Eesti Elu
Positiivne aastapeakoosolek TEBK-s
Eesti kirikud 11 Feb 2011 EPEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Ajaratas on oma järjekordse tiiru teinud, aastale 2010 on ammu joon alla tõmmatud ja aeg on heita pilk möödunule. Seda tehtigi Toronto Eesti Baptisti Koguduses (TEBK) 6. veebruaril pärast jumalateenistust ja ühist lõunaeinet.

Ei hakka siinkohal lugejat tüütama protokolliliste üksikasjadega, sest koosoleku ülesehitus oli tavapärane ja traditsiooniline. Nagu ikka, olid pastori ja nõukogu ning finantsaruanded esitatud kirjalikult ja kõigile kättesaadavad.

Pastor Jüri Puusaag lisas aruandele siiski mitmeid täiendavaid tähelepanekuid. Kui mõned eesti organisatsioonid mõlgutavad tegevuse lõpetamise mõtteid, siis TEBK kaalub võimalusi, kuidas Jumalat ja kaasinimesi paremini ja otstarbekamalt teenida. Siin ei konkureerita ametikohtade pärast, sest väikeses koguduses on iga abikäsi alati teretulnud. Kuigi koguduse liikmete keskmine vanus on 59,1 aastat, on üha enam neid, kes tervislikel põhjustel jumalateenistusel enam osaleda ei saa, seetõttu omandab nende külastamine järjest suuremat tähtsust. On eriti rõõmustav, et koguduse üks nooremaid liikmeid – Alexandra Wilbiks – on lubanud selles tööharus kaasa aidata.

Olukorras, kus 7% TEBK liikmeid ei räägi eesti keelt ja 45%-l on lihtsam suhelda inglise keeles, on kommunikatsioonikomitee tõlkijate töö asendamatu, mille eest nad väärivad tänu. Kõik jumalateenistusel öeldu jõuab sünkroontõlke vahendusel iga eesti keelt mittevaldava kuulajani. See on ka üks põhjusi, miks kogudus saab oma tegevust praegusel kujul jätkata.

Täielikult on muutunud segakoori nägu, mille tuumiku moodustavad nüüd musikaalsed noored. Vananev kirikuhoone vajab üha enam hoolt ja tähelepanu. Siingi on iga abikäsi teretulnud. Sellest valdkonnas väärib erilist tunnustust majakomitee esimehe Paul Wilbiksi ja kiriku väsimatu hooldaja Mai Kipperi töö. Lõpuks mainis pastor imepärast fakti, et kuigi TEBK-l pole kirikumaksu, on annetuste summa mullu tõusnud ja sissetulekud ($193,390.72) ületasid väljaminekuid ($181,398.78).

Ka kõigi koguduse tööharude juhid tõid esile oma valdkonnast positiivseid ilminguid. Aruandeid esitasid: Aime Hanslep (muusikakomitee), Kaljo Süld (kommunikatsioonikomitee), Paul Wilbiks (majakomitee), Kalle Medri (välismisjoni komitee), Erwin Paivel (eesti rahvusmisjoni komitee), Asta Kaups (naisring) ja Õie Raud külastajate tegevuse koordinaatorina. Eriti tuleks aga esile tõsta Anu Liivandi juhitava kristliku kasvatuse komitee aruannet, mille esitasid Alexandra ja Jonathan Wilbiks. Alexandra rääkis entusiastlikult ja põhjalikult koguduse väikesearvulise laste pühapäevakooli tegevusest. Jonathan, koguduse noortetöö koordinaator, peatus oma sõnavõtus noorterühma FOJ (Followers of Jesus) mitmetel ettevõtmistel. FOJ-i raames tegutseb kaks gruppi. Lisaks iganädalastele piibliõppustele on tehtud paljud muudki: heategevusliku organisatsiooni World Vision jõuluaktsiooni raames läkitati 20 kingituspakki arengumaade lastele; on osaletud Ontario ja Quebeci Baptistiliidu ühisüritusel Blizzard, tehtud sporti, korraldatud väljasõite jm. Kõik see on liitnud koguduse noored ühiseks tervikuks.

Revisjonikomisjoni esimehel Peter Väljasel olid öelda vaid häid sõnu TEBK finantsolukorra ja aruandluse kohta. Aruannetele anti üksmeelselt hinnang „väga hea“.

Aastapeakoosoleku II osas toimusid valimised-hääletamised, mis kulgesid kiiresti ja sujuvalt. Soojas ja meeldivas õhkkonnas toimunud koosolek lõpetati palvega.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus