Ringkäik Green Library’s ning arutelu eesti mälu kogumise üle 26. aprillil Stanfordis EST ENG
Eestlased USAs 10 Apr 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2014/04/41898_001_t.jpg
Ringkäik Green Library’s ning arutelu eesti mälu kogumise üle 26. aprillil Stanfordis

Stanfordi Ülikooli Raamatukogu kutsub Bay Area’s elavaid eestlasi külastama laupäeval, 26. aprillil Green Library’t, et nautida ringkäiku raamatukogus, tutvuda selle Balti kogudega ning saada infot käimasolevatest eesti mälu kogumise projektidest nii Stanfordis kui Eestis.
Ürituse programm:
14:00 Ettekanne ja diskussioon: Stanfordi Ülikooli Raamatukogu Balti kogud ja projektid - Liisi Eglit, Stanfordi Ülikooli Raamatukogu
14:30 Ettekanne ja diskussioon: Ülevaade Hooveri Instituudi Eesti kogudest - David Jacobs, Hooveri Instituudi Arhiiv
15:00 Ettekanne ja diskussioon: Kogu Me Lugu projekt - Uve Poom, SA UNITAS; Kogu Me Lugu
15:30 Kohvipaus
16:00 Ringkäik raamatukogus
Stanfordi Ülikooli Raamatukogu Balti kogud
Stanfordi Ülikooli Raamatukogudes on hoiul üle 20 000 raamatu, perioodilise väljaande ja arhiivikollektsiooni, mis puudutavad Balti riikide ajalugu ja kultuuri. 2013. aastast alates on Kistler-Ritso Sihtasutuse toel raamatukogu kogusid aktiivselt täiendatud. Raamatukogus töötab Eesti ja Balti õpingute assisteeriv kuraator, kelle töö põhisisu on kollektsiooni tugevdamise kõrval tudengite ja õppejõudude nõustamine, ürituste ja näituste korraldamine ning koostööprojektide läbiviimine teiste organisatsioonide ja institutsioonidega. Raamatukogu ja Balti õpingute kohta loe lähemalt siit.
Et märkida 70 aasta möödumist suurest põgenemisest, alustasid Stanfordi Ülikooli Raamatukogu ja Okupatsioonide Muuseum Tallinnas selle aasta jaanuarist väliseestlaste perekonnaraamatute, mälestuste ja elulugude kogumisega. Projekti eesmärk on aidata talletada kultuuripärandit, mis valgustab eestlaste (pagulas)teekonda Eestist lahkumisel ning elu välisriikides. Raamatukogu ja muuseum koguvad nii II maailmasõja aega (nõukogude ja Saksa okupatsiooniperioodid, Eestist põgenemine, elu põgenikelaagrites) kui varasemat (elu Eestis enne II maailmasõda) ja hilisemat perioodi (elu sihtriigis, seltsitegevus, kontaktid Eestiga) kajastavat materjali. Lisaks on oodatud väliseestlaste lood, kes lahkusid Eestist pärast 1991. aastat. Materjali võib saata nii paberkandjal kui elektrooniliselt. Kogumiskampaania üks eesmärke on kogutud materjalist näituse koostamine.
Hooveri Instituudi Arhiivi Eesti kogud
Hooveri Instituudi Arhiiv on Eestiga seonduvaid materjale kogunud Eesti iseseisvuse algusajast alates. Antud materjalid annavad ülevaate USA abiandmise aktsioonidest Esimese maailmasõja järgses Eestis ning Eesti Vabariigi püüdlustest selle suveräänsuse tunnustamiseks nii teiste riikide kui Rahvaste Liiga poolt. Mitmed kollektsioonid seonduvad Eesti diplomaatiaga 1920.-1930. aastatel ning Eesti iseseisvuse tunnustamise taotlustega pärast Nõukogude Liidu anneksiooni. Lisaks leidub arhiivis eestlaste kogemusi DP-laagrites ning külma sõja aegset Balti riikide suunalist USA välispoliitikat peegeldavaid kollektsioone. Samuti on arhiivis 1980. aastate protestiaktsioonide ning Eesti taasiseseisvumisega seonduvaid materjale. Viimastel aastatel on arhiiv omandanud nõukogude Eesti eriteenistuste materjalide digitaalkoopiad. Hooveri Instituudi Arhiiv loodab oma Eesti kogusid täiendada, olles muuhulgas huvitatud ka Eesti diasporaa materjalidest.
Mis on Kogu Me Lugu?
Ühendus Kogu Me Lugu koondab Eesti mälestuste kogumise ning mäletatava ajastu uurimisega tegelevaid organisatsioone Eestis ja välismaal. Ühenduse eesmärk on kooskõlastatult talletada, üldistada ja levitada Eesti inimeste mälestusi, elulugusid ja teisi sellega seotud materjale. Loe lähemalt Kogu Me Lugu kodulehelt.
Tänavuse laulu- ja tantsupeo raames kutsub Kogu Me Lugu kõiki väljaspool Eestit asuvaid eesti kogukondi oma perelugusid ja mälestusi videointervjuude kujul jagama. Kogutud lugude põhjal valmivad nii videoportaal kui õppematerjalid ja -filmid. Materjali kogumiseks toimuvad 1.-10. juulil Okupatsioonide Muuseumis videosalvestused, milles on oodatud osalema kõik, kel on jagada enda või oma pere lugu.
Üritus on tasuta ning avatud kõigile. Vajalik on eelregistreerimine: http://estonianmemory.eventbri... või helistades (650) 847-9115.


Tour of Green Library and discussion about collecting Estonian memory on April 26 at Stanford

Stanford University Libraries welcomes Estonian expats living in the Bay Area to visit Green Library on Saturday, April 26 in order to enjoy a tour of the library and its Baltic collections, and learn more about projects of collecting Estonian memory both in Stanford and Estonia.
Event program:
2:00 pm Presentation and discussion: Stanford University Libraries' Baltic collections and projects - Liisi Eglit, Stanford University Libraries
2:30 pm Presentation and discussion: A Survey of the Estonian Collections in the Hoover Institution Archives - David Jacobs, Hoover Institution Archives
3:00 pm Presentation and discussion: Kogu Me Lugu project - Uve Poom, UNITAS foundation; Kogu Me Lugu
3:30 pm Coffee break
4:00 pm Tour of the library
Stanford University Libraries' Baltic collections
SUL holds over 20 000 books, periodicals and archival collections pertaining to the history and culture of the Baltic states. Since 2013, SUL has actively expanded its Baltic collections, thanks to an endowment received from Kistler-Ritso Foundation. SUL has also hired Assistant Curator for Estonian and Baltic studies, who's goal is to expand the collections, advise students and faculty members, organize events and exhibits, and conduct collaborative projects with other organizations and institutions. More info about SUL and Baltic studies can be found here.
In order to commemorate the 70th anniversary of the Great Escape of 1944 this year, SUL and the Museum of Occupations in Tallinn are conducting a project of collecting Estonian expat community members’ family photo books, memoirs and life stories. Started this January, the project aims to help preserving the cultural heritage pertaining to Estonians’ journey to and life in countries outside Estonia. SUL and the museum are expecting to collect material pertaining to WWII (Soviet and German occupations, escaping from Estonia, life in DP camps) as well as the periods preceding (life in Estonia before WWII) and succeeding it (life abroad, Estonian cultural/societal activities, contacts with Estonia etc.). In addition, Estonians who have left Estonia after 1991 are welcome to send their stories. The materials can be sent via mail or electronically. One of the aims of collecting the material is making an exhibit in the future.
Estonian collections of Hoover Institution Archives
The Hoover Institution Archives has collected materials on Estonia since the early years of the country's first period of independence. These include records pertaining to American relief activities conducted in Estonia after World War I, as well as documents relating to Estonia's efforts to secure recognition of its sovereignty by other countries and the League of Nations. There are a number of collections that are concerned with Estonian diplomacy in the 1920s and 1930s, as well as with efforts to promote the cause of Estonian independence after the annexation of the Baltic States by the Soviet Union. Other collections document the experience of Estonians in Displaced Persons camps after World War II; there are also significant materials relating to the Cold War period and American policy concerning the status of the Baltic states under Soviet occupation. Additionally, the archives has materials concerning the emergence of a movement against Soviet rule in Estonia in the 1980s, culminating in the re-establishment of an independent Estonian state in 1991. In recent years, the archives has also acquired digital copies of files from the former Estonian SSR KGB. The Hoover Institution Archives hopes to add to its Estonian collections in the future, including materials relating to the Estonian diaspora.
What is Kogu Me Lugu?
Kogu Me Lugu (Collect Our Story, also Our Entire Story) is a network of organizations that both collect and research memory in Estonia and abroad. The goal of the network is to collaboratively collect, preserve and display memoirs and life stories of Estonian people. More info can be found on Kogu Me Lugu's web page.
In association with the Song and Dance Festival in July this year, Kogu Me Lugu is welcoming all Estonian communities outside Estonia to share their family stories and memories via video interviews. The collected material will be used to create a web portal, materials for schools and documentaries. There will be film shootings taking place July 1-10 at the Museum of Occupations in Tallinn, and everyone who is interested in participating is welcome to join in and share their story.
The event is free and open to the public. Participants are requested to register via Eventbrite: http://estonianmemory.eventbri... or by calling (650) 847-9115.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus