Eesti Elu
September on ju…
Eestlased Kanadas 18 Sep 2009 K.Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
… külvikuu. Niisugune oleks ühe vana laulu teisendus, kui september asendada noorusega. Käesoleva õppeaasta tarkuseterade külvamisega siinse eesti nooruse hulgas tehti algust 14. ja 15. septembril Toronto Eesti Majas, mil toimusid täienduskoolide eri vanusegruppide esimesed kooliõhtud.

Lühikesed kooliaasta avaaktused peeti traditsiooniks kujunenud vormide järgi. „Eesti lipu“ laulmise järel oli aeg palvuseks, mida täienduskeskkoolis/-gümnaasiumis ütles 2. kl õpilane Katariina Jaenes. Algkoolis pidas lühikese palvuse õp Kalle Kadakas, kes soovis kooliperele õnne uueks tööaastaks ja palus sellele ühtlasi Taevaisa õnnistust.

Koolikomitee esinaine Elle Rosenberg tervitas kõiki koolitulijaid ja tänas veelkordselt organisaatoreid, abilisi ja sponsoreid ilma kelleta poleks läinudsuvine hiigelettevõtmine – sõit Eestisse laulupeole - teoks saanud. Täienduskoolide õpilasi oli laulukaare all ligi kuuskümmend!

Uus aasta toob aga uued ettevõtmised. Tähtsaim nendest on muidugi praktiline õppetöö. Nagu igal alal – traditsioonide hoidmise kõrval ollakse paindlikud ja tehakse muudatusi vastavalt koolipere vajadustele. Keskkooli-/gümnaasiumi vanuste hulgas esmaspäevaõhtuti on eriti kolme-nelja viimase aasta jooksul keelekümbluse või suupärasemalt „esto“ klassid end igati õigustanud. Sinna on oodatud ka kõik need noored, kes seni mingil põhjusel pole täienduskooli tegevuses osalenud. Algkoolis on keelekümbluse klassid töötanud kauem ja seal on eesmärk, et paari-kolme aasta jooksul võiks laps võimaluse korral õpinguid jätkata juba emakeeleprogrammis. Suure töö keelekümbluse programmide kaasaegsemaks muutmisel tegid kevade ja suve jooksul Lia Kaljurand, Silvi Jaason, Krista Spence ja Monika Kolga. Õppekavade kohandamist jätkatakse ka oktoobri algul toimuvatel õpetajate nõupäevadel.

Et koolide töö majanduslikult sujuks, soovib kool, et õppemaksud laekuksid lähema kuu jooksul. Tänavu on õppemaksu suurus $280 esimeselt, $140 teiselt ja $70 igalt järgmiselt lapselt. Tasudes õppemaksu peale 15. oktoobrit on maks iga lapse kohta $25 kõrgem. Tasuda saab maksu igal kooliõhtul laekur Liis Truuvertile.

Lastevanemate peakoosolek nii täienduskeskkooli/-gümnaasiumi kui algkooli vanematele toimub teisipäeval, 17. novembril. Oodatud on kõik, sest see puudutab kõikide õpilaste heaolu. Lähemat infot saab Elle Rosenbergilt.

Koolide kevadine väljasõit kavandatakse esialgselt lõunanaabrite juurde Chicagosse siinsel maikuu pikal nädalalõpul.

Koolide juhatajatel Silvi Verderil ja Liisa Sootsil oli meeldiv ülesanne tutvustada õpetajaid. Keskkoolis/-gümnaasiumis õpetavad klasse Marianne Pettinen, Mailis Jerkavits, Erika Kessa, Kai Kiilaspea (viimased kaks ka algkooli 5. ja 6. kl), Marielle Voksepp ja Annike Andre-Barrett. Arvuti- ja ajalootunde viib läbi Mari Ann Tammark; rahvatantsu Ellen Valter, Elin Marley, Reet Marley, Allan Liik; laulutunde Reet Voksepp ja Charles Kipper.

Algkoolis õpetavad lisaks varemnimetatuile Silvi Jaason, Leena Rosenberg, Lydia Kadai, Merli Tamtik, Monika Kolga, Krista Spence, Heli Tenno ja Kaire Hartley. Noorteruumis teisipäevaõhtuti toimuvaid täiskasvanute keelekursuseid algajatele ja edasijõudnutele juhendavad Piret Komi ja Tiia Remmelkoor.

Kooli avaõhtute pidulik osa – aktus lõpetati Eesti hümni laulmisega, misjärel oodati õpilasi klassides, et teha algust esimese tunniga, külvates esimesi tarkuseteri, mis kevadeks juba ka küpse(ma)ks saaksid.

Eesti koolid võimaldavad lisaks keele õppimisele kujundada ja suurendada kaasmaalastest tuttavate-sõprade ringi. Omavaheline side on tähtis, seepärast jätkake lasteaias, hundude või hellakeste hulgas või suvelaagrites alguse saanud sõprussidemete tugevdamist, tuues oma lapsed eesti kooli programmides osalema! Lähemalt täienduskoolide kohta leiate ka kooli uuelt võrguleheküljelt: www.eestikool.ca
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus