Sihtasutuse Valge Raamat teadaanne
Eestlased Eestis 19 May 2006 Peep VarjuEWR
    Trüki   E-post   FB     
Sihtasutus Valge Raamat on eraalgatusel loodud ja 20. veebruaril 2006 registreeritud ühendus. Asutajaliikmeteks on 17 endise riikliku komisjoni liiget, kes koostasid riigikogule "Valge raamatu" eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi. Märgitud tööd juhtis Vello Salo. Pärast komisjoni töö ametlikku lõpetamist riigikogu otsusega 1. septembrist 2004, on uurimistööd jätkatud ning valminud mitu uut käsikirja. Eesmärgiks on võetud kasutada pikaajalise uurimistöö tulemusi ja anda välja koguteos omaaegse „Eesti rahva kannatuste aasta“ eeskujul.

Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad emeriitprofessor Vello Salo, riigikogu liige Peeter Tulviste, emeriitprofessor Herbert Lindmäe, Viido Polikarpus Tallinna Eesti Majast ja jurist Egon Oja. Juhatusse on valitud majandusteadlane emeriitprofessor Ülo Ennuste, Stockholmi Ülikooli emeriitprofessor Enn Tarvel ja insener Peep Varju.

Kuna riiklikku toetust meie tegevusele alates käesolevast aastast enam ei ole, siis algkapital on kogutud annetustest ja toetustest viimase1.5 a jooksul pärast komisjoni ametlikku likvideerimist. Suurimad toetajad on olnud Eesti Ohvitseride Kogu USA-s ning Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (Ülemaailmne Eesti Vabadusfond). Üksikannetajatest on kõige järjekindlamalt abi osutanud ajaloodoktor Vello Helk ja Imbi de Renouard Taanist. Kümne tegevusaasta jooksul on meie 22 seni avaldatud tööd saanud tugevat toetust paljudelt üksikannetajatelt nii Läänes kui kodumaal, esmajoones saatusekaaslastelt, kes ühel või teisel viisil on kannatanud okupatsioonivõimude kuritegude läbi.

Käesoleval aastal kavatseme välja anda kolm raamatut: Herbert Lindmäe „Suvesõda Pärnumaal 1941“, võitluses langenud vabadusvõitlejate raamatu „Pro Patria“ kordustrükk u. 3000 isiku kohta tehtud täiendustega (kokku 7568 langenut) ja eestikeelse "Valge raamatu" paremini kujundatud kordustrükk.

Soovime leida toetajaid ning häid abistajaid meie autorite töödele:
1. Eesti sõjaväe häving aastal 1941.
2. Eesti politsei hävitamine esimese Nõukogude okupatsiooni aastal.
3. Juuniküüditamine 1941.
4. Nõukogude Liidu okupatsioonikuriteod Eestis.
5. Eesti kirik Nõukogude okupatsiooni haardes.
6. Eesti Poliitilise eliidi saatusest. (riigipead, valitsuse liikmed, Riigikogu liikmed, maavanemad ja linnapead)
7. Siberi vangilaagrid ja massimõrvad vanglates aastail 1941-1942.
8. Eesti teater okupatsiooniaastail.

Meie kontaktandmed:
Sihtasutus Valge Raamat
10134 Tallinn, Tatari 56
tel/fax 693 53 24, elektronposti aadress:
arve Hansapangas nr. 22 103 073 9117
Sihtasutus Valge Raamat juhatuse esimees
PEEP VARJU
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus