Pöördumine
Eestlased Kanadas 17 Jun 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Teadvustades, et 18. juunil 2002. a. kuulutas Eesti Nõukogude Liidu okupatsioonirežiimi ja tema vägivallaorganid kuritegelikuks, ning 25. jaanuaril 2006. a. mõistis Euroopa Nõukogu esmakordselt ja ametlikult hukka totalitaarsete kommunistlike režiimide kuriteod;

Teadvustades, et inimvaenulikke kuritegusid Eestis panid toime reaalsed persoonid, kes töötasid ustavalt totalitaarse Nõukogude Liidu kommunistliku okupatsioonirežiimi hüvanguks, mitte okupatsioonirežiim, sest kasutada sõna "okupatsioonirežiim" on vaid endiste seltsimeeste kaval taktika noore, sirgunud Eesti uue põlvkonna ees manipuleerimiseks ja personaalse vastutuse kavalaks nn "ümberkantimiseks";

Oleme võtnud seisukoha, et nendes faktides ei saa olla kahepidist seisukohta! Okupatsioonirežiim on kuritegelikuks kuulutatud, seega kõik okupatsioonirežiimi liikmed olid ka kurjategijad!

Küsime, kas organiseeritud kuritegeliku organisatsiooni ehk maffia liikmed võivad mitte olla kurjategijad? Vastus on üheselt EI! Nii ka okupatsioonirežiimi ja selle ridades olnud seltsimeeste puhul, kes olid selle kuritegeliku struktuuri liikmeiks! Kommunistid olid kõik kurjategijad! Kes vähem, kes rohkem!

Arvestades praeguse Eesti poliitilise eliidi ringkäendust ning seda, kui palju kuritegeliku terrorirežiimi endiseid punaseltsimehi on aktiivselt tegevad Eesti poliitikas ja täitevvõimu organites, teeb Demos Kratos alljärgneva avalduse:

Seoses kujunenud situatsiooniga,

kus endised kommunistid, - Nõukogude Liidu kuritegeliku okupatsioonirežiimi käsilased ja nende ideelised poolehoidjad Eesti poliitikamaastikul - muutuvad iga päevaga üha ülbemaks, edastades igapäevaselt meedias selgeid sõnumeid ja seisukohti sellest, et neil ei ole isegi mingisugust plaani lõpetada ühiskonna-ja rahvavaenulik tegevus, - ja Eesti poliitiliselt areenilt lahkuda.

kus endised kommunistid, - Nõukogude Liidu kuritegeliku okupatsioonirežiimi käsilased ja nende ideelised poolehoidjad - teevad suuri ettevalmistusi, arendades salajasi taktikaid lähenevateks valimisteks, et kindlustada uuesti ja üha rohkem oma võimupositsiooni Eesti riigi juhtimisel;
kus endised kommunistid, - Nõukogude Liidu kuritegeliku okupatsioonirežiimi käsilased ja nende ideelised poolehoidjad - võtavad riiklikul tasandil vastu rahvavaenulikke otsuseid, sattudes otseselt vastuollu õiglase demokraatia seisukohtadega, viies samm-sammult ja püsiva järjekindlusega meie ühiskonda uue, totalitaarse valitsemisrežiimi suunas;

oleme alustanud aktiivset võitlust endiste seltsimeeste - NSVL punakuritegelike persoonide - elimineerimiseks Eesti poliitikamaastikult, eesmärgiga jõuda varem või hiljem Eesti ühiskonnas tulemini, kus:

1. riiklikul tasandil mõistetakse hukka ja kuulutatakse kommunismi kurjategijateks kõik Nõukogude Liidu okupatsioonirežiimi käsilased - endised Eestimaa Kommunistliku Partei, Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei territoriaalorganisatsiooni ja Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee liikmed -, kes vastutasid tuhandete Eesti inimeste küüditamise, muu represseerimise, talude kollektiviseerimise ja Eesti venestamise eest ning kelle ülesandeks oli igapäevaselt rahva- ja inimvaenulike plaanide väljatöötamine ning nende elluviimine ajavahemikus 1940 - 1991, täites ustavalt Moskva juhiseid ja korraldusi;

2. riiklikul tasandil keelatakse Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi ja tema vägivallaorganite endiste liikmete ning nende heaks töötanud persoonide osalus Eesti poliitikas, samuti täitevvõimu organites, ministeeriumides, kohtutes ja kõikides teistes Eesti riigi juhtimise või koordineerimisega seonduvates struktuurides;

3. ülemaailmsele avalikkusele saab internetis vabalt kättesaadavaks Demos Kratose poolt koostatav tõele ja faktidele tuginev põhjalik infomaterjal, mis teadvustab tõepõhiselt endiste seltsimeeste ja nende käsilaste nn "tõelisi heategusid" rahva ees, Nõukogude Eestis ja Eesti Vabariigis, ajavahemikus 1940-2006;

lähtudes ülalmainitust, alustame häälte ja toetuse kogumist üleriigilise referendumi korraldamise toetuseks, et viia reaalselt ellu punktides eelpool lõigetes esitatud seisukohad.


Samuti palume kõikide kodanike, ajaloolisi kuriteofakte teadvate inimeste, samuti erinevate Eesti institutsioonide kaasabi üle maailma, edastamaks meile tõe- ja infomaterjale konkreetsete sündmuste - endiste Nõukogude Liidu kommunistliku okupatsioonirežiimi punakäsilaste-isamaarüüstajate poolt toimepandud konkreetsete Eesti rahva vastaste kuritegude teavitamiseks, et koondada need Eesti uuele põlvkonnale ja kogu maailmale kergesti kättesaadavaks infomaterjaliks.

Samuti palume kaasabi nende lähiajaloos toimunud finants- ja majanduskuritegude faktilisel teavitamisel ning tõendamisel, mille tagajärjel on Eesti iseseisvuse aastatel röövitud miljonitesse dollaritesse ulatuvalt Eesti ettevõtete, riigi ja rahva vara.

Kui tunnustate esitletud seisukohti ning olete nõus oma häälega meie missiooni toetama, palume Teid fikseerida oma toetus ja teha sissekanne Demos Kratose registreerumislehel, mis ei saa olema uue poliitilise erakonna Demos Kratos liikmeavalduseks, vaid vabal tahtel demokraatlikuks väljendusviisiks, selgitamaks sõltumatult ja demokraatlikult rahva seisukohti ning tegelikku olukorda riigis!

Eesti Riigi kõrgeim võim on rahvas! Mitte riik ei pea valitsema rahvast, vaid rahvas peab valitsema riiki!

http://www.demoskratos.org/
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus