Putši päeval sündinud estofiil Sergei Metlev saab 20-aastaseks SI-264
20 aastat 19 Aug 2011 EWR OnlineEWR
Mart Niklus

Sergei Metlev sündis vene perekonnas Tallinnas 20. augustil 1991. Juba lasteaia kasvandikuna omandas eesti keele, aastatel 1998–2010 õppis vene õppekeelega Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis. Aastast 2010 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilane.

Alates täisealiseks saamisest, 20. augustist 2009 on Sergei Metlev noorteorganisatsiooni Avatud Vabariik juhatuse liige. Tegeleb nimetatud ühingus kodanikuharidusega, vastutades partneritega suhtlemise eest. Kõne- ja kirjamees, juhatanud eesti keeles näiteks 23. augustil 2009 Tallinnas Balti Apelli 30. aastapäevale pühendatud konverentsi. Valdab inglise keelt, teda köidavad ka kino ja muusika.

Kritiseeris Venemaa suursaadikut

Olles veel õpilane, sai Sergei Metlev oma kooli juhtkonnalt noomituse, et ta oli julgenud kritiseerida Vene Föderatsiooni suursaadikut Eestis, Nikolai Uspenskit. Artikleid Sergei Metlevist:

Venemaa suursaadikut kritiseerinud õpilane sai koolilt noomida (Postimees, 12. märts 2009).
Riigikogu liige: Metlev ütles ilmselt kellegi jaoks valusat tõtt (Postimees, 12. märts 2009).
Reporter.ee: Metlev oma avaldusest ei tagane (Postimees, 12. märts 2009).
Sergei Metlev kaebas ajalehe MK-Estonia kohtusse (Postimees, 5. august 2009).
Metlev: ma ei kahetse midagi (Postimees, 3. september 2009).
Metlev ootab Vene saadikut Vabadussamba juures (Postimees, 21. september 2009).
MK-Estonia peab Metlevile hüvitist maksma (Postimees, 30. juuni 2010), Sergei Metlev saab MK-Estonialt 5000 krooni hüvitist http://www.delfi.ee/news/paeva...
Metlev tunnustas eesti noorte huvi vene keele vastu (Postimees, 26. aprill 2010).
Sergei Metlevi tagakiusamise teine laine (Meediakommentaar Vikerraadios 14. aprillil 2010) http://www.hot.ee/vabadus000/m...

Eesti vabadusvõitlejad toetavad Metlevit ja nõuavad Venemaa suursaadiku väljasaatmist (Avatud Vabariik, 2. aprill 2009): "Vabadusvõitleja Jüri Kuke 13. mälestuskonverentsist osavõtjad pöördusid Eesti Vabariigi valitsuse poole üleskutsega toetada Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 11. klassi õpilast, Õpilasesinduse Assamblee peasekretär Sergei Metlevit ja kuulutada persona non grata'ks Vene suursaadik Eestis – Nikolai Uspenski. Jüri Kuke võitluskaaslased võrdlesid vene õpilase avaldust Eesti au ja väärikuse kaitseks Vabadussõjas sõdinud koolipoiste kangelasteoga." (Vt ka artikli lisa "Jüri Kuke 13. mälestuskonverentsist osavõtjate pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole")

Väljavõtteid massiteabes ilmunust:

Teisipäeval kooli tulnud Sergei Metlevile korraldati näidiskohus. „Võtsin istet, mulle hakati esitama küsimusi ja mind süüdistama. Mulle see ei meeldinud. See oli nagu mingi Nõukogude-aegne stiil,” meenutas Metlev (vahendas Reporter.ee). „Siis anti mulle kätte paber, kus oli kirjas, et õpilasesindus umbusaldab mind ning teavitati, et ma pole enam õpilasesinduse liige,” rääkis Metlev. „Meie põhikirjas pole üldse niisugust punkti, kus oleks kirjas, et liikmelisust saab sellisel viisil ära võtta.” Metlevi sõnul helistas keegi kummaline isik Tallinna haridusametist tema kooli, küsides, mis koolis toimub ja kas õpilane üldse saabki selliseid asju välja öelda. Nõudis, et ma vabandaksin härra Uspenski ees. „Täna me pöördusime Tallinna haridusameti poole ning palusime sealt kommentaare. Vastati, et nad ei tea sellest midagi,” ütles Metlev.

Endine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas on öelnud, et moraalselt võiks selle kooli juhtkond küll häbi tunda. „Kuidas me oma noori kasvatame, kui ütleme, et nad ei tohi oma organisatsioonides mõtteid ja kui vaja, ka meelt avaldada?” „Eesti on vaba riik ja seesama assotsiatsioon, mis venekeelseid koole ühendab on tegelikult sõna võtnud ju varemgi. Selle liikmed on väga intelligentsed inimesed, pidades Eestit oma koduks,” ütles Lukas, lisades „Sellisel viisil on Nikolai Uspenski arvamised Eesti riigi kohta loomulikult võõrad ja vastuvõetamatud.” Metlev on kindel, et jääb oma avalduse juurde:
„Ei ole lihtsalt põhjust, et vabandada. Rahvuselt olen ma venelane ja keegi minult seda ära võtta ei saa.”

Lõpuks arvab keegi anonüümne isik niiviisi: „Hämmastavalt intelligentne ja julge noor mees! Ehk on just tema see, kes eestlaste ja venelaste vaenu vähendamisel ilma teeb. Tore vene poiss, kes ajab oma kodumaal EESTIS eesti asja ja proovib õiglust jalule seada...”

Metlevi seisukohad

27. märtsil 2009, Langenud Vabadusvõitleja Päeval ilmus noormehelt Postimehes artikkel „Täisealise valik“, pühendatud koos autori endaga täisealiseks saava taasiseseisvunud Eesti Vabariigi uuele ajastule.

Sergei Metlev: „Selle aasta augustis saab Eesti uut iseseisvusaega kaheksateist aastat. Meie riik saab lõpuks nii-öelda täisealiseks, nagu ka need, kes on sündinud esimesel iseseisvusaastal. Peale on kasvanud uus põlvkond venekeelseid noori, keda ei vaeva enam mineviku sügavad haavad ja kes on oma hariduse saanud iseseisval demokraatlikul maal. See riik on viimastel aastatel suutnud end kindlustada rahvusvahelisel areenil ning teinud märkimisväärse arenguhüppe.”

Veel on Sergei Metlevi sulest ilmunud veel näiteks:

Eesti ajalugu läbi vene noorte silmade http://estland4ever.wordpress....
Eesti ajalugu läbi vene noorte silmade (ettekanne Langenud Vabadusvõitleja Päeva aulakonverentsil Tartu Ülikooli aulas 2010. aastal) http://pooh.nettek.ee/2010/07/...
Kohaliku vene hariduse omapärad http://www.rajaleidja.ee/serge...
http://webcache.googleusercont...
Kaotatud Eesti, mille saame tagasi http://www.postimees.ee/268490...
Tõde teeb vabaks http://www.postimees.ee/417335...
Meist igaühest sõltub Eesti püsimine! (L. Meri) http://uuseesti.ee/29892

Sergei Metlev kirjutab: „Väga paljud mitte-eestlastest noored tunnevad end Eesti ühiskonnas ebakindlalt.” Ta arvab selle põhjuseks olevat hariduse, mida meie venekeelsed koolid pakuvad. „Juba aastaid on Eesti riik püüdnud püstitada keskset monumenti, mis tähistaks võitu 1918.–1920. aasta Vabadussõjas. Ägedad vaidlused saatsid arhitektuurikonkursse ka sõjaeelses Eestis, mistõttu pole imestada, et võidupühaks avatud Vabadusrist on paljudes meie riigi elanikes kutsunud esile vastakaid tundeid.”

„Vene koolides tuleb rohkem eesti keelt õpetada.”

Muidugi on Sergei Metlev avaldanud kirjutisi ka oma emakeeles.

Rahvahääletuse tulemusel otsustati 2009. aastal anda Sergei Metlevile Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumi auhind Keeletegu. Tal on olemas ka Eesti Õpilasesinduste Liidu teenetemärk.

"Soovime andekale ja mehisele Sergei Metlevile ümmarguse arvuga tähistatava sünnipäeva puhul palju õnne! Eesti rahvas võib tema üle õigustatult uhkust tunda. Ootame noorelt estofiililt Eesti-Vene suhete lähendamisel ja edasiarendamisel uusi saavutusi," kirjutab teenekas vabadusvõitleja Mart Niklus.

Mart Nikluse ettepanek presidendile vabariigi aastapäeva autasustavate kohta http://www.vabaeestisona.com/i...

Allikas: Mart Niklus
Kontakt:martniklus@yahoo.com