku koguduse õpetajaid, organisti ja lauljaid ning lõpetas jumalateenistuse rahusooviga, misjärel lauldi koraali „Õnnista ja hoia“.

Seltskondliku koosviibimise avas koguduse esinaine Viia Hanright, tervitades külalisi ja kogudust.

Koguduse tegevusest andis ülevaate Endel Liho, tänades ühtlasi võimaluse eest kasutada kohaliku koguduse kirikut. E.E.L.K. Pauluse Kogudus asutati St. Catharines’is Missouri Sinodi toetusel 1948. a. jõulude ajal. Õpetajaks oli tollal O. Puhm Torontost. Kohalik kirik andis väga väikese tasu eest võimaluse oma kiriku ruume kasutada, mis on kestnud tänaseni.

1950. a. asus kogudust teenima õp. Lootsma, kes lahkus omal soovil 1958 ja asus teenima Kanada kogudust.

1959. a. sai uueks õpetajaks O. Gnadenteich, kelle juhatusel kogudus kasvas usuliselt ja majanduslikult. 1960. a. osteti koguduse maja, kus õp. Gnadenteich elas kuni pensionile siirdumiseni 1995. a. Tema ajal tegutsesid pühapäevakool ja laulukoor, aga toimus ka suurem osa leere ja laulatustalitusi. Lisaks sellele teenis õp. Gnadenteich tol ajal veel nelja kogudust. Teda abistas Hendrik Eichenbaum, kes oli lõpetanud Concordia Lutheran Seminar’i St. Catharines’is. 1990ndatel aastatel hakkas meie kogudus vananema ja kahanema.

Meil oli hea meel, kui õp. Taul võttis endale peapiiskopi ja Peetri koguduse õpetaja kohustuste kõrval teenida meie Pauluse kogudust St. Catharines’is. Kahanevale kogudusele on väga tähtis kuulda jumalasõna ja saada osa armulaua sakramendist. Seda tööd on ta teinud ustavuse ja suure hoolega tänaseni.

„Täna sellel tähtsal sünnipäeval oleme tulnud oma ilusasse kirikusse tooma tänu Jumalale, kes meie kogudust on õnnistanud ja hoidnud 60 aasta kestel. Avaldame tänu peapiiskop Taulile, kes on toonud meile kristlikku õpetust ja teinud ära suure töö eesti luterikirikute ühendamisel, “ ütles kõneleja, tänades veelkordselt ka kohalikku kogudust heasoovlikkuse ja külalislahkuse eest. Ta tänas ka organist dr. Hoekstrat, kes on kogudust ustavalt teeninud 40 aastat ja jätkab seda ka nüüd, kui liikmeid on vähe järele jäänud. Ka peapiiskop Taul tänas dr. Hoekstrat ja tema ansamblit ning andis talle üle auaadressi.

Koosviibimine jätkus rikkalikult kaetud laudades. Sellele lisasid pidulikkust dr. Hoekstra lauljad, kes esitasid veel neli vana kirikulaulu. Kogudust tervitasid kirjalikult ka Eesti Vabariigi aupeaukonsul ja Eestlaste Kesknõukogu Kanadas. Konsistooriumi poolt tervitas Naani Holsmer, Hamiltoni koguduse poolt Härnald Toomsalu, Buffalo kogudse poolt hr. Zirna, kohaliku Kanada koguduse poolt pastor Korsch ja St. Catharines’i Eesti Seltsi nimel hr. Eichenbaum.

Aeg möödus kiiresti ja lõpetas meie 60. sünnipäeva meeldiva koosviibimise, jättes kõigile sellest ilusa mälestuse.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus