Rahvuskaaslaste II konverentsilt Tallinnas
Rahvuskaaslaste II konverents 26 Oct 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
ÜEKN meediagrupp.

Möödunud kevadel ÜEKN täiskogu otsusega loodud ÜEKN meediagrupp esitas Rahvuskaaslaste konverentsil Tallinnas 30.9.-1.10 2011 oma senise töö tulemusi ja juhatas sisse edasiviivaid seminare. Osalesid kõik (väljaarvatud üks) teadaolevad välis-eesti ajalehtede esindajad, mõlemad Toronto veebide loojad, mitmed keskorganisatsioonide tipud ja esindajad, eesotsas ÜEKN esimehe Jaak Juhansooga. Grupi koordinaator Hain Rebas tutvustas tegevuse eesmärke ja võttis kokku seni saavutatu.

SUHTED

Konstateeriti sissejuhatavalt, et ÜEKN ja ta meediagrupp ei saa anda väliseesti ajalehtede omanikele ega toimetajatele mingeid otseseid juhtnööre, kuna ajalehtede probleemide lahendamine lasub eeskätt ajalehtede omanike ja toimetajate õlgadel. ÜEKN ja ta meediagrupp võiks aga esindada meie ajalehtede mitmetuhandete lugejate ja kaastööliste, s.t. tarbijate huvisid, kõikidele ühise eesmärgiga, et lehed jätkaksid ilmumist, hea sisuga ja otstarbekates vormides.

Meediagrupp pakub siinpuhul võimalusi organiseerimiseks ja kreatiivseteks, struktureeritud koosolekuteks, nagu nüüd Tallinnaski; muide, esimest korda pagulusaastakümnete vältel. Toetudes oma laiadele kogemustele võib meediagrupp pakkuda alternatiivseid mõtteid, kontaktvõrke, lahendusvariante, diplomaatiat, vigade vältimist ja isegi osalist finantseerimist. Eelkõige aga – koordineeritud süsteemsust, entusiasmi ja tulemuslikkust.

EELSEMINAR

Enne kui mindi töögruppidesse kuulati neljapäeval 29.sept. täiskoosseisus “tegijate” Sulev Valneri, Marcus Kolga ja Vaado Sarapuu ettekandeid, arutati üldsõnalisemalt välis-eesti ajakirjanduse ja veebilehtede olukordi ja võimalusi.

AJALEHED

Oma töökoosolekuil reedel ja laupäeval (30. sept ja 1. okt.) jõudis "ajalehegrupp" (juhtis Jüri Estam) kolme nn. ettepanekuni – et Rahvuskaaslaste programm (RKP) aitaks majandada välis-eesti lehtede regulaarset väljaandmist, toimetajate 2-3 päevalist töökoosolekut lähemal ajal ja ühe ühise toimetaja ametikohta Eestis. Siiski ütleb senine kohapealne kogemus, et EW riigieelarve muutmine ajalehtede kasuks võib olla vaid kaugema tuleviku muusika.

Teatavasti on Toronto Tartu College’i president Jaan Meri võtnud vedada edaspidist ajalehtede grupitööd, luues VEAG (Välis-Eesti Ajakirjanduse Grupp), kuhu nüüd kuuluvad kõik välis-eesti ajalehtede esindajad, kavaga kutsuda lähemal ajal ajalehtede esindajad kokku järgmiseks tööseminariks.

VEEBILEHED

Veebilehtede töögrupp (juhtis Taave Vahermägi) analüüsis globaalse eestlaskonna side ja informatsiooni vajadustasandeid, erinevate gruppide huvisid ja loodava globaalse eesti veebiportaali võimalusi neid huvisid rahuldada. Tervitati Torontos toimetatud www.globalestonian.com (Marcus Kolga) lavale tulekut. Tehnilistel põhjustel jäädi esialgu äraootavale seisukohale www.eesti.ca (Vaado Sarapuu) osas, kusjuures arvati, et mainitud veebilehed võiksid tarbijate huvides üksteist vabalt täiendada. Konstateeriti Allan Meiusi kärbitud äriplaani olemasolu. Sooviti esitada järgmisel ÜEKNu täiskogul ülevaade (monitooring) ja analüüs välis-eesti veebiressursside arengust, nende mõjust ka välis-eesti ajalehtedele ning anda soovitus ÜEKNu edaspidiseks suhtumiseks.

MEEDIAGRUPP

ÜEKNu neljameheline meediagrupp (Jaan Meri, Aho Rebas, Taave Vahermägi, Hain Rebas)
- toetab VEAGi mõtet taas koguneda lähemal ajal,
- jälgib aktiivse huviga Toronto veebilehtede (www.eesti.ca ja www.globalestonian.com) arengut ja soovitavat koostööd,
- peab koostöös eeskätt ajalehegrupiga vajalikuks esineda Eesti haridusminister Jaak Aaviksoole, kultuuriminister Rein Langile ja nende kaastöölistele, tutvustamaks milleks väliseesti ajalehed vajavad riiklikke toetusi.
- soovitab seepärast luua ministeeriumites esitamiseks välis-ajalehenduse ratsionaliseerimis- ja äriplaani, mis keskenduks märksõnadele sümbioos, sõltumatus ja sünergia.

Hain Rebas, Jaan Meri, Taave Vahermägi ja Aho Rebas, kontakt .

http://www.eesti.ee/rahvuskaas... .
 - pics/2011/10/33874_5.jpg
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus