Rahvuskaaslaste programmi 2015. aasta väliseesti arhiiviprojektide konkurss Eesti Elu
Teadaanded 23 Jan 2015 EL (Estonian Life)EWR
    Trüki   E-post   FB     
Rahvusarhiiv avas Rahvuskaaslaste programmi 2015. a väliseesti arhiiviprojektide konkursi, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks tegemisele.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg 9. veebruar 2015.
Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:
• kogumine:
◦ info kogumine ja koondamine väliseesti kogukondades, Eesti ja asukohamaade mäluasutustes ning erakätes;
◦ küsitluskavade jms koostamine;
◦ kogumisaktsioonid, ekspeditsioonid, välitööd;
◦ arhiivimaterjalide, trükiste jms toimetamine Eestisse.
• korrastamine:
◦ kogude süstematiseerimine, kirjeldamine, kataloogimine.
• säilitamine:
◦ säilitustingimuste tagamine, konserveerimine, digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine.
• kättesaadavaks tegemine:
◦ andmestu loomine ja kättesaadavaks tegemine: infoportaalid, andmebaasid, kataloogid, nende trükis või veebis avaldamine;
◦ väliseesti aja- ja kultuuriloo ning kultuuripärandi teaduslik uurimine, vastavate teoste avaldamine, kui need on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega; varasemate eesti diasporaa-teemaliste käsikirjade publitseerimine;
◦ ajakirjanduse ja trükiste digiteerimine ning veebis avaldamine;
◦ väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandiga seotud näituste, konverentside, seminaride jm ürituste korraldamine.o kultuuripärandi koostöövõrgustike loomine ja arendamine: mälu- ja teadusasutuste koostöö, kodu- ja väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse;arhiivinduslike konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamine;
◦ kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, nende informeerimine kultuuriväärtuste säilitamise vajalikkusest ja võimalustest;
◦ arhiivinduse, raamatukogunduse, museoloogiliste infomaterjalide jm ettevalmistamine, trükkimine või veebis avaldamine ning väliseesti kogukondades levitamine.
• NB! Enam tähelepanu nõuab audiovisuaalne arhiiviaines, mis on infokandjate lühikese eluea tõttu hävimisohus.

Täpsemat informatsiooni toetuse taotlemise kohta Rahvusarhiivi kodulehel: http://www.ra.ee/et/rahvuskaas...
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus