Rahvuskaaslaste Porgrammi toetus lastelaagrites osalemiseks Eesti Sihtkapital Kanadas
Inimesed 01 Apr 2010  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Rahvuskaaslaste Porgrammi toetus lastelaagrites osalemiseks

Rahvuskaaslaste programmi lastelaagrite toetuse väljaandmise eesmärk on anda väliseesti lastele võimalus viibida ühe suve jooksul Eestis lastelaagris. Stipendiumi võivad taotleda noored väliseestlased, kes pole vähemalt viimased 10 aastat Eestis alaliselt elanud. Igas laagris kehtib oma vanusepiirang, üldjuhul võivad kandideerida 8–14-aastased lapsed.
Rahvuskaaslaste programmi raames toetatakse osalemist järgmistes laagrites: Remniku laager, Taevaskoja Noortelaager, Laoküla Merelaager, Lastelaager Fän Clab, Laulasmaa puhkekeskus või mõnes teises usaldusväärses eestikeelses laagris, kui see on põhjendatud (kui näiteks programmi poolt toetatavates laag-rites vabu kohti ei ole).
Toetusi määratakse ühe vahetuse jooksul ühes laagris osalemiseks. Toetusega kaetakse ainult osalemistasu. Stipendium ei kata üldjuhul sõidukulusid sihtkohta ja tagasi. Osalemistasu makstakse otse laagrikorraldajale originaalarve alusel.
Toetuse soovija peab esitama taotluse Sihtasutusele Archimedes hiljemalt 10. aprilliks 2010. Taotlused võib saata elektroonselt: .
Originaaltaotlused tuleb saata järgmisel aadressil:
Rahvuskaaslaste programm – lastelaagrid
Sihtasutus Archimedes
Kõrghariduse arendus-keskus
Koidula 13 A,
10125 Tallinn
Otsuse teeb Hariduse- ja teadusministeerium ning taotlused vaadatakse läbi üks kord aastas. Stipendiumi määramisel edastatakse taotlused laagrikorraldajatele. Sihtasutus Archimedes ei ole laagri korraldaja ning ei organiseeri reisi Eestisse ja tagasi. Reisi organiseerivad lapsevanemad või täiskasvanud saatja, kes lastega kaasa tuleb.
Juhul, kui valitud laagris ei ole võimalik osaleda, siis laagrit või vahetuseaega võib muuta poolte kokkuleppel. Selleks, et konkreetses laagris koht saada, peavad lastevanemad ise varakult laagris koha kinni panema. Stipendiumi määramisel maksab sihtasustus lapse eest arve alusel.
Täpsemat teavet saab Sihtasutuse Archimedes akadeemiliste mobiilsustoetuste keskuse konsultandilt Julia Duhilt telefonil (+ 372) 699 6496 ning e-postil

Täiendav informatsioon: http://www.archimedes.ee/amk/i....
Samast on ka saadaval taotlusvorm.
RK Programm
--

Maimu Mölder, Eesti Sihtkapital Kanadas administraator
Tel. +416 465 5600 www.estonianfoundation.ca

Kui annetad, anneta Sihtkapitalile!--
Maimu Mölder, National Estonian Foundation of Canada, Administrator
Tel. +416 465 5600 www.estonianfoundation.ca

Support the Foundation with a a donation today!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus