PÜHIMA PATRIARHI BARTOLOMEUSE LÄKITUS METROPOLIIT STEFANUSELE
Eesti kirikud 25 May 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Ettelugemiseks EAÕK 2012. a. Täiskogul

Kõrgestipühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit isand Stefanus, Meie Tagasihoidlikkuse armas vend ja kaasteenija, olgu Jumala arm Teiega!

Teatame teile, et Teie Kõrgestipühitsetuse esildise põhjal Emakirikule ja meie kanoonilise toimkonna soovitusel oleme oma sinodaalse otsusega arvanud Kiriku pühade märtrite hulka need üksteistkümmend inimest, kes andsid oma usust tunnistust raskel ja teie Kiriku jaoks tõeliselt märterlikul esimesel Nõukogude okupatsiooniaastal 1940-1941, olles väljasaadetud või vangistatud, saades tunda piitsa ning ahelaid ja vangipõlve; need on: ülempreester Vassili Ristkok, preestrid Johannes Kraav, Joann Sergejev, Arteemi Vapper ja Nikolai Leisman, diakonid Vassili Astanin ja Peeter Koslov, preestriemand Marta Leisman, ning ilmikud Joann Lagovski, Theodor Petai ja Anna Petai. Nende mälestuspäeva peetagu iga aasta 14. juunil.

Suure heameelega anname seda Teie Kõrgestipühitsusele selle meie patriarhliku kirjaga teada ja tunneme südamest rõõmu koos teiega seeüle, et eespool mainitud head võitlemist võidelnud ja kroonitud märtrite pühadus on saanud ka kirikliku tunnustuse. Saadame Teile samaga asjaomase patriarhliku ja sinodaalse akti võrdväärse ja kehtiva ärakirja, mis on kantud allkirjastatuna meie Kristuse Suure ja Püha Emakiriku otsusteraamatusse, et seda loetaks korra kohaselt kirikutes ning talletataks teie püha Kiriku arhiivi; ja palume Teile Jumala armu ja mõõtmatut heldust.


+ Bartolomeus,
Teid armastav vend Kristuses

Nr. 124


AKT
üheteistkümne esimesel nõukogude okupatsiooniaastal (1940-1941)
Eestis märtrisurma surnud
ülempreester Vassili Ristkoki,
preestrite Johannes Kraavi, Joann Sergejevi, Arteemi Vapperi ja Nikolai Leismani,
diakonite Vassili Astanini ja Peeter Koslovi,
preestriemand Marta Leismani
ning ilmikute Joann Lagovski, Theodor Petai ja Anna Petai
arvamise kohta Õigeusu Kiriku pühakute loetellu


Kristuse püha Kirik kiidab, austab ja ülistab vaga meenutamise ja jumalateenistustega neid, kes on silma paistnud vaga ja püha eluga ning pühendanud iseennast täiesti Jumala ja ligimese teenimisele ja armastusele ning lõpetanud oma elu märtrisurmaga meie laitmatu õigeusu eest seistes – Kristuse auks, kes laseb oma aust osa saada igaüht, kes Teda austab –, et paluda nende eestpalveid inimesearmastaja Jumala ees pattude andeksandmiseks, haiguste arstimiseks ning üleüldse Issanda pärisrahva hingeliseks ja vaimulikuks kasuks.

Nõnda on nüüd elanud ja õigeusu eest kannatanud ülempreester Vassili Ristkok, preestrid Johannes Kraav, Joann Sergejev, Arteemi Vapper ja Nikolai Leisman, diakonid Vassili Astanin ja Peeter Koslov, preestriemand Marta Leisman, ning ilmikud Joann Lagovski, Theodor Petai ja Anna Petai, kes hiilgasid Eestimaal XX aastasajal.
Nad on jäänud Kiriku meelde kui näited kiriklikust kohusetundest ja apostlitelt pärandiks saadud õigeusu pandi hoidmisest. Samuti on nad olnud õigeusu ja tema reeglite tunnistajateks rasketel aegadel oma katsumuste ja kannatuste läbi, mida nad oma päevil kannatasid ning on usu abil võitnud kuningriike, teostanud õigust ja olles väljasaadetud või vangistatud, saanud tunda piitsa ning ahelaid ja vangipõlve esimesel Nõukogude okupatsiooniaastal Eestis 1940-1941.

Seetõttu on Meie Tagasihoidlikkus koos Meid ümbritsevate ülipühitsetud metropoliitidega, oma armsate vendade ja kaasteenijatega Pühas Vaimus, otsustanud – pidades silmas nende inimeste jumalameelepärast eluviisi, hiilgust, mis on märgiks nende pühadusest, nende püsivaid ja väsimatuid võitlemisi õigeusu eest, nende julget tunnistust oma usust katsumispäeval kuni märtrisurmani ja enese tervenisti ohvrikstoomiseni, ning võttes arvesse nende mälestust austavate usklike üleüldist kasu, samuti kõike seda, mida oma esildises Meile tõi välja Meie armas vend Kristuses, Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit isand Stefanus, väljendades ja kinnitades vagade ristiinimeste ühist soovi ja palvet lugeda ka ametlikult pühade hulka needsinased, kes nõnda palju õigeusu heaks on tööd teinud ja vaeva näinud ning märtrisurma kannatanud –, anda ka neile seda au, mis on pühakute vääriline.

Seepärast otsustame me sinodaalselt ja seame ning määrame Pühas Vaimus, et nüüdsest ja igavesti arvataks mälestusväärsed ülempreester Vassili Ristkok, preestrid Johannes Kraav, Joann Sergejev, Arteemi Vapper ja Nikolai Leisman, diakonid Vassili Astanin ja Peeter Koslov, preestriemand Marta Leisman, ning ilmikud Joann Lagovski, Theodor Petai ja Anna Petai Kiriku märtrite hulka, keda usklikud austavad kiituselauludega iga aasta 14. juunil.

Selle kõige täheks ja tunnistuseks on antud see patriarhlik ja sinodaalne akt, mis on alla kirjutatud ja kantud Kristuse Suure ja Püha Kiriku pühasse otsusteraamatusse ning mille muutmatu ärakiri on saadetud Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliidile isand Stefanusele tema Kiriku arhiivis säilitamiseks.


22. veebruarikuu päeval armu aastal 2012,
5. indiktil


+ Konstantinoopoli – Uue Rooma – peapiiskop ja oikumeeniline patriarh Bartolomeus,
+ Nikaia metropoliit Konstantin,
+ Karpathose ja Kasose Ambroosi,
+ Printsisaarte Jaakob,
+ Sebastia Dimitri,
+ Rethymno ja Aulopotamose Eugeni,
+ Kalliupoli ja Madytose Stefan,
+ Tüatiira ja Suur-Britannia Grigoori,
+ Pergamoni Johannes,
+ Filadelfia Meliton,
+ San-Francisco Gerasim,
+ Korea Ambroosi,
+ Prusa Elpidofor.Täpne ärakiri algupärandist
Patriarhaadis, 17. aprillil 2012

Püha Sinodi peasekretär
Arhimandriit Bartolomeus
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus