Skm. Ervin Alevele kõrge teenetemedal
Eestlased Kanadas 27 Oct 2006 skm. Jaan LeppEWR
    Trüki   E-post   FB     
Scouts Canada tunnustus Hõbe Tammetõruga

14. oktoobril külastasid Eesti Skautide Malev Kanadas juht skm. Ants Evard ja Eesti Skautmastrite Kogu Kanada Koondise esimees skm. Enno Agur maleva vanemat skm. Ervin Alevet, edastamaks talle Kanada kindralkuberneri Michaelle Jean'i teadet, et skm. Ervin Aleve teeneid eesti skautluses on tunnustatud Scouts Canada kõrge teenetemärgiga — Hõbe Tammetõru (Silver Acorn). Kanada skautide kombe kohaselt luges teenetemärgi andmise teate ette skaut Andres Jeeger. Ettelugemisel osalesid ka hundu Markus Jeeger ja skautjuht nskm. Peeter Jeeger. Medali üleandmine toimub hiljem Scouts Canada pidulikul kokkutulekul.
Skm. Ervin Aleve ja skaut Andres Jeeger, kes luges ette Kanada kindralkuberneri teate Hõbe Tammetõru omistamisest.  Foto: E. Agur - pics/2006/14498_7.jpg
Skm. Ervin Aleve ja skaut Andres Jeeger, kes luges ette Kanada kindralkuberneri teate Hõbe Tammetõru omistamisest. Foto: E. Agur

Hõbe Tammetõru teenetemedal on väga kõrge tunnustus. Skautluse kõrgeim tunnustus Hõbe Hunt on sellest medalist ainult üks aste kõrgemal. Hõbe Tammetõru annetamisel arvestatakse juhi eluaegse panusega. Skm. Ervin Aleve liitus 14aastaselt Noorte Kotkastega 1933.a., sooritas I järgu 1936.a. ja tegutses rühmajuhina. Ervini eeskujulikku käitumist hinnati tema valimisega lipkonna lippuriks. 1939.a. edutati ta kotkajuhiks (nooremskautmastriks).

Paguluses liitus Ervin skautidega ja on tegutsenud Eesti Skautide Malev Kanadas staabis alates 1956.a. Ervin on Kanada skautmaleva staabis tegutsenud 50 aastat ja on seega kõige pikemaajaline maleva staabi liige.

Nende aastate jooksul on skm. Ervin Aleve tegutsenud maleva staabis skauditööala juhina, kelle tegevuse hulka kuulus skautide salgavõistluse korraldamine. Harilikult osales salgavõistlusel umbes 30 salka ning võisteldi kolmel alal — eesti rahvuslikud teadmised, skauditarkused ja laagri oskused. Kuna võistlevad salgad asusid üle Kanada, viidi need läbi kirjalike juhistega.

Alates 1973.a. on Ervini põhiline skautlik tegevus keskendunud informatsiooni juhi tööle. Nende 33 aasta jooksul on Ervin teavitanud Kanadas toimuvast eesti skautlusest nii Kanada kui ka teistes eestikeelsetes lehtedes. Lisaks oli Ervin üle 10 aasta noorte ajakirja Tulehoidja Kanada toimetaja.

Ervini kaastöö ülevaateteos „50 aastat eesti skautlust võõrsil“ koosneb väga väärtuslikest ning ülevaatlikest kirjutistest. Tema kirjutised Eesti Skautide Malev Kanadas tegevusest, Toronto Eesti Majas asuvast noorteruumist ning Eesti Gaidid ja Skaudid Kanadas fondi ülevaatest moodustasid ühe kümnendiku tervest koguteosest.

Ervin on olnud üle 15 aasta maleva abijuhataja ning viimased kaheksa aastat maleva vanem. Tähelepanelik lugeja märkab, et tegevusaastad ületavad 50 staabi aastat — enamus nendest aastatest on Ervin tegutsenud mitmes ülesandes.
Skm. Ervin Aleve koos külalistega  skm. Ants Evard, Aleve, noolepoiss Markus Jeeger, ammukütt Andres Jeeger, nskm. Peter Jeeger. Foto: E. Agur - pics/2006/14498_8.jpg
Skm. Ervin Aleve koos külalistega skm. Ants Evard, Aleve, noolepoiss Markus Jeeger, ammukütt Andres Jeeger, nskm. Peter Jeeger. Foto: E. Agur

Igas maleva suur- ja maailmalaagris on skm. Ervin Aleve osalenud nii skautlaagri kui informatsiooni juhina. Tema hoolduse alla kuulusid nii laagri lehe toimetamine kui talitus, enamus kordadel ka laagri tegevuse jäädvustamine fotodel. Need laagrite fotomeenutused ületasid tihti tuhandeid pilte osavõtjatele, suurimaks kindlasti 4000 pildi levitus maailmalaagris.

Aastatel 1936—1938 osales Ervin rühmajuhtide kursusel Eestis. 1974.a. lõpetas ta Kanadas skautjuhtide kõrgema treeningkursuse Metsamärk. Tema skautjuhi võimeid ja omadusi tunnustati nooremskautmastri tiitliga (kotkajuht) Eestis 1939.a., väitekirja kaitsmise õigusega Kanadas 1960.a. ning skautmastri tiitliga 1962.a. Skm. Ervin Aleve teeneid on hinnatud Põhjatähtedega — III järk 1965, II järk 1970 ja I järk (välis-eesti skautluse kõrgeim tunnustus) 1977.a. Aastal 1995 tunnustas Scouts Canada Ervini tegevust Medal of Merit'iga.

Kuid skm. Ervin Aleve ei ole tegutsenud üksnes skautluses. Ta on tuntud üle maailma kui ajakirjanik ja pressifotograaf, käsitledes eestlaste eluavaldusi ja tegevust. See osa ajalehe kaastööst on olnud tema meelisalaks, milles peegeldub Ervini tähelepanuvõime ja uudsed suhtumised päevakorra küsimustesse. Tema kirjutiste ja analüüside omapäraks on alati olnud heatahtlik suhtumine.

Eesti Skautide Malev Kanadas avaldab tunnustust ja tänu skm. Ervin Alevele tema aastatepikkuse panuse eest ja maleval on heameel märkida, et see suur ja pikaajaline panus on leidnud kõrget ja väärikat tunnustust ka Scouts Canada poolt.

Aitäh, Ervin, kõige hea eest.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus