Säilitades “harmoniid” ka kõikuvas paadis
Eestlased Kanadas 09 Feb 2007 EPEWR
    Trüki   E-post   FB     
Mõtteid TEBK aastapeakoosolekult

Aasta 2006 viis igavikku Toronto Eesti Baptisti Koguduse (TEBK) asepastori ja pealaekuri Peeter Kaupsi. See raske kaotus sundis murelikult vaatama tulevikku: kust leida talle asendajat? 4. jaanuaril toimunud TEBK aastapeakoosolek hajutas selle mure, sest noorem põlvkond ilmutas valmisolekut tekkinud tühimikku täita.

Koguduse aastapeakoosolekule eelnenud jumalateenistusel laulis segakoor Ch. Kipperi juhatusel ja Helen Paiveli klaverisaatega päevakohaseid laule. Avapalvesse juhatas Karl Vaikla, rõhutades Jumala tõotuste tähtsust. Isegi koguduse noorim põlvkond mõistis päeva tõsidust. Joshua Boutilier (15), kes pühapäevakoolilapsed juhatas tundi oma vaimuliku sõnumiga, toonitas vajadust täita Jumala korraldusi ja ülesandeid. Pastor Jüri Puusaag rääkis koguduseliikmete omavahelise armastuse ja harmoonia olulisusest ning illustreeris jutlust eesti baptistiliikumise ühe rajaja Andres Tetermanni 20. saj. algusest pärit mõtetega, milles on rõhutatud harmoonia (vanas keelepruugis harmonii) ja vastastikuse armastuse määravat osa koguduses. Isegi siis, kui läbime oma meresõidul torme ja paat näib tugevasti kõikuvat, aitavad need kaks tegurit sõidukit tasakaalus hoida, kõneles pastor.

Ühisele lõunaeinele järgnes TEBK peakoosolek, mida põhikirja alusel juhatas J. Puusaag. Koosoleku rakendamise järel mainis pastor lisaks oma ja nõukogu kirjalikule aruandele, et ajal, mil eakamad liikmed ei saa enam tervislikel jm. põhjustel koguduse tegevuses tõhusalt osaleda, on praegu kõige aktiivsem ja elujõulisem noortegrupp, kes on 100%-liselt rakendunud töösse. Küllap tunnetavad nad oma vastutust TEBK tõrvikukandjatena. Pastor Puusaag tänas kõiki, kes koguduse töösse on oma panuse andnud ja tsiteeris segakoori poolt jumalateenistusel lauldud laulu sõnu: “Jumala peres on ruumi üheskoos elamiseks, rohkesti rõõmu ja rohkesti tööd üheskoos jagamiseks”, nimetades seda koguduse jätkuva tegevuse motoks.

Järgnevalt esitasid koguduse tööharude juhid oma aruanded: muusikakomitee (Aime Hanslep), kristliku kasvatuse komitee (esinaine Anu Liivandi ja noortetöö koordinaator Jonathan Wilbiks), kommunikatsioonikomitee (Kaljo Süld), majakomitee (Paul Wilbiks), välismisjoni komitee (Kalle Medri), eesti rahvusmisjoni komitee (Erwin Paivel), naisring (Loone Jürimäe) ja külastuskomitee (Õie Raud). Kassade finantsaruanded oli kirjalikult kõigile kättesaadavad, neid tutvustas Paul Wilbiks. TEBK rahaline käive moodustas 2006. a. $177,995.94. Revisjonikomisjoni aruannet tutvustas Jaan Alle. Komisjon leidis koguduse rahaasjad heas korras ja täpsed olevat.

Järgnes valimiste osa. Pastor teatas, et Paul Wilbiks on nõustunud oma õlgadele võtma suure osa Peeter Kaupsi kohustustest. Ta sai selleks osalenutelt ka 100%-lise toetuse. Abilaekurid on Ilme Lillevars, Mai Kipper ja Krista Uusõue. Ka ülejäänud arvukatele ametikohtadele leidus kandidaate, kellele avaldati üksmeelset toetust.

Seejärel olid kõne all majandusasjad ja jooksvad küsimused. Nendegi arutamisel ilmutasid osalenud tõelist „harmoniid”. Lõpusõnas rõhutas pastor koguduse unikaalsust ja kutsus end mitte võrdlema ei siinsete ega Eesti kogudustega. Ta tänas kõiki, kes TEBK paadi balansseeritud ja ohutu merereisi jätkamise huvides on võtnud endale uusi kohustusi ja ülesandeid. Lõpupalves osalesid kõik nõukogu liikmed.

Hilisel pärastlõunal lõppenud koosolek kulges väga sõbralikus, harmoonilises ja vastastikuse lugupidamise õhkkonnas. TEBK reis jätkub ka aastal 2007.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus