Reformierakonna programm
Eestlased Eestis 19 Jan 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Reformierakond on esimese Eesti erakonnana tulnud välja ühest valimistsüklist kaugemale vaatava visiooniga – „Viime Eesti 15 aastaga viie jõukaima Euroopa riigi hulka!”

See ambitsioonikas siht on seatud, kuna ainult jõukas Eestis saab maksta inimestele tipptasemel palku ja pensione ning luua peredele paremaid lastehoiu ja -kasvatamisvõimalusi. Jõukus võimaldab hoida Eesti kultuuri ning muuta elu paremaks kõigil.

Reformierakond on koostanud terve hulga programmilisi samme, mis seatud eesmärki järgmise nelja aasta jooksul lähemale aitavad tuua. Programmilised seisukohad on detailsemalt nähtavad erakonna koduleheküljel (www.reform.ee).

Reformierakonna peamisteks lubadusteks lähenevatel valimistel on üksikisiku tulumaksu alandamine 4% võrra, vanemapalga pikendamine 1,5 aastani, igale lapsele lasteaiakoha tagamine, 2000 krooni huviringiraha igale lapsele ning pensionide kahekordistamine nelja aastaga.

Eesti Elu lugejaid huvitab kindlasti kõige enam, milline on Reformierakonna eesti keele kaitse poliitika, sest meie keel on ju meie kultuurile vundamendiks ja rahvuspärandi kandjaks.

Reformierakond lähtub oma poliitikas veendumusest, et eesti keele riiklik toetamine on olemuslik põhiseaduslik vajadus. Reformierakonna eesmärk on teostada poliitikat, mis tagaks eesti keele põhiseadusliku kaitse, selle kasutusala laienemise ning eesti keele kasutajaskonna kasvu.

Reformierakonna kindel soov on toetada eesti keele õpet Toronto, aga ka Stockholmi, Riia, Krimmi ja teistes Eesti koolides välismaal (õpetajate ning laste vahetus, õpetajakoolitus, õpikud jpm). Soovime aidata rahastada välis-Eesti seltsi- ja koolimajade remonti ning seada sisse abiprogrammid Eestiga suhtlemise elavdamiseks. Tahame toetada ka eesti keele kasutamist ja levitamist väljaspool Eestit, selleks aitame kaasa eesti keele ja kultuuri õppimisvõimaluste loomisele välisülikoolides.

Üks meie eesmärkidest on tagada kõigile eesti keele huvilistele võimalus saada abi keele õppimisel ja kasutamisel. Selleks plaanime luua keeleveebi — avaliku internetipõhise keelevärava eesti keele õppimiseks, propageerimiseks ning keelealase nõu saamiseks (õigekeele kontroll, sõnastikud, keelenõuanded, andmebaasid jm).

Eestikeelse loomingu väärtustamiseks soovib Reformierakond tõsta F. J. Wiedemanni riikliku keeleauhinna preemiasumma miljonile kroonile (praegu 100.000 krooni) ning riikliku kultuuripreemia elutöö eest samuti miljonile kroonile (praegu 300.000 krooni).

Reformierakond soovib rakendada toimiva eestlaste tagasikutsumise riikliku programmi. Selleks lahendame kodumaale tagasipöördujate pensionide ja sotsiaaltoetuste probleemi ning loome kodumaale tagasipöördujatele vähemalt 100 stipendiumi aastas tasuta õppima asumiseks Eesti kutseõppeasutustesse ning ülikoolidesse.

Kindlasti soovime laiendada ka Eesti välisesinduste võrgustikku ja tugevdada olemasolevaid. Tihendame ka Eesti aukonsulite võrku kogu maailmas, mis tagab tihedamad suhted majandusvaldkonnas ja kaitseb Eesti kodanike huve.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus