Skautide ja Gaidide Jüripäeva paraad Toronto Eesti Majas + fotod ja video
Eestlased Kanadas 27 Apr 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     

27. aprillil kogunesid Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas Toronto lipkonnad ühiskodusse, Eesti Majja, märkimaks kohalike üksuste sisetegevuste lõppu. Samas märgiti teist tegevusrikast aastat ühismalevana edutuste, kiituskirjade ning laskeauhindade üleandmistega.

Jüripäeval on malev alati tunnistanud meie kogukonna gaid/skautlike noori ja juhte silmapaistvate tööde ja saavutuste ees. Kuna aga tänavune paraad langes, nagu paraku aprillis tihti juhtub, Kanada koolide ja meie kogukonna üritustega kokku, neist viimasest kategooriast silmnähtavaimana edukas Hiigelbasaar, oli kohal tavalisest vähem noori ning juhte, kõigest 61 liiget, mullu oli poole rohkem. Ent need kes kohal olid, kinnitasid ühtekuuluvust, hinnates edutusi tarmukalt ja uljalt ühishüüetega, nagu kombeks.

Kuid egas lastud heidutada, nii ei ole ei gaid ega skaut harjunud tegutsema. Uhke märkida, et Kalevi lipkonnale on aasta 2013 60-daks juubeliaastaks. Ning see, et gaidlipkonnad Põhjala Tütred ja Rajaleidjad ametlikult ühinevad sügisel uueks tegevusaastaks uue nime, Põhjarada, all kinnitab vaid gaidide tahet koos edasi liikuda, hoides varajasemate põlvkondade eeskuju põues.

Paraadijuhtideks olid gaidid Tiffany Hogg ja Hanna Maripuu, kes tulid ülesandega kiiduväärselt toime. Gaid/skautorkester „Kõla”, mida juhatasid vaheldumisi ngdr Tiina-Kai Paluoja ja skm Enn Kiilaspea, saatis paraadi sisenemist suurde saali „Rõõmsa rändaja” helidel, pala, mis on orkestri raudvarast taasleitud ning tolm sellelt maha puhutud. Fagoti ja trombooni soolo kinnitas nii orkestri särtsu kui dirigendi jälgimist.

Noorteliikumises on kombeks asutaja Lord Baden-Powelli sõjaväelisest minevikust võetud ülevaatus ning tervitus. See toimus sujuvalt, oli rõõmustav näha hundupoiste uljust, mida vist selles eas poistest saabki ainult oodata.

Kanada riigihümnile järgnes õp. Jüri Puusaagi tervitus ja palvus. Esimese osas hindas õpetaja noorte ja nende juhtide panust meie ühiskonnale, lisades samas, et pärast Jüripäeva paraadi toimub Torontos teine suur paraad, nimelt 1812. a. sõjasündmuste tähistamine. Nimelt põletati selle sõja käigus maha York’i linn, praeguse nimega Toronto, täpselt samal kuupäeval, 27. aprillil, 200 aastat tagasi. Vastutasuks põletasid briti, veel mitte kanada väed, maha Valge Maja Washingtonis, ainus kord, kui sellist edukat sõjaretke on USA territooriumil läbi viidud.

Ajaloost aga lisas õpetaja Puusaag veel tähtsama meeldetuletuse, piibel on meie GPS, ehk igapäevaseks orienteerumiseks vajalik teos, mis ei vaja sugugi tehnoloogiaga kodusolemist. Ususõnum on keskne skautluses, ja palvuses kinnitati ühiselt püstiseistes kristliku õpetuse osatähtsust noorteliikumises.

Mõttesild kodumaale on alati olnud keskne osa Jüripäeva paraadist. Suunates silmad Eesti suunas, rõhutasid Loucas Mell ja Liina Sadul vanavanemate sünnimaa tähtsust meile kõigile võõrsil. Juba kolm põlvkonda on skaudid ja gaidid Kanadas osanud seda hinnata. Mõttesillale järgnes meie armastatud Eesti hümn.

Järgnesid ametlikud tervitused, kombekohaselt esmalt välis-Eesti peagaidilt gdr Ingrid Kütilt ja Eesti Skaudide Liidu Keskbüroo liikmelt skm Jaan Saunalt. Siis Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi esimees Mart Pikkovilt, kes juhtis tähelepanu eelolevale Kotkajärve 60 juubelile, mis toimub noortelaagri lõpunädalavahetusel ja Metsaülikooli avanädalalõpul, 17-18. augustil. Viimaseks tervitajaks oli Toronto Eesti Seltsi esindaja, gdr Siiri Lepp, kes andis ka edasi toetusümbrike malevale ja orkestrile.

Noortele huvitavaim osa oli kahtlemata ringkirjade lugemised, mille käigus anti avalikult teada edutused, saavutused ning auhinnad erinevatelt võistlustelt. Täielik nimekiri autasudest on äratoodud allpool.

Paraad lõppes uhke väljamarssimisega „Porilaste marsi” helide saatel, tribüüni tervitati pea pööramisega nende suunas. Noortele ja paraadi külalistele pakuti kringlit ja võimalust omavahel arutada augustis toimuva juubelipeo üritusi.

 - pics/2013/04/39244_002_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_003_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_004_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_005_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_006_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_007_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_008_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_009_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_010_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_011_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_012_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_013_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_014_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_015_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_016_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_017_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_018_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_019_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_020_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_021_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_022_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_023_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_024_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_025_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_026_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_027_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_028_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_029_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_030_t.jpg
 - pics/2013/04/39244_031_t.jpg


Lipkondade juhatusted kinnitasid:
KIITUSKIRJAD järgmistele hellakestele:
Põhjala Tütred: Isabelle LAANEMAA-PASKOV ja Mia MATSOO
Rajaleidjad: Liivi SERMAT-COOKE
KIITUSKIRJAD järgmistele gaididele:
Põhjala Tütred: Natalie JENKINS, Genevieve PERRON ja Heili POOLSAAR
Rajaleidjad: Sylvi OJA
KIITUSKIRI järgmistele juhtidele:
Mare KASK, Eva KÜTTI, Rita KÜTTI, Maarika LEPIK, Talvi PARMING ja Tiiu REMMEL

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas, 5. märtsil käesoleval aastal, kinnitas järgmised edutused:
HOOLSUSMÄRK hellakesele:
Rajaleidjad: Sydney KEEVALLIK
HOOLSUSMÄRK skautidele ja gaididele:
Rajaleidjad: Kaili KALD
Kalev: Kenni DOBSON ja Nickolas NEARCHOU
EESKUJULIKU MÄRGI skautidele:
Kalev: Henrik JAKOBSON, Cameron MEDRI, Rain TAE, Peeter TERTS ja Markus TRALLA
Lembitu: Markus JEEGER ja Tomas VILDE

Lipkondade ja Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas ettepanekul, Eesti Gaiderite ja Skautmasterite Kogu Kanada Koondised, käesoleval aastal kinnitasid järgmised edutused:
NOOREMGAIDERIKS on edutatud:
Põhjala Tütred: Taimi HOOPER
NOOREMSKAUTMASTERIKS on edutatud:
Kalev: Henrik KAJAK
Lembitu: Andres JEEGER
VÄITEKIRJA KAITSEMISE ÕIGUS on antud:
Põhjala Tütred: Kristiina McCONVILLE
Kalev: Arnold TRALLA

Gaididel on heameel annetada GAIDIDE SÕPRUSMÄRK järgnevatele gaidliikumist toetavatele noortesõpradele:
Kristi DOUGHTY, Anne KUNGLA, Henn KURVITS, Katrin KÜTTI-OTSA, Maret LIIK, Dean SEBASTIAN, Yvette SEBASTIAN, Helmi SOOSTAR, Maret TAE, Lilly VALGE KASTELIC ja Maris-Ann VANASELJA

GAIDIDE SALGAVÕISTLUSE teemaks oli "Teadused" kolmes punktülesandes. Esimeseks tööriistade kasutamine - haamer, saag, kruvikeeraja, jne. - ehitada salga "mascot" Teiseks ilmakaarte teadmine ja orienteerumine - mis vihmase ilma tõttu oli väga keeruline kuna kirikus saalis oli palju metalli. Kolmandaks kanuuretke toidukava plaanimine ja gaidlikud küsimused. Hinnati riistade kasutamise ohutust, koostööd, juhiste jälgimist, leidlikust, koristamist ja küsimuste vastuseid. Võistluse kavandamise ja korraldamise tegid mõlema lipkonna juhtkogud. Võistlusest võtsid osa kaks salka.
Võitjaks oli tuli “Föönikside” salk koosseisus:
Juht: Silvi RAUD
Abijuht: Krista POOLSAAR
Gaidid: Karina JÄRVE, Annaliisa McCONVILLE, Silvi OJA ja Liina SADUL
SKAUTIDE SALGAVÕISTLUSE teemaks oli söögitegemine matkal, kasutades kaasaskantavaid pliite. Tegevus koosnes pannkoogi küpsetamisest ja külmkuivatatud toidu valmistamisest. Hinnati pliidikasutamise ohutust, koostööd, juhiste jälgimist, koristamist ja toidu maitsevust. Võistluse korraldajaks oli nskm. Arnold Tralla. Nii kavandamisel, kui korraldamisel aitasid kaasa nskm-d Endel Mell ja David Hogg ning skm. Toomas Kütti.

Võistlusest võtsid osa kaks salka, mis koosnesid venduritest ja skautidest. Võitjaks tulid venduridte ja skautide salk Lembitust, koosseisus:
Markus JEEGER, Loucas MELL, Robert OJA, Eedu OTSA, Aleks PEDE ja Erik SADUL.

GAIDIDE LASKEVÕISTLUSEL olid tulemused järgmised:
Gaidid:
11-12 a. toelt:
I. koht – Silvi OJA
II. koht – Monika HUTCHINGS
III. koht – Natalie JENKINS
13-14 a. käelt:
I. koht – Maili VESSMANN
II. koht – Liis JÕGI
III. koht – Annaliisa McCONVILLE
Vanemgaidid:
15-16 a. käelt:
I. koht – Emma SOOLEPP
II. koht – Krista TAMM
III. koht – Teija JÕGI
SKAUTIDE LASKEVÕISTLUSEL olid tulemused järgmised:
Võitja hundude rühm: Loucas TIMUSK, Aleksander CHANDLER-LONG, Leif KOLGA
Parimad üksiklaskjad hundud:
I. koht – Loucas TIMUSK (Lembitu)
II. koht – Aleksander CHANDLER-LONG (Lembitu)
III. koht – Leif KOLGA (Lembitu)
Võitja skautide rühm: Erik SADUL, Robert OJA, Loucas MELL
Parimad üksiklaskjad skaudid:
I: koht – Erik SADUL (Lembitu)
II. koht – Robert OJA (Lembitu)
III. koht – Loucas MELL (Lembitu)
Parimad üksiklaskjad vendurid:
I: koht – Cameron MEDRI (Kalev)
II. koht – Markus JEEGER (Lembitu)
III. koht – Robi Cyrwus (Kalev)
Õnnitleme kõiki tunnustatuid.

Skautlusele ja gaidlusele osutatud püsiva kaasabi ja teenete eest, ning sõpruse tänutähena on Eesti Skautide Liidu ja välis-Eesti Gaidide Liidu poolt annetatud gaidi- ja skaudisõbra teenetemärk
alljärgnevatele noortesõpradele:
TAMMETÄHT II järk
763 Agur, Anne Kanada KA 273
764 Birk-Terts, Silvia Kanada KA 274
765 Hutchings, Aili Kanada KA 275
766 Nipernado, Kaido Kanada KA 276
767 Petersoo, Tõnu Kanada KA 277
768 Pikkov, Mart Kanada KA 278
769 Roomann-Kurrik, Kalev USA US 163
770 Siismets, Merike USA US 164
771 Valter, Ellen Kanada KA 279
772 Wismer, Robert Kanada KA 280

TAMMETÄHT I järk
246 Petersoo, Reet Kanada KA 74
247 Salumets, Helju Kanada KA 75

Eelpool toodud Tammetähtede annetamise aluseks on vastavate maade Eesti Skaut- ja Gaidmalevate ning Eesti Skautmastrite ja Gaiderite Kogude ettepanekud. Kinnitatud Eesti Skautide Liidu ja välis-Eesti
Gaidide Liidu Keskbüroode poolt 3. aprill 2013. a.

Skautlusele osutatud teenete eest on Eesti Skautide Liidu poolt annetatud skautjuhi teenetemärk
alljärgnevatele skautjuhtidele:
PÕHJATÄHT III järk
290 Laupa, Allan Jr. USA US 68
PÕHJATÄHT II järk
142 Hogg, David Kanada KA 60
143 Kolga, Heikki Kanada KA 61
144 Mell, Endel Kanada KA 62
PÕHJATÄHT I järk
67 Agur, Enno Kanada KA 28

Põhjatähe teenetemärkide annetamise aluseks on vastavate maade Eesti Skautide Malevate ja Eesti Skautmastrite Kogude (I järgu puhul kahe maa) ettepanekud ja Eesti Skautide Liidu Keskbüroo otsus 15.
aprillil 2013. a.

Pikaajalise märkimisväärse panuse eest eesti gaidliikumises annetab välis-Eesti Gaidide Liidu Keskbüroo gaidjuhi kôrgeima teenetemärgi Pôhjatähe järgmistele gaidjuhtidele:
Põhjatäht I
gdr. Ingrid Kütt, Kanada #43
Põhjatäht II
gdr. Taimi Petersoo, Kanada #84
gdr. Irje-Ann Pihlberg, Kanada #85
ngdr. Katrin Pillion, USA #86
ngdr. Marja Soots, Kanada #87
ngdr. Kairi Taul Hemingway, Kanada #88
Põhjatäht III
ngdr. Pia Poolsaar, Kanada #137
ngdr. Hille Sork-Carpino, USA #138
Pôhjatähe teenetemärgi annetamise aluseks on vastava riigi Eesti Gaidide Maleva ja Eesti Gaiderite Kogu Koondise ettepanek ning välis-Eesti Gaidide Liidu Keskbüroo otsus 3. aprillil 2013.a.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus