Eesti Elu
Raamat väliseestlaste usuelust
Eesti kirikud 13 Jun 2014 EL (Estonian Life)Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2014/06/42411_001_t.jpg
Tõnis Nõmmik: Välis-Eesti vaimulikud 1942-2012. Autori kirjastus, 2014. 136 lk.
Teoloogiadoktorist autor on koostanud ülevaatliku teose luteriusu vaimulikest, kes on teeninud välieesti kogudusi üle maailma. Kaaluva osa moodustavad vaimulike lühielulood koos fotoga. Neile lisandub ülevaade esimestest kogudustest ja nende usuelu korraldajatest eestlaste keskustes väljaspool kodumaad. Eri peatükkides käsitletakse naisteolooge, jutlustajaid ja lektoreid ning kogudusi teeninud usuteaduse üliõpilasi.

Erilise tähelepanu osaliseks saab E.E.L.K. Usuteaduslik Instituut, mille rajamise põhjustas vaimulike nappus. Eestis hariduse saanud hingekarjased olid jõudnud või jõudmas pensioniikka, neile vajati noorema põlvkonna hulgast täiendust.
Loetletud on vaimulikud, praostkonnad ja kogudused asukohamaade kaupa mitmel erineval ajaperioodil. Ingliskeelse kokkuvõtte on kirjutanud Maimu Nõmmik. Teos, milles leidub hulgalist fotomaterjali, on varustatud isikunimede registriga. See on kahtlemata väärtuslik ja informatiivne täiendus meie kirikuajaloole.
Eerik Purje
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus