Eesti Elu
Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektid
Teadaanded 19 Feb 2012  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
2012. a on rahvusarhiiv riikliku programmi Rahvuskaaslaste programm (2009-2013) väliseesti arhiiviprojektide konkursi läbiviija. Eelnevatel aastatel on konkursi korraldanud Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond.

Väliseesti arhiiviprojektide konkurss on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks tegemisele. Projekte hindab selleks moodustatud ekspertkomisjon. Projektide raames tehtavate tööde täitmise tähtaeg on 31. detsember 2012.

Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on:

• väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumine (ekspeditsioonid, suunatud kogumisaktsioonid), töötlemine (kogude korrastamine, kirjeldamine), säilitamine (säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), kättesaadavaks tegemine (trükis või veebis publitseerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;

• arhiivivõrgustiku loomine ja arendamine: mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse;

• info kogumine ja koondamine, andmestu loomine ja kättesaadavaks muutmine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades;

• arhiivinduslike konverentside, seminaride ja infopäevade korraldamine;

• kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, arhiivikoolituse korraldamine;

• teaduslik uurimine, mis aitaks kaasa väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamisele, kogumisele ja säilitamisele (kraadiõppurite ja teadlaste reisi- ning uurimisstipendiumid).

Käesoleva konkursi raames ei kuulu rahastamisele seadmete ja inventari soetamine.
Taotluste esitamise tähtaeg on 5. märts 2012.

Taotluse vormistamiseks vajalikud dokumendid on allalaetavad siit:
•Väliseesti arhiiviprojekti taotlusvorm koos lisadega


Soovitame taotlused edastada elektrooniliselt aadressile sigrit.mahla[at]ra.ee.

Juhul, kui vormistate taotluse paberil, palume see läkitada postiaadressile: Rahvusarhiiv, J. Liivi 4, 50409, Tartu, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“.

Komisjon otsustab toetuse saajad ühe kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav info rahvusarhiivis: Sigrit Mahla, sigrit.mahla[at]ra.ee, telefon +372 738 7509.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus