Eesti Elu
Saarlaste tegevusrikas aasta purjetas ajamerre
Eestlased Kanadas 08 May 2009 Johannes PahapillEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Saarlaste Ühing Torontos (SÜT) saatis oma 19. aprillil Toronto Eesti Majas toimunud aastapeakoosolekul ajamerre töörikka tegevusaasta – 2008 / 2009.

Nagu eesti ajakirjanduses – nii Torontos kui kodusaarel – varem lugejatele teatatud, korraldas ühing koos Saaremaa Muuseumiga näituse „Saarlaste Ühing Torontos – Eesti aadete hoidjana“ Kuressaares, mis toimus Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta pidustuste programmis 23. juulist kuni 14. septembrini 2008. SÜT võttis ka osa augustis toimunud 12. Kuressaare Merepäevadest ja nende raames toimunud ülemaailmsest saarlaste kokkutulekust ning konverentsist „Kodusaar kutsub“. Seega lisati tublisti värsket katet juba aastakümneid tagasi loodud ja seni hoole ning armastusega alalhoitud sidesillale kodumaa ja Toronto saarlaste vahel.

Ilusal kevadisel pühapäeval oli kogunenud kenakene hulk liikmeid (18) koosolekule, tunduvalt enam kui paaril-kolmel eelneval aastal. Koosoleku avas ühingu esimees Johannes Pahapill, kes tervitas ja tänas kokkutulnuid.

Enne koosoleku rakendamist mälestati leinaseisakuga tegevusaasta jooksul manala teele asunud tublit saarlast ja ühingu kauaaegset liiget Roland Muuli. Rakendusosas valiti koosoleku juhatajaks ühingu esimees, protokollijaks kirjatoimetaja Leida Tõsine; häältelugejaiks ja peakoosoleku protokolli kinnitajaiks Arno Kapp ja Õie Riis.

Esimees esitas 8-punktilise tegevusaruande (vt. ühingu kodulehel http://saarlane.ca rea “pildid ja tabelid” kaudu ja ka veebiaadressil http://saarlane.ca/2008_2009_t... ), peatudes pikemalt mainitud ühisnäitusel ja muudel üritustel kodusaarel. Juttu oli ka arvuka osavõtjaskonnaga traditsioonilisest sügiskoosviibimisest septembris 2008, küünlapäevapeost k.a. veebruaris jt. eesti üritustest Torontos, kus juhatuse liikmed on osalenud.

Leida Helde esitas laekur Hilda Härmi poolt koostatud majandusaruande. Kokkuvõttes oli möödunud tegevusaasta tulude/kulude läbikäik $ 3611 / 3796 respektiivselt – seega kahanes ühingu kassa seis aasta jooksul $185 võrra. Revisjonikomisjoni esimees Arno Kapp kiitis oma aruandes SÜT-i korralikku ja täpset rahalist asjaajamist. Esimees lisas, et juhatuseliikmed (Pahapill, Helde, Tõsine) võtsid kodusaarel toimunust osa omal kulul.
Aasta tegevuse- ja majandusaruanded kinnitati ühel häälel.

Valimiste osas valiti juhatusse tagasi kodukorra alusel tänavu väljalangev juhatuse liige Leida Helde; samuti väljalangevad Albert Reinsoo ja Eberhart Lepik olid otsustanud seekord mitte juhatusse tagasi kandideerida. Uuteks juhatuse liikmeteks valiti Aino Raun ja Lehte Alle, liikmekandidaadid on Edgar Väär ja Eldor Alle. Revisjonikomisjoni valiti tagasi Arnold Kapp ja Walter Kongats, kandidaat Õie Riis.

Tegevusaastaks 2009/2010 võeti vastu raamkava: plaanis on taas korraldada pidulik sügiskoosviibimine pühap., 20. septembril 2009 Toronto Eesti Maja kristallsaalis ja pühap., 7. veebruaril 2010 ühingu traditsiooniline küünlapäevapidu. Sellele lisanduvad juhatuse liikmete osavõtt Maakondliku Esinduskogu jt. kohalike eesti organisatsioonide tegevusest, samuti sidepidamine kodusaarega ja saarlaste koondistega Tallinnas jm.

Koosolekule järgnes koduselt hubane kohvilaud, mille eest täname selle korraldajaid – Leida Helde, Hilda Härm ja Leida Tõsine. Kohvilauale järgnes juhatuse koosolek – ametid jaotati järgmiselt: Johannes Pahapill – esimees, Leida Helde – abiesimees, Leida Tõsine – sekretär, Hilda Härm – laekur, Aino Raun – abilaekur, Pilvi Niit ja Lehte Alle – juhatuse liikmed.

Johannes Pahapill, SÜT-i esimees
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus