Eesti Elu
Skautide-Gaidide Suurlaager „Sirvilaud” Lakewoodis
Eestlased Kanadas 01 Sep 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti skaudid ja gaidid USAst, Kanadast ja Eestist kogunesid USA malevate kutsel Järvemetsa laagrisse suurlaagriks. Ametlikult laupäeval, 6. augustil alanud suurlaager sai suure hoo juba sisse reede õhtul Kanada esindusüksuse saabumisel. Avatseremooniaks kella 4 p.l. oli kohal juba 237 laagri elanikku.Kanada malevate puhkpilliorkestri saatel tõid paraadi komandandid ngdr. Hillevi Ets ja nskm. Taivo Ets „Sirvilaua” pere kokku peaväljakule avatseremooniaks, mis algas palvusega, mida pidas praost skm. Thomas Vaga. Lippude heiskamisel lauldi „Kaunistagem Eesti kojad…”. USA Eesti Gaideritekogu juhataja gdr. Tiina Ets andis laagri üle gaidlaagri juhile ngdr. Leena Kangrole; Eesti Skautide Malev USA-s juht skm. Gunnar Tamm andis skautlaagri üle juhile skm. Tiina Fischgrundile, kes kuulutasid laagri avatuks. Vahva oli näha tavalisest suuremat sinistest-rohelistest vormikandjatest sõõri, põnevusega oodati tutvumist uute sõpradega, kes kogunenud üle maade ja mere.

Sõna võtsid välis-Eesti Gaidide Liidu peagaid ja gaidlaagri vanem gdr. Ingrid Kütt, Eesti Skautide Liidu peaskaut ja skautlaagri vanem skm. Rein Linask, Eesti Skaudi- ja Gaidide Sõprade Seltside Liit USAs esimees skm. Mati Kobin. Kanada gaidide esindusüksuse juht ngdr. Elli Kipper ja Kanada skautide esindusüksuse juhi Veiko Parmingu kohusetäitja nskm. Heili Paluoja andsid üle Kanada gaid-skautpere soojad soovid ning kinkisid Järvemetsa võõrustajatele kauni saunakapa. Kallilt Eestimaalt olid kohale lennanud „Kajakate“ salga esindajad Kristiina Välik ja Kertu Joosu.

Suurlaagri puhul oli laagri tervitajaid rohkelt ning meeldivaks üllatuseks oli kiri ka Eesti Vabariigi Presidendilt Toomas Hendrik Ilveselt, kes oli skaudipoisina tallanud Järvemetsa radu. Kirjalikud tervitused saabusid Läti peaskaudilt Peteris Aivarsilt ja Läti peagaidilt Nora Aivarsilt, Eesti Gaiderite Kogu Rootsi Koondise juhatajalt gdr. Maj-Lis Liivilt, Eesti Skautide Ühingu peaskaudilt skm. Jüri Ehandilt, ESM USA-s auvanemalt skm. Elmar Saarniidult, endise peagaidilt gdr. Hilja Kuutmalt, gdr. Aet Sandströmilt ning möödunud aasta laagrist osa võtnud „Kajaka” salga liikmetelt.

Suurlaagri vanem gdr. Urve Põhi tervitas laagrit, soovis kauneid laagripäevi ning mainis, et selles laagris tähistame gaidluse 100-aastast sünnipäeva ning eesti gaidluse 90. sünnipäeva. Laagrivanem andis käsklause gaidid/skaudid „Olge valmis!” millele kõlas rividest vastu tugev hüüdlause „ALATI VALMIS!” Järgmine käsklause oli hundudele ja hellakestele: „Saage paremaks!” Ka sealt saabus julge vastus ”PÜÜAN KÕIGEST JÕUST!”Enne laagrielule üleminekut anti üle teenete tunnustus, mis jäi Jüripäeval välja kuulutamata: Põhjatäht II järk märgi ja diplomiga üllatati Connecticuti Põhjatütarde gaidjuhti ngdr. Kristi Rakfeldti. Anti üle ka varem välja andmata Tammetähe III järgu skaudi- ja gaidisõbra teenetemärgid ja diplomid John Jesterile ja George Ashford, Jr.ile.

Peale ühispildistamine siirdusid skaudid hundu alllaagri platsile ja gaidid gaidlaagri lipuväljakule, kus tutvustati juhtkonda ning anti edasi teateid.

Pikk päev juba selja taga, all-laagrid seadsid endi telkidest kodukohad õhtuks valmis, sõid üheskoos maitsva õhtusöögi ning hämarikus suundusid Metsakirikusse, kus kirikuteenistuse viis läbi praost skm. Thomas Vaga. Ilusa teenistuse ajal mälestati möödunud aastal igavikku lahkunud gaide, skaute ja sõprade seltside liikmeid: nskm Gunnar Auksi, gdr. Helgi Kõiva, Toomas Hillar Ladon, ngdr Virve Lillipuu, nskm Valdek Maandi, gdr Aino Pähn, Oktaavi Reial, gdr Helgi Rosen, Erik Saun, ja Mari Hallman Vlachos. Rahuliku vabaõhuteenistuse lõppedes langetati pidulikult lipud. Järgnes lühike koosviibimine, milleks oli tubli köögirahvas, eesotsas peaperenaise Virve Kai Bullaga, valmistanud külalistele suupisteid.

Külalised suundusid kodude poole ning õhtust sai öö … juhid kuulutasid „öörahu“, kuid siiski oli telkidest kuulda vaikselt mõnusat põnevuse sosinat… tore suurlaager oli ju tervenisti veel ees!“ …
Suurlaagri elust järgmistes EE numbrites.

Urve ja Leelo
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus