Rahvusarhiiv avas Rahvuskaaslaste programmi 2014. aasta..................
Teadaanded 03 Feb 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Rahvusarhiiv avas Rahvuskaaslaste programmi 2014. aasta väliseesti arhiiviprojektide taotlusvooru, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks tegemisele.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg 27. veebruar 2014.

Toetust võivad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud üle maailma.

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendivormid ja muu oluline info on kättesaadavad Rahvusarhiivi kodulehel http://www.ra.ee/et/rahvuskaas....

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

kogumine:
info kogumine ja koondamine väliseesti kogukondades, Eesti ja asukohamaade mäluasutustes ning erakätes;
küsitluskavade jms koostamine;
kogumisaktsioonid, ekspeditsioonid, välitööd;
arhiivimaterjalide, trükiste jms toimetamine Eestisse.
korrastamine:
kogude süstematiseerimine, kirjeldamine, kataloogimine.
säilitamine:
säilitustingimuste tagamine, konserveerimine, digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine.
kättesaadavaks tegemine:
andmestu loomine ja kättesaadavaks tegemine: infoportaalid, andmebaasid, kataloogid, nende trükis või veebis avaldamine;
väliseesti aja- ja kultuuriloo ning kultuuripärandi teaduslik uurimine, vastavate teoste avaldamine, kui need on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega; varasemate eesti diasporaa-teemaliste käsikirjade publitseerimine;
ajakirjanduse ja trükiste digiteerimine ning veebis avaldamine;
väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandiga seotud näituste, konverentside, seminaride jm ürituste korraldamine.o kultuuripärandi koostöövõrgustike loomine ja arendamine: mälu- ja teadusasutuste koostöö, kodu- ja väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse;arhiivinduslike konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamine;
kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, nende informeerimine kultuuriväärtuste säilitamise vajalikkusest ja võimalustest;
arhiivinduse, raamatukogunduse, museoloogiliste infomaterjalide jm ettevalmistamine, trükkimine või veebis avaldamine ning väliseesti kogukondades levitamine.

NB! Enam tähelepanu nõuab audiovisuaalne arhiiviaines, mis on infokandjate lühikese eluea tõttu hävimisohus.

Konkursile esitatud taotlusi hindab komisjon. Toetuse määramisel hinnatakse:

projekti eesmärgi vastavust konkursi eesmärgile;
projekti mõju välismaal elavate rahvuskaaslaste kultuuri säilitamisele;
projektitaotluse vormilist vastavust (taotluse esitamise tähtaeg, kogu vajaliku informatsiooni esitamine nõutud kujul);
projekti tegevuste põhjendatust hetkeolukorra analüüsi alusel, esitatud info kvaliteeti, projekti jätkusuutlikkust ning laiemat kasu;
projekti heaks teostatud eeltöid (võimalusel);
projekti eelarve realistlikkust, selgust ja vastavust projekti tegevustele;
kaasfinantseerimist ja omaosalust (võimalusel);
projektijuhi kogemust, professionaalsust (võimekust) ja varasemate projektide täitmist.

Taotluste ja hilisema aruandluse koostamisel tasub tähele panna:

ühes taotluses esitatakse vaid ühe teemaga seotud tegevused ning kõik üksteisega seostamata tegevused tuleb esitada omaette projektina ja eraldi taotlusena;
esitatud taotluste raames võib toetust küsida erinevatest allikatest tingimusel, et ühe projekti sama tegevust ei rahastataks mitmest kohast;
projektide tegevused tuleb läbi viia 2014. aasta jooksul;
aruannete esitamisel on toetuse saaja kohustatud kinni pidama lepingus sätestatud kuupäevadest;
toetuse kasutamist peab tõendama kuludokumentide alusel;
aruandlusel tuleb jälgida kuludokumentide kuupäevi; arvete ja teiste tekkivate dokumentide kuupäevad peavad jääma lepingus sätestatud perioodi.

Kontaktisik seotud küsimustes
Sigrit Mahla
Rahvusarhiiv
+3727387509
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Aug 22 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 23 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 24 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 25 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 26 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus