Saabumas „Kajaka“ salga IX lend
Eestlased Kanadas 01 Aug 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
EABS

13 aasta jooksul on Ameerika-Eesti Heatahtliku Seltsi (EABS-i) vahendusel saanud 42 kodumaal tegutsevat skautlikku noortejuhti võimaluse külastada USA-d ja Kanadat ning osaleda mitmesuguste programmide alusel skautlikul treeningul Põhja-Ameerikas. Kolmele noortejuhile on tänutäheks nende eeskujulikule tegevusele skautlikes noorteorganisatsioonides pakutud võimalus teistkordselt Ameerikasse tulla. Kõigile nendele noortejuhtidele on antud „Kajaka“ salga märk ja neid kutsutakse „kajakateks“.

EABS on toetanud nii gaidide, skautide, kodutütarde kui noorte kotkaste tegevust ja väljaõpet, suurlaagrite korraldust Tagametsal (Eestis), mitmesuguste õppepäevade ja esimeste hundipoegade üleriikliku laagri korraldust, kinkinud osalevatele „kajakatele“ mitmetuhande dollari väärtuses skautlikku õppematerjali, tehnilist varustust jpm. Viimasel kaheksal aastal on „Kajaka“ salga õppeprogramm toimunud Lakewoodis EABS-i ja USA Eesti Skautide ning Gaidide Malevate ühistegevusena. „Kajaka“ salga juhina ja peainstruktorina on tegutsenud vilunud skm. Elmar Saarniit, instruktoritena gdr. Enda-Mai Holland, skm. praost Thomas Vaga ja skm. Tiina Fischgrund.

Mitusada USA eestlast on toetanud „Kajaka“ salga õppeprogrammi läbiviimist annetuste näol, pakkunud „kajakatele“ öömaja, tegutsenud küüdimeestena või tutvustanud „kajakatele“ New Yorgi/Lakewoodi ümbruskonna vaatamisväärsusi. Osalevad „kajakad“ külastavad Eesti majasid, kirikuid, Eesti Arhiivi USA-s ja neile antakse endise ERKÜ esimehe Juhan Simonsoni poolt pikem ettekanne organiseeritud USA eestlaskonna tegevusest. EABS on muretsenud USA viisad, tasunud lennu-, haiglakindlustuse, toitlustuse ja majutuse kulud ning andnud osalejatele taskuraha.

Läinud aastal korraldas EABS-i juhatus tervelt kolm erinevat „kajakate“ programmi, kutsudes koostöös Lakewoodi Eesti Ühinguga skm. Kristjan Pommi Lakewoodis korraldatud EV aktuse peakõnelejaks, organiseerides neljaliikmelise „Kajaka“ salga õppeprogrammi Lakewoodis ja andes Valga Kaitseliidu noorsootöö instruktorile Anu Lillipuule võimaluse osaleda Lääneranniku Eesti Päevadel Los Angeles’es, kus ta esitas ettekande kodutütarde organisatsioonist.

Kuna käesoleval aastal toimuvad Kanadas Kotkajärvel sealsete Eesti Gaidide ja Skautide Malevate suurlaagrid, siis tegi EABS-i juhatus ettepaneku kutsuda Eestist suurlaagrisse Eesti Gaidide Liidu peagaidi, Eesti Skautide Ühingu peaskaudi ja Noorte Kotkaste ning Kodutütarde peavanemad. EABS tasub nende nelja „kajaka“ lennupiletid ning kodutütarde ja noorte kotkaste peavanemate laagrimaksud. Tegemist on ajaloolise sündmusega, kuna esmakordselt peale taasiseseisvumist viibivad samas laagris kodumaal tegutseva nelja skautliku organisatsiooni juhid, Välis-Eesti Gaidide ja Skautide Liitude esinumbrid ning Kanada ja USA Eesti Gaidide ja Skautide Malevate juhid. Kuna Eesti Gaidide Liidu peagaid gdr. Tiia Lillemaa ja Kodutütarde peavanem Angelika Naris ei ole varem USA-s viibinud, siis korraldab EABS-i juhatus neile lisaks kiirreisi Lakewoodi, kus nad ühtlasi esinevad Lakewoodi Eesti Majas 25. augustil.

„Kajakate“ tegevust Kanadas kooskõlastab Välis-Eesti Gaidide Liidu peagaid gdr. Ingrid Kütt, reisi üldkorraldajatena tegutsevad EABS-i esimees Priit Parming ja laekur Endel Pool. Eesti Skautide Ühingu peaskaut skm. Siimon Haamer saabub koos Noorte Kotkaste peavanem Silver Tammega Torontosse 10. augustil, Angelika Naris ja Tiia Lillemaa 13. augustil.

Skm. Siimon Haamer sündis 1973.a., lõpetas Usuteaduse Instituudi ja Tartu Teoloogia Akadeemia. Skautlusega on tegutsenud 1989. aastast, alates 2006.a. ESÜ peaskaut.

Kotkajuht Silver Tamm sündis 1983.a., lõpetas Tartu Ülikooli kehakasvatuse teaduskonna. 2007.a. määrati Noorte Kotkaste peavanema kohusetäitjaks, 2008.a. peavanemaks.

Gaider Tiia Lillemaa sündis 1967.a., lõpetas Tartu Ülikooli ajaloo erialal, praegu jätkab doktoriõpet haridusteaduse alal. Oli Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu stipendiaat 2000.a., valmistades magistritöö teemal „Eesti gaidlus ja skautlus võõrsil“. Peagaid aastast 2006.

Noortemagister Angelika Naris sündis 1964.a., lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi algklassiõpetaja erialal. Alates 2002.a. Kodutütarde peavanem. Naiskodukaitse liige aastast 2001.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus