Rahvuskaaslaste programm
Teadaanded 12 Feb 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Haridus- ja Teadusministeerium ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutavad välja Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumide konkursi.

Mida toetatakse?
Rahvuskaaslaste programmi stipendiumide väljaandmise eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutsehariduskeskustes. Stipendiumiga kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus, elamisloa riigilõiv ning makstakse eluaseme- ja sõidutoetust.

Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Kui taotleja eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, on võimalik taotleda toetust ka õppetööle eelnevaks eesti keele intensiivõppeks

Taotlemine
Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil edastada järgmised dokumendid:
taotlus (taotlusvorm);
elulookirjeldus;
keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõte keskkooli lõpu¬klassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest. Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning akadeemiline õiend;
passi isikuandmetega lehe koopia;
sünnitunnistuse koopia;
1 foto (4x5 cm);
2 soovituskirja (võimalusel kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt).
Nõukogu otsus määrata kandidaadile stipendium ei garanteeri õppekohta kõrgkoolis. Kui kõrgkool nõuab, peab kandidaat sooritama sisseastumiseksamid või loomingulised katsed. Kui kandidaat vastab ülikooli kehtestatud nõuetele, immatrikuleeritakse ta tasulisele õppekohale. Stipendium määratakse õpingute lõpetamiseni õppekavas ettenähtud nominaal. Valitud eriala ei ole õpingute jooksul võimalik muuta.

Tähtaeg
Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 15. aprilliks 2012 posti teel aadressile:
Rahvuskaaslaste programm
Kõrghariduse arenduskeskus
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13a
10125 Tallinn
Eesti

Täpsem teave Sandra Kamilova telefonil (+ 372) 730 0809 ning e-posti aadressil
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus