Rahvusvaheline seminar
Eestlased Eestis 22 Sep 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Seminar juhib elava huviga tähelepanu Nõukogude okupatsiooni ajal läbi viidud rahvastiku ümberasustamise all kannatanud Balti riikide ja eriti Eesti kogemusele.

Võrreldes Balti riikide kogemusi olukorraga Hiina poolt okupeeritud Tiibetis, teadvustas seminar palju kultuurilist, traditsioonilist, usulist ja rahvuslikku identiteeti ähvardavaid sarnaseid ohte, millega seisid silmitsi Balti riigid ja millega seistakse omakorda vastamisi tänases Tiibetis.

Seminar on tänulik osalejate ja Esindamata Rahvaste organisatsiooni eestseisuse liikmete panuse eest, mis laiendas rahvastiku ümberasustamise käsitlust, rõhutades tarvidust anda rahvastiku ümberasustamise ja asustuskolonistide sissetoomise mõjude suhtes igakülgne rahvusvaheline hinnang.

Väljendades muret, et rahvastiku ümberasustamisele Tiibetis, Ida-Türgis ja Sise-Mongoolias ning mujal maailmas ei ole mingit tõsiseltvõetavat rahvusvahelist tähelepanu osutatud, otsustas seminar korraldada rahvusvahelise konverentsi, et käsitleda rahvastiku ümberasustamise kaasaegseid vorme, nende erinevaid tagajärgi inimkonnale tervikuna ja tarvidust tugevamate rahvusvaheliste vastumeetmete järele.

Kavatsetav rahvusvaheline konverents tuleks kokku kutsuda 2009. aastal, sihiga tuua kokku õigusteadlaste ja ekspertide seisukohad, küüditamiseohus olevate inimeste tunnistused, poliitikute arvamused ning ühtlasi käivitada rahvusvaheline kampaania, et teha rahvastiku ümberasustamisele ja selle erinevatele vormidele lõpp.

Seminar väljendas sügavat muret tiibeti rahva ellujäämise ohustatuse pärast Hiina poliitika, sh. rahvastiku ümberasustamine Tiibeti platoole, tulemusena. Osavõtjad jagasid üksmeelselt Tema Pühaduse Dalai Laama seisukohta, et Tiibetis leiab aset “kultuurigenotsiidi” vorm.

Seminar kutsus rahvusvahelist üldsust üles nõudma Hiina võimudelt hiinlastest asustuskolonistide sissevoolu Tiibetisse kohest lõpetamist ja soovib, et Euroopa Liit tõstataks selle teema prioriteetsena Euroopa Liidu ja Hiina inimõiguste alastel kõnelustel.

19. september 2008 Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, Eesti.

Tõlkinud: Margit - Mariann Koppel
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus