Põhjaraja gaidlipkonna avakoonduse hoogne algus
Eestlased Kanadas 24 Sep 2017 Maimu MölderEWR

Ilusal laupäeva hommikul oli kuulda väikeste tüdrukute energilist saginat Toronto Baptisti kiriku saalis. Käes oli hellakeste ja gaidide avakoondus, mis algas traditsioonilise tseremooniaga, kus edutati hellakesi gaidideks ja gaide vanemgaidideks.

Gaidrühma võeti vastu Teija Hogg, Cassandra Keevallik, Annely Kütt, Eliise Leivat, Kaili Meiusi, Eva Nearchou, Emma Nipernado ja Imbi Uukkivi.

Vanemgaidideks võeti vastu Veronika Hutchings, Eneli Mölder ja Sylvi Oja. Kes tahab veel oma tütreid gaidi tegevustesse registreerida, palun võtta ühendust lipkonna juhi Talvi Parming-uga.

Aktuse ajal pöörati erilist tähelepanu kahele hellakesele kes pingutasid, et kiiresti kätte saada oma eesti erikatsete märgid. Need kaks tublit hellakest on Annely Kütt ja Emma Nipernado.

Nii gaididel kui ka hellakestel on kavas toredaid ja õpetlikke väljasõite, kaasaarvatud hellakeste külaskäik parameedikute staapi. Muidugi kasutatakse ka Kotkajärve ala terve aasta jooksul, abistades talgutel ning osaledes lumelaagris ning suvelaagris. Vanematele tüdrukutele toimuvad lisaks veel ka eraldi retked.

Taimi Petersoo juhtimisel ja lastevanemate kaasabil toimub jälle tulutoov „vorstivabrik”. See verivorstide müük aitab majandada paljusid tüdrukute tegevusi. Vabatahtlikud võivad registreerida Taimiga eposti aadressiltlpetersoo@hotmail.com.

Hellakeste ja gaidide tegevus toimub nii eesti kui ka inglise keeles, andes kõigile võimalust eesti keelt harjutada ja juurde õppida.

Soovime noortele hoogsat tegevusaastat.

Allpool valik fotosid avakoondusest.

Fotod: Maimu Mölder