Soomepoiste Klubi aastapeakoosolek
Eestlased Kanadas 19 Jan 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Ylo-Mark Saar jätkab klubi esimehena

Soomepoiste Klubi aastapeakoosolek peeti 9. jaanuaril Eesti Majas. Kohal oli paarkümmend meest ja arvukas abikaasade pere, kes tegid ülevaate möödunud aasta tegevusest. Leiti, et eelmisel aastal lahkunud abiesimehel Peeter Kaupsil on olnud asendamatu koht klubi tegevuses.

Koosoleku avas esimees Ylo-Mark Saar, juhatajaks valiti Raffi Moks ja protokollijaks Johannes Vihma. Tegevusaruannete all vaadeldi Põhjala Tähistel nr. 31 aruannet, mis majanduslikult õnnestus ja on saanud ajakirjanduses väga hea hinnangu. Kuna selle väljaandmine õnnestus, näidates organisatsiooni tugevust, siis tõstatati koheselt küsimus, kas teeme veel ühe numbri. Lahendus seisneb kaastöö saamises, mis eelmise puhul jõudis nagu lõpuni. Kui seda peaks leitama, oleks sel aastal jälle uus PT nr. 32 valmis.

Klubi välisesindaja Soome Sõjaveteranide Liidu Kanada Piiri juures märkis osalemist Soome sõjaveteranide päeval, langenute mälestuspäeval mais, mil soomepoisid olid osalejate hulgas oma lipuga, pärjaga või lilledega. Kahel Agricola kirikus toimunud koosviibimisel tervitas eestlaste poolt Edgar Marten. Paavo Loosberg on tervitanud soome keeles Suomi Kotis peetud koosviibimisel.

Kassaaruande esitas Ene Tamm (Alfred Tamm), mis pärast revisjonikomisjoni kinnitamist heaks tunnistati. Kõrgpunktiks oli ajakirja Põhjala Tähistel väljaandmine, mis jagati tasuta kõigile meestele meie nimekirjas, tasuda tuli vaid postikulu. Esimees Ylo-Mark Saar tänas kõiki neid, kes kirjutasid ja saatsid kaastööd. Klubi tegevuse kordamineku puhul märkis Ene Tamme osa jõulukoosviibimise korraldamisel. Suureks kaotuseks on olnud Peeter Kaupsi osa muusikalises tegevuses.

Kõik aruanded kinnitati.

Aasta 2007 eelarve esitamisel ütles laekur, et väljaminekute poolel on mõningane puudujääk, kuid kokku on klubi varanduslik seis $11.619. Esimees esitas 2007.a. tegevuskava, mis eelmiste aastate sarnane — igakuine kokkutulek toimub teisel teisipäeval kell 12 Eesti Majas. Teised üritused on 4. veebruaril langenute mälestamine Peetri kirikus, mis on aastati olnud koos Toronto Eesti võitlejatega; osavõtt Eesti Vabariigi aastapäeva aktusest sellele järgneva veteranide koosviibimisega; soomepoiste liikumise 64. aastapäev 13. märtsil; sisepiknik 11. septembril Eesti Majas; jõulukoosviibimine 11. detsembril ja järgmine peakoosolek 8. jaanuaril 2008. On ette nähtud osavõtt Soome Sõjaveteranide Piiri ja Toronto Asevelikerho üritusist. Jätkub sidepidamine ühendusega Eestis ja JR 200 Sõprusühinguga Rootsis.

Oma osa mängib klubi tegevuses Soome Sõjaveteranide Liidu Kanada Piiri seltskondlik tegevus, milleks antakse klubile nende poolt toetust. See on seotud tingimusega, et saadud raha ka kulutatakse.

Valimiste osas valiti tagasi senine esimees Ylo-Mark Saar, juhatusse endised Paavo Loosberg, Hannes Oja, Raffi Moks, E. ja Alfred Tamm, juhatuseliikmeiks Edgar Walk, revisjonikomisjoni Erich Rämmeld, Johannes Vihma ja Paul Rabisson, Põhjala Tähistel toimetajaks Hannes Oja, samuti esindajaks Soome Sõjaveteranide Liitu.

Läbirääkimiste osas kõneles Endel Tigane kahe relvavenna, Ilmar Heinsoo ja Paul Toomsalu külastamisest Ehatares. P. Loosberg ütles, et saadetud ajakirja numbrite eest on saadud tänukirjad Eesti Rahvusraamatukogult ja Eesti Kirjandusmuuseumilt, viimaselt ka lisatud ettepanek kirjutada soomepoiste tegevusest pärast Eestisse tagasitulekut.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus