Rahvusarhiiv avas Rahvuskaaslaste programmi 2014. aasta..................
Teadaanded 03 Feb 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Rahvusarhiiv avas Rahvuskaaslaste programmi 2014. aasta väliseesti arhiiviprojektide taotlusvooru, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks tegemisele.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg 27. veebruar 2014.

Toetust võivad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud üle maailma.

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendivormid ja muu oluline info on kättesaadavad Rahvusarhiivi kodulehel http://www.ra.ee/et/rahvuskaas....

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

kogumine:
info kogumine ja koondamine väliseesti kogukondades, Eesti ja asukohamaade mäluasutustes ning erakätes;
küsitluskavade jms koostamine;
kogumisaktsioonid, ekspeditsioonid, välitööd;
arhiivimaterjalide, trükiste jms toimetamine Eestisse.
korrastamine:
kogude süstematiseerimine, kirjeldamine, kataloogimine.
säilitamine:
säilitustingimuste tagamine, konserveerimine, digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine.
kättesaadavaks tegemine:
andmestu loomine ja kättesaadavaks tegemine: infoportaalid, andmebaasid, kataloogid, nende trükis või veebis avaldamine;
väliseesti aja- ja kultuuriloo ning kultuuripärandi teaduslik uurimine, vastavate teoste avaldamine, kui need on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega; varasemate eesti diasporaa-teemaliste käsikirjade publitseerimine;
ajakirjanduse ja trükiste digiteerimine ning veebis avaldamine;
väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandiga seotud näituste, konverentside, seminaride jm ürituste korraldamine.o kultuuripärandi koostöövõrgustike loomine ja arendamine: mälu- ja teadusasutuste koostöö, kodu- ja väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse;arhiivinduslike konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamine;
kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, nende informeerimine kultuuriväärtuste säilitamise vajalikkusest ja võimalustest;
arhiivinduse, raamatukogunduse, museoloogiliste infomaterjalide jm ettevalmistamine, trükkimine või veebis avaldamine ning väliseesti kogukondades levitamine.

NB! Enam tähelepanu nõuab audiovisuaalne arhiiviaines, mis on infokandjate lühikese eluea tõttu hävimisohus.

Konkursile esitatud taotlusi hindab komisjon. Toetuse määramisel hinnatakse:

projekti eesmärgi vastavust konkursi eesmärgile;
projekti mõju välismaal elavate rahvuskaaslaste kultuuri säilitamisele;
projektitaotluse vormilist vastavust (taotluse esitamise tähtaeg, kogu vajaliku informatsiooni esitamine nõutud kujul);
projekti tegevuste põhjendatust hetkeolukorra analüüsi alusel, esitatud info kvaliteeti, projekti jätkusuutlikkust ning laiemat kasu;
projekti heaks teostatud eeltöid (võimalusel);
projekti eelarve realistlikkust, selgust ja vastavust projekti tegevustele;
kaasfinantseerimist ja omaosalust (võimalusel);
projektijuhi kogemust, professionaalsust (võimekust) ja varasemate projektide täitmist.

Taotluste ja hilisema aruandluse koostamisel tasub tähele panna:

ühes taotluses esitatakse vaid ühe teemaga seotud tegevused ning kõik üksteisega seostamata tegevused tuleb esitada omaette projektina ja eraldi taotlusena;
esitatud taotluste raames võib toetust küsida erinevatest allikatest tingimusel, et ühe projekti sama tegevust ei rahastataks mitmest kohast;
projektide tegevused tuleb läbi viia 2014. aasta jooksul;
aruannete esitamisel on toetuse saaja kohustatud kinni pidama lepingus sätestatud kuupäevadest;
toetuse kasutamist peab tõendama kuludokumentide alusel;
aruandlusel tuleb jälgida kuludokumentide kuupäevi; arvete ja teiste tekkivate dokumentide kuupäevad peavad jääma lepingus sätestatud perioodi.

Kontaktisik seotud küsimustes
Sigrit Mahla
Rahvusarhiiv
+3727387509
 
    Trüki   E-post   FB     
23 Jan 2018 19:46
Eesti Rahvuskaaslaste programm
23 Jan 2018 18:03
Selgus 2019. aasta laulu- ja tantsupeo juhtmõte XXVII üldlaulupidu ja XX tantsupidu toimuvad 2019. aasta 5.-7. juulini PM
23 Jan 2018 17:54
Eesti Põhiseaduskomisjoni enamus hülgas vabadussõjalaste au taastamise idee seadusesse raiumise UU
23 Jan 2018 11:30
Kuigi Californias on kanep legaalne, võivad suitsetavad turistid eluaegse Ameerikasse sisenemise keelu saada PM
23 Jan 2018 09:58
Washingtonis avatakse Eesti jaoks väga oluline näitus Vaatamata USA valitusasutuste tööseisakule toimub kõik plaanipäraselt
23 Jan 2018 05:00
In Putin, Russians Thought They Were Getting a Stierlitz But They May Have Gotten a Hitler Instead, Eidman Says (2)
23 Jan 2018 04:57
Militarily, Baltic Region is Stable; But in Terms of Information War, It’s Not, Latvian Expert Says
22 Jan 2018 21:53
Noorte kõnekonkursil “Kirjuta Eestile” osalemiseks on jäänud nädal
22 Jan 2018 10:35
Juhiseid sõja puhuks hakkab jagama ka Eesti ERR
22 Jan 2018 08:34
Public consultation Tue Jan 23 @ 6:30 re: Whistler's and Salvation Army sites
21 Jan 2018 18:42
Estonia’s centennial year 2018 Estonian Life
21 Jan 2018 17:17
“Räägime asjast” 21.01.2018 by Raadiosaade "Räägime asjast"
21 Jan 2018 16:54
KATRIN LUSTI BLOGI | Kas president peaks tagasi astuma?
21 Jan 2018 16:44
Rain Lõhmus: inimestel on hästi vale kontseptsioon, et raha kasvab DELFI
21 Jan 2018 16:32
Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele Eesti Elu (15)
21 Jan 2018 16:27
Juhtkiri 3 2018 Tiigrit taltsutades Eesti Elu
21 Jan 2018 12:11
Kaju: Eesti on väga lähedal valitsuskriisile ERR
21 Jan 2018 12:05
Mis maksab see eesti naine? Eesti Elu (1)
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus