Eesti Elu
Soomepoiste aastapeakoosolek 15. jaanuaril
Eestlased Kanadas 23 Jan 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Aastaid tagasi määrati Soomepoiste Klubi peakoosolek aasta algusele, et seega kujundada kogu aastale ülevaatlik ja läbinisti kaalutud pilk. Muudatus on olnud tarbekohane. Tänavusel aastapeakoosolekul oli sajune talveilm, aga veerandsada liiget said teedest läbi ja koosolek õnnestus igati.

Koosoleku avamisel juhtis esimees Ylo-Mark Saar tähelepanu veebruaris toimuvale Eesti Vabariigi aastapäeva aktusele ja selle organiseerimisele, milleks soomepoistel tuleb eelregistreerida korraldajaile, kellelt saadakse
pääsmed kuni paarikümnele soomepoisile.

Koosoleku juhatajaks valiti Paavo Loosberg ja sekretäriks Johannes Vihma, kelle möödunud aasta koosoleku protokoll kinnitati. P. Loosberg selgitas ajakirja Põhjala Tähistel viimase numbri saamislugu, mis on osaliselt veel levitamisel.

Anti ülevaade klubi välisesindajate tegevusest möödunud sügisel toimunud Soome Veteranide Kanada Piiri koosolekul. Klubi liikmed on pidanud sidet Soome organisatsioonidega. Klubi on toetanud Eesti konsulaati, Toronto eesti koole ja skautlikke noori. Soomepoiste oma organisatsioonidega on suheldud siin, Eestis, USA-s ja Rootsis.

Möödunud aastal toimus igakuine koosolek, 1. veebruaril langenute mälestamine Peetri kirikus, soomepoiste liikumise aastapäeva koosviibimine. Toimunud on tosin üritust, mis on täitnud soomepoiste sõpruskonna küllaldase tegevusega ja olnud vajalikuks meelelahutuseks vananevale liikmeskonnale. Asta Kaups on Charles Kipperi juhatusel organiseerinud ühislaule.

Esimees rõhutas oma sõnavõtus ka ajakirja Põhjala Tähistel nr. 33 heaks tehtud tööd ja Vabadussõja Võidusamba ehitusfondi toetamist. Soomepoiste tegevusest on ilmunud kirjutisi ajalehes Eesti Elu, jättes mulje aktiivsest tööst. Organisatsiooni majanduslik seis on olnud tasakaalus saadud sissetulekutega, mis on võimaldanud ka toetuste andmise. Esimees avaldas tänu kolmele ajakirjaga seotud töötajale.

Tegevuse hulgas on liikmete ümmarguste sünnipäevade tähistamine, mis on
toonud elevust ja tegevust naisliikmeile.

Esimeheks valiti tagasi Ylo-Mark Saar, kes on sel kohal olnud aastast 1989, seega läheb vastu juubeliaastale. Juhatusse valiti endised liikmed: Hannes Oja, abiesimees, sekretär ja välisesindaja; Ene Tamm, laekur; Paavo Loosberg, abiesimees ja välisesindaja; Raffi Moks, abiesimees; Asta Kaups, muusika ja Edgar Valk, juhatuse liige.

Kohalalgatatud küsimuste all käsitleti mitmeid majanduslikke küsimusi, ajakirja ilmumise jätkamist, auliikmete valimise funktsiooni ja õiguskorda. Kanada Soomepoiste Klubi auliikmeks valiti soomepoiss Vello Salo. Otsus võeti ühel häälel vastu ja teade saadetakse edasi kodumaale.

Koosolekule järgnes Ene Tamme ja Ellen Oja sünnipäevade tähistamine võileibade ja kohviga, mille juures Asta Kaups laulis pühendusliku laulu.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus